DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha.“
Žalm 72,12


Naše akcieVianoce sú časom dávania, a to dávania nie len darov materiálnych, ale aj darov duchovných. Zvlášť si to uvedomujú rodiny v Nemecku, ktoré sa aj tento rok rozhodli zapojiť do projektu Vianočné dieťa, a tak s láskou pripraviť darček v krabici od topánok pre deti, ktoré z neho budú mať radosť aj úžitok.

Na piatok 16.10. sme pozvali naše rodiny s deťmi do auly Teologickej fakulty KU, aby si tak deti prevzali svoju “vianočnú krabičku”. Niektoré deti nás potešili krásnym vianočným vinšom či pesničkou. Keď už každé dieťa držalo v ruke svoj vianočný darček, pustili sa naraz do rozbaľovania. Deti s očakávaním otvárali darčeky, aby zistili, čo sa v nich skrýva a my dospelí sme s úžasom sledovali šťastné očká detí.

Na záver sa deti modlitbou poďakovali darcom – nemeckým rodinám, ktoré pre nich tieto dary s láskou pripravili.V Majáku nádeje sa snažíme rozvíjať aj kultúrne cítenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tentokrát sme si pre nich pripravili exkurziu v Technickom múzeu v Košiciach. A tak vo štvrtok 15.12. mala možnosť malá skupinka detí dobíjať technicko-vedecké tajomstvá. Najviac sa deťom páčili expozície, ktoré si interaktívne aj sami mohli odskúšať a úlohou nás dospelých už len bolo, dať všetko na miesto a do pôvodného stavu.V tretiu adventnú nedeľu sme s výrobkami, ktoré vyrobili rodiny v núdzi navštívili farnosť Kostoľany a jej filiálky Tepličany, Malá Vieska a Sokoľ.

Veriaci tak mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, ružence, náhrdelníky, tašky, kalendár o Majáku nádeje či aktuálne vydanú knihu Milosrdenstvo voči trpiacim, ktorá prináša prepojenie skutkov milosrdenstva s poskytovanou pomocou Majáku nádeje voči rodinám v núdzi.  Zakúpením výrobkov za dobrovoľný príspevok, veriaci takto prispeli na pomoc rodinám v núdzi z Majáku nádeje

Ďakujeme p. farárovi a kaplánom za ich prijatie a veriacim za ich otvorené srdcia pre pomoc núdznym.V nedeľu 11.12.2016 sme si pozreli v Bábkovom divadle Košice vynikajúcu rozprávku „Čert a Káča“, herci nás pútavou formou vtiahli do  humorného i poučného príbehu o nebojácnej Kači, múdrom pastierovi Miškovi a oklamanom čertovi. Vrelo odporúčame.V popoludňajších hodinách 11.12.2016  sme navštívili  Bricklandiu – výstavu lego kociek. Ponorili sme sa do detského sveta stavebníc, ktoré sme obdivovali  so zatajeným dychom. Hľadali sme gašparka a niečo sme si aj sami postavili. Deti v plnej miere využili svoju kreativitu. Veľmi milá a zaujímavá výstava pre deti.

Ďakujeme Mestu Košice – Referátu športu a mládeže za finančnú dotáciu, prostredníctvom ktorej a mohli deti z Majáku nádeje zúčastniť výstavy Bricklandia – krajina kociek.V predvianočnom období 10. decembra sa rodiny z Majáku nádeje opäť stretli na pravidelných mesačných formačných stretnutiach na Kalvárii. Tentokrát rodičia mali možnosť si vypočuť prednášku o Vianociach a sviatosti zmierenia, ktorú im pripravil bohoslovec a člen Majáku nádeje Janko Pčolinský. Po prakticky podanej prednáške nasledovala práca v skupinkách. Rodičia v malých skupinkách diskutovali na otázky, ako napr. Čoho sú ochotní sa vzdať a priniesť to do Betlehéma malému Ježiškovi  tak, ako to urobili Traja Králi? Či môže svätá spoveď pomôcť pri prehĺbení vzťahu s Kristom a akým spôsobom? Ako si predstavujú ideálne Vianoce?

Pre deti bolo pripravené Mikulášske prekvapenie, ktoré k nám dorazilo zo ZŠ v Dunajskej Lužnej, kde pre deti z rodín v núdzi pripravili Mikulášske balíčky. Deti sa balíčkom veľmi potešili a ďakujú tým, ktorí im ich s láskou pripravili.Stredoškoláci z Gymnázia sv. T. Akvinského pod vedením pedagogického zboru zorganizovali v novembri potravinovú zbierku. Každý prispel, ako mohol a tak sa vyzbieralo niekoľko kg suchých potravín, ktoré veľmi pomôžu rodinám v núdzi v tomto predvianočnom čase a niektoré z nich sa objavia aj na vianočnom stole týchto rodín.

Ďakujeme vedeniu školu, pedagogickému zboru, študentom a ich rodičom za potravinové dary, ktoré pomôžu tým, ktorí často nemajú financie na zakúpenie ani základných potravín. Ďakujeme, že vieru pretavujete do skutkov JV sobotu 19. novembra bolo Saleziánske stredisko na Kalvárii opäť plné našich rodín. Pravidelné mesačné formačné stretnutia slúžia na osobnostnú aj duchovnú formáciu rodičov, na informovanie našich rodín o blížiacich sa aktivitách či plánovaných zmenách, no taktiež aj na hlbšie poznávanie rodín vzájomne s možnosťou zdieľania a svojpomoci.

Pre rodičov si náš vzácny hosť – augustinián Milan, pripravil pútavú a praktickú prednášku zameranú na zvládanie hnevu a konštruktívnu kritiku. V nej sa zameral na to, aká kritika nemá byť a prečo nemáme súdiť, vysvetlil ako správne konštruktívne kritizovať a ako prijímať kritiku, priblížil kritiku ako lásku a službu. Po prednáške sa rodičia rozdelili do skupiniek a pod vedením našich dobrovoľníkov diskutovali o danej prednáške – čo ich najviac zaujalo či prekvapilo, čo by si z toho chceli odniesť pre vlastný život. Diskutovali aj na otázky ako: Ako často a pre čo najčastejšie kritizujeme? Či vnímame kritiku ako niečo pozitívne alebo ako niečo negatívne a prečo? Či si vieme priznať chyby? Či sa dokážeme ospravedlniť, keď sme niečo zlé urobili, a či je to pre nás skôr ťažké alebo skôr prirodzené?Na ZŠ a MŠ sv. Marka Križina v Krásnej sa uskutočnila v rámci Dňa Zdravej výživy 26.10.2016 zbierka pre OZ Maják nádeje. Ľudia prinášali drogériu a trvanlivé potraviny. Vyzbieralo sa cca.10 tašiek užitočných vecí. Sme zo srdca vďační všetkým darcom, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí v núdzi. Učia sa deliť a myslieť na iných a to je dnes naozaj vzácne.Maják nádeje dlhodobo spolupracuje aj so školami. Našou snahou je poukázať žiakom a pedagógom na postavenie ľudí na pokraji existenčnej chudoby a vzbudiť tak v nich formovanie povedomia v prístupe k takýmto ľuďom. Zároveň im ponúkame formy pomoci a spolupráce s touto sociálnou skupinou.

Dlhoročnou tradíciou je úzka, vzájomná spolupráca so Základnou školou sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 v  Košiciach. Jednou z aktivít zo strany tejto školy je organizovanie  potravinových zbierok. Žiaci pri sv. omšiach v rámci obetných darov prinášajú základné potraviny: cestoviny, múku, cukor, drogériový tovar ... Po jeho zhromaždení sa zvyčajne raz za štvrťrok uskutoční odovzdanie nazbieraného tovaru pre Maják nádeje. Aktuálne sa tak udialo 14.11.2016. Celkovo bolo vyzbieraných cca 160 kg potravín a drogérie.

Prejavujeme našu úprimnú vďačnosť všetkým žiakom, ich rodičom a rovnako zainteresovaným pedagógom za ich prejavený prejav empatie.


 

Hľadaj