DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku.“
Žalm 37,23


Ďakujeme

Naše srdečné ďakujeme patrí všetkým, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom pri realizovaní našej činnosti.

Partneri

Rímskokatolícka cirkev,
Arcibiskupstvo Košice

SDB Saleziáni don Bosca v Košiciach
www.kalvarka.sk
www.3horky.sk

ZŠ Cyrila a Metoda v Košiciach
www.zscamke.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice
- sídlisko Ťahanovce

televízia Markíza Patrik Herman, moderátor publicistiky
Televízia Markíza

www.oaza-nadej.org

 

OZ Krok za krokom

 

MČ - Ťahanovce

 

Grek. - kat. farnosť Ťahanovce

 

Arcidiecézna charita Košice

Farnosť sv. Rodiny, Košice - Furča

Farnosť sv.Ondreja, Košice - Podhradová

Inštitut Rodiny Košice

Augustiniáni

Kňažský Seminár sv. Karola Boromejského

Rádio Lumen

Cena Nadácie Orange

Gymnázium sv. Edity Steinovej Charkovská 1, Košice

Košický samosprávny kraj

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Košice

Základná škola Kežmarská 28, Košice

Nadácie Pontis

Gymes

Labaš s.r.o.

ZŠ s MŠ sv. M. Križina, Košice-Krásna

Košické kultúrne centrá

Prohuman

Výmenníky

ZŠ Staničná 13 Košice

ZŠ Drábova 3 Košice

MČ Košice Šaca

MČ Košice Západ

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta Košice

Deti svätej Alžbety - Aliancia za život, o. z.

Bosí karmelitáni

Benediktíni

Dcéry Božskej lásky

Gymnázium, Alejová 1, Košice

 

Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice

 

Stredná zdravotnícka škola Moyzesova 17, Košice

 

Základná škola, Tulipánová 1, Nitra

 

Základná škola Jána Amosa Komenského, Ulica Komenského 752, Čadca

 

Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie

 

Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky

 

Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou, Školská 186/13, Chynorany

 

Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Komenského 1096, Námestovo

 

Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, Bratislava

 

Základná škola, Školská 297, Jaklovce

 

Základná škola s materskou školou, Lipové nám. 296/28, Modrý Kameň

 

Základná škola, Slatinská 3, Beluša

 

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, Sereď

 

Základná škola Jána Vojtecha Šimka, Šimkova 40, Žitavany

 

Základná škola s materskou školou, Školská ulica 16, Jarok

 

Základná škola, Moskovská 1, Michalovce

 

Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava

 

Základná škola Bernolákova, Vranov nad Topľou

 

Základná škola Pavla Križku, P. Križku 392/8, Kremnica

 

Základná škola svätého Vojtecha, Levická 903, Vráble

 

Základná škola Seňa 507

 

Základná škola, Vrútocká 58, Bratislava

 

Základná škola s materskou školou, Školská 416, Tekovské Nemce

 

Cirkevná základná škola sv. Demetera, Ražňany 240

 

Základná škola s materskou školou, Vavrečka 204

 

Stredná odborná škola, Hlavná 425, Hnúšťa

 

Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica

 

 

Hľadaj