DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2022) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 2 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba.“
Tob 4,7


Ďakujeme

Naše srdečné ďakujeme patrí všetkým, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom pri realizovaní našej činnosti.Verejné zbierky


Predbežná správa o verejnej zbierke OZ Maják nádeje

Správny orgán, ktorý vydal rozhodnutie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Registrové číslo verejnej zbierky: 000-2020-031853

Účel verejnej zbierky: všeobecnoprospešným účelom zbierky je ochrana ľudských práv a rozvoj sociálnych služieb, vedy a vzdelania so zameraním na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi

Celkové trvanie verejnej zbierky: od 07. 12. 2020 do 30. 11. 2022

Priebeh verejnej zbierky: verejná zbierka bola vykonávaná na území SR predajom predmetov, zasielaním darcovských SMS (DMS) a zasielaním príspevkov na osobitný účet

Hrubý výnos verejnej zbierky: 6081,76 € (z toho z predaja predmetov 5 665,12 €; z darcovských sms – DMS 416,64 €; z príspevkov na osobitný účet 0€)

Záverečná správa o verejnej zbierke OZ Maják nádeje

Náklady verejnej zbierky: 126 € (poplatky za vedenie účtu, poplatky za vklady na účet)

Použitie čistého výnosu zbierky: 2500,08 € (nájmy, strava pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi)


Predbežná správa o verejnej zbierke OZ Maják nádeje

Správny orgán, ktorý vydal rozhodnutie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Registrové číslo verejnej zbierky: 000-2019-034851

Účel verejnej zbierky: všeobecnoprospešným účelom zbierky je ochrana ľudských práv a rozvoj sociálnych služieb, vedy a vzdelania so zameraním na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi

Celkové trvanie verejnej zbierky: od 01.11.2019 do 31.10.2020

Hrubý výnos verejnej zbierky: 2626,08 € (z toho z predaja predmetov 2292 € a 334,08 € z darcovských sms – DMS)

Predbežná správa o verejnej zbierke OZ Maják nádeje

Správny orgán, ktorý vydal rozhodnutie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Registrové číslo verejnej zbierky: 000-2017-037735

Účel verejnej zbierky: všeobecnoprospešným účelom zbierky je ochrana ľudských práv a rozvoj sociálnych služieb, vedy a vzdelania so zameraním na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi

Celkové trvanie verejnej zbierky: od 1.12.2017 do 31.10.2018

Spôsob vykonávania verejnej zbierky: predaj predmetov

Hrubý výnos verejnej zbierky: 3770 €


Záverečná správa o verejnej zbierke OZ Maják nádeje

Náklady verejnej zbierky: 80,42 € (poplatky za vedenie účtu, poplatky za vklady na účet)

Použitie čistého výnosu zbierky: 3689,58 € (strava a nájmy pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi)


Predbežná správa o verejnej zbierke OZ Maják nádeje

Správny orgán, ktorý vydal rozhodnutie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Registrové číslo verejnej zbierky: 000-2017-037735
Účel verejnej zbierky: všeobecnoprospešným účelom zbierky je ochrana ľudských práv a rozvoj sociálnych služieb, vedy a vzdelania so zameraním na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi
Celkové trvanie verejnej zbierky: od 1.11.2018 do 31.10.2019
Spôsob vykonávania verejnej zbierky: predaj predmetov
Hrubý výnos verejnej zbierky: 4248 €

 

Záverečná správa o verejnej zbierke OZ Maják nádeje

Náklady verejnej zbierky: 102,38 € (poplatky za vedenie účtu, poplatky za vklady na účet)
Použitie čistého výnosu zbierky: 4145,62 € (nájmy, elektrina a strava pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi)

 

Hľadaj