DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„V obľube je človek čo sa zľutúva a rád pomáha.“
Žalm 112,5


Naše akcieOsamelé mamičky, ktorým pomáhame, sa veľmi rady zúčastňujú tvorivých dielní, kde sa učia šiť, vyrábajú šperky, či iné výrobky, ale najmä môžu zažívať pocit užitočnosti a dôstojnosti aj v ťažkej životnej situácii.

V spolupráci s farnosťami vo Vranove n. T. a Michalovciach sme zorganizovali charitatívny predaj ručne zhotovených výrobkov z tvorivých dielní. Po sv. omšiach  sme v kostoloch ponúkali ružence, náhrdelníky, náramky, levanduľové srdiečka, ručne zhotovené mydlá, veľkonočné dekorácie, chňapky, zástery.

Ďakujeme všetkým štedrým darcom, ktorí dobrovoľným príspevkom alebo stravnými lístkami podporili rodiny v núdzi. Osobitná vďaka za možnosť prihovoriť sa veriacim a predstaviť našu činnosť, za srdečné prijatie a pohostenie vo farnostiach a tiež za osobné finančné dary patrí o. Rastislavovi Ivaneckému, OSPPE, predstavenému kláštora pavlínov a farárovi Baziliky Narodenia Panny Márie vo Vranove n.T., o. Štefanovi Albičukovi, dekanovi vo Farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove n.T., o. Marekovi Kunderovi, farárovi Farnosti Vranov n.T-Čemerné a o. Stanislavovi Pavúkovi, dekanovi vo Farnosti Narodenia Panny Márie v Michaloviach a tiež všetkým kňazom v spomínaných farnostiach.

Každú zo štyroch pôstnych nedieľ nám pomáhali dobrovoľníci. Patrí im vďaka za to, že obetovali svoj voľný čas a pravidelne vo veľmi skorých ranných hodinách cestovali za naplnením misie pomoci chudobným.
             Špeciálne ďakujeme za organizačnú pomoc p. Oľge Jakubovej, p. Karolovi Dučákovi a Simonke Topolčaniovej z Vranova n.T. Patrí im vďaka za to, že obetovali svoj voľný čas a pravidelne vo veľmi skorých ranných hodinách cestovali za naplnením misie pomoci chudobným. .V mesiaci február sme absolvovali na základe odporúčania otca arcibiskupa, sériu stretnutí v rámci dekanatných kňazských rekolekcii , s kňazmi košických farností.

Účelom týchto stretnutí bolo informovať kňazov o činnosti OZ Maják nádeje, s perspektívou na obojstrannú, koordinovanú spoluprácu.

S potešením sme zaregistrovali už aj prvé, konkrétne odozvy z jednotlivých farností.

Veriaci z farnosti  Všetkých svätých   na základe výziev p. farára Mgr. Petra Čorbu, uskutočnili zbierku potravín pre naše združenie. Tieto potraviny nám boli osobne odovzdané p. farárom v priestore fary. Ich množstvo nás v dobrom, priam zaskočilo. Veriaci pre rodiny v núdzi vyzbierali spolu 560 kg potravín. Prevažne išlo o základné suché potraviny ( cukor, múka, cestoviny , olej ... ).

Toto gesto veriacich si vysoko ceníme, ako konkrétny skutok v prebiehajúcom roku milosrdenstva. Veľmi nás teší, že týmto spôsobom pomohli rodinám v núdzi, zároveň je aj povzbudením pre nás, členov majáku , ak vidíme kladnú odozvu na naše volania. Takéto veľké  množstvo potravín sme počas existencie nášho OZ ešte  nedostali, od žiadneho darcu.

Aj takýmto spôsobom vyjadrujeme našu osobnú vďačnosť  p. farárovi , pánovi kaplánovi a v neposlednom rade všetkým veriacim z Valalík, ktorí sa rozhodli podporiť potravinami rodiny v núdzi.               V poslednom čase rozvíjame poskytovanie pomoci  pre rodiny v núdzi. Jednou z mnohých činností je aj výroba výrobkov, ktoré ponúkame vo farnostiach.

Vysoko si ceníme skutočnosť, že do tohto procesu sa zapojili aj členovia našich rodných rodín, naše mamky a dcéry.  Je pre nás potešením, že na základe ich osobnej iniciatívy, vyrobili veľmi vkusné veľkonočné venčeky, ktoré šli priam „na dračku“ J.So základnou školou sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej 18 v Košiciach Maják nádeje viaže už dlhoročná spolupráca. Pedagogický zbor pod vedením p. riaditeľky Márie Čačkovej vyvíja veľké úsilie pri formovaní žiakov, so zameraním na pomoc pre odkázaných ľudí. Jednou z takýchto činností sú aj pravidelné zbierky potravín  v rámci sv. omší, ktoré sa konajú v kaplnke tamojšej školy. Žiaci prinášajú potraviny ako obetné dary, ktoré sa neskôr zhromažďujú v priestoroch školy. 

V pravidelných intervaloch nám zástupcovia školy odovzdávajú tieto potraviny. Naposledy sa tak stalo na konci pôstneho obdobia. Pre naše združenie bolo odovzdaných 180 kg potravín. Tieto boli následne odovzdané rodinám v núdzi.

Ďakujeme z celého srdca celému pedagogickému zboru, žiakom a tiež ich rodičom za konkrétny prejav pomoci ľuďom, ktorí sú odkázaní na tieto formy pomoci.  Chceli by sme sa poďakovať Kornélií Sadivovej a Staromestskej pivárni, ktorá pohostila deti z Majáku nádeje naozaj exkluzívnymi palacinkami s jahodami a šľahačkou. Po predstavení v Bábkovom divadle 28.22016 nám pracovníci Staromestskej pivárni nachystali sladké prekvapenie. Deti boli natešené a veľmi si pochutili :-)
Pre mnohé z nich to bola prvá skúsenosť byť samostatne bez rodičov v reštaurácií a komunikovať s príjemným personálom.28.02.2016 sme si pozreli v Bábkovom divadle Košice predstavenie Šibalka Pauli.
Je to príbeh o zajačej rodinke plný šibalstiev malej zajačice Pauli. Inscenácia vďaka Pauli poukazuje na súrodeneckú a materinskú lásku, slobodu, nezávislosť, zodpovednosť, ale aj na podstatu dobrých skutkov.
Po skončení inscenácie nám bábkoherci poskytli časť zo svojho času, za čo im veľmi pekne ďakujeme.View the embedded image gallery online at:
https://majak-nadeje.eu/?start=740#sigProId1f92ffd30d

Mnohí pri pomyslení na svoju rodinu pociťujú radosť a pocit bezpečia. Žiaľ, nie všetci mali to šťastie, vyrastať v harmonickej a láskyplnej rodine. Nie je ničím novým, že súčasná rodina prežíva krízu. Kríza zasahuje nielen jednotlivých členov, ale celú rodinu. Narastá počet detí, ktorých zdravotný, psychický a sociálny vývin je ohrozený. Preto vznikla kniha, ktorej cieľom je ponúknuť prehľad niektorých aktivít a programov, ktoré sprostredkuje štát a tretí sektor rodinám a poukázať na silné aj slabé stránky štátu v starostlivosti o rodiny na Slovensku. Našim zámerom bolo taktiež skúmať životné osudy osamelých matiek, nachádzajúcich sa v krízových centrách.
Kniha je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole „Právna ochrana rodiny“ opisujeme medzinárodné a národné dokumenty, ktoré sa týkajú ochrany rodiny, pričom sa zvlášť venujeme ochrane rodiny v zákonoch na Slovensku. V druhej kapitole „Štát a tretí sektor v službe rodine“ ponúkame prehľad niektorých programov a aktivít štátu ako aj vybraných organizácií tretieho sektora v starostlivosti o rodiny na Slovensku. Pozornosť zameriavame aj na sanáciu rodinného prostredia. Dve posledné kapitoly sú venované zrealizovanému kvalitatívnemu výskumu, ktorého cieľom bolo skúmať postoje osamelých matiek v krízových centrách a zachytiť skutočnosť, ako vnímali v ťažkých životných situáciách pomoc štátu, tretieho sektora a Cirkvi.
Význam tejto knihy spočíva najmä v uskutočnenom výskume s osamelými matkami, ktoré žijú v krízových centrách. Ochota a otvorenosť týchto osamelých matiek, ktorú nám prejavili v rozhovoroch, nám umožňuje nahliadnuť do ich životov plných sklamaní, bolestí a osamotenosti, no zároveň aj ich snahy zabojovať o lepšiu budúcnosť.
Knihu si môžete zakúpiť prostredníctvom mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..View the embedded image gallery online at:
https://majak-nadeje.eu/?start=740#sigProId574ec03187

Súčasná doba je poznamenaná krízou rodiny, kedy sa vytrácajú základné rodinné hodnoty. Preto vznikla kniha, ktorej cieľom je ponúknuť prehľad aktivít a prorodinných programov, ktoré ponúka Cirkev v rámci jednotlivých združení a hnutí. Snahou je taktiež poukázať na silné a slabé stránky starostlivosti o rodiny v Cirkvi.
Najdôležitejšou časťou knihy je výskum s osamelými matkami v krízových centrách. Zistenia poukazujú na často nevyhovujúce životné podmienky a v mnohých oblastiach nedostatočnú pomoc štátu.
Kniha môže byť prínosom pre farnosti, pastoráciu rodín, školy ale aj jednotlivcov.
Knihu si môžete zakúpiť prostredníctvom mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..View the embedded image gallery online at:
https://majak-nadeje.eu/?start=740#sigProId421c889971
Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Preventívna sociálna práca s rodinou – možnosti a perspektívy“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 10.03.2016 v Košiciach na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity. Cieľom konferencie je predstaviť možnosti i perspektívy preventívnej sociálnej práce s rodinou na Slovensku a v Poľsku. Taktiež aj priblížiť uplatnenie absolventov sociálnej práce a náuky o rodine. Na konferencii vystúpia odborníci z praxe zo Slovenska aj Poľska a súčasťou bude aj diskusia.
Podrobnejšie informácie sú v priloženom plagáte.

 Dňa 07.02.2016 sa konal v gréckokatolíckej farnosti sídlisko Ťahanovce KARNEVAL, na ktorý pozvali aj deti z rodín Majáku. Občianské združenie Adjutor, ktoré organizovalo tento zábavný karneval, spolu s dobrovoľníkmi z farnosti vykúzlilo fantastickú atmosféru plnú radosti, tanca a hier. Nechýbalo chutné občerstvenie a deti potešila aj bohatá tombola, kde každé dieťa bolo obdarované.

Chceme poďakovať otcovi Martinovi Mikulovi a jeho manželke Klaudii, občianskému združeniu Adjutor a všetkým dobrovoľníkom za ochotu, čas a štedrosť.

Hľadaj