dve percenta

DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 31.10.2020) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 2 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„Chudobní sú skvelí, sú veľkí. Keby ste ich poznali, nemohli by ste ich nemilovať.“
Matka Tereza


O nás


Sme mimovládne neziskové občianske združenie zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v júni 2010.


Hlavným predmetom našej činnosti je ochrana ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi.


Hlavnými cieľmi združenia sú:
 1. finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi,
 2. aktivity v oblasti sociálnej a výchovno – vzdelávacej pre rodiny v núdzi.
Činnosť združenia pri napĺňaní jeho cieľov spočíva najmä v:
 1. finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi,
 2. zakúpenie konkrétnych materiálnych potrieb do domácnosti,
 3. uhradenie táborov a výchovno - vzdelávacích programov pre deti v sociálne slabých rodinách,
 4. prednášková činnosť v oblasti ekologickej výchovy a prevencia pred rôznymi formami závislosti,
 5. víkendové odborné školenia a formácia členov združenia,
 6. spolupráca s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie, pedagogiky,
 7. dobrovoľné aktivity v spolupráci s Červeným Krížom, Charitou a inými organizáciami,
 8. potravinová pomoc rodinám v núdzi,
 9. zber a distribúcia šatstva a predmetov domácej spotreby.

Aktivity financujeme hlavne z prostriedkov, ktoré získavame vo forme dobrovoľných príspevkov, sponzorských darov a získaných príspevkov z 2 % daní, ktoré venujú naši priaznivci a sponzori.

Radi privítame každú vašu podporu, spoluprácu, aktívnu účasť pri realizovaní našich zámerov a ďakujeme za pomoc.

Hľadaj