DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba.“
Tob 4,7


Naše akcieDňa 23.04.2016 sme navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Prehliadku sme začali v unikátnych banských interiéroch, ktoré sú vybudované v podzemí múzea. Prechádzali sme štôlňou, zabezpečenou typickou drevenou výstužou. Deti najviac zaujali stroje - lyžicový  nakladač, vŕtací voz Manda, škrabáková  lyžica a malý vrátok a iné, ktoré po uvedení do chodu robili „ poriadný  rámus“. Na našej poznávacej ceste sme stretli PERMONÍKA , ktorý nás pozdravil, no žiaľ, neukázal nám  ani  zlatú, ani striebornú žilu.             Počas pôstneho obdobia od 1.3. do 18.3. 2016 prebiehala na ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Košiciach v poradí už druhá zbierka pre osamelé matky v núdzi. Výsledkom bolo 220 kg rôznych čistiacich prostriedkov, drogérie, či hygienických potrieb, ktoré boli pre chudobné rodiny veľkou pomocou v predveľkonočnom upratovaní domácností.

Úprimne ďakujeme pedagogickému zboru, zamestnancom školy, rodičom a deťom, ktorí nás touto formou podporili. Osobitná vďaka patrí p. riaditeľke Mgr. Márii Kokoruďovej za jej zanietený  prístup k formácii vnímavosti detí k potrebám slabších a chudobných a tiež pani vychovávateľkám Mgr. Klaudii Mikulovej, Bc. Kamile Rudíkovej a Bc. Danke Baňasovej, ktoré zbierku v škole zabezpečili organizačne. V neposlednom rade ďakujeme žiakom školy  a škôlky, ktorí nám pomohli to veľké množstvo vyzbieranej drogérie uložiť v priestoroch nášho skladu.Štedrosť veriacich vo Farnosti Narodenia Panny Márie vo Vranove n. T. počas Veľkého pôstu sa preukázala nielen pri charitatívnom predaji výrobkov z tvorivých dielní, ale aj v zbierke potravín pre osamelé matky v núdzi.

V období od 21.2. do 20.3.2016 po nedeľných sv. omšiach prinášali darcovia do sakristie Baziliky Narodenia Panny Márie  suché a trvanlivé potraviny. Ochota a milosrdenstvo sa prejavili vo výsledku. Medzi darmi boli základné potraviny, ako múka, cukor, olej, ryža, cestoviny, tiež rôzne konzervy, zaváraniny, džemy, lečo, kečup, granko, káva, čaj, ale aj mnoho cukroviniek, či stravné lístky. Spolu sa vyzbieralo 400 kg potravín, čo umožnilo poskytnúť potravinovú pomoc cca 80 rodinám.

Ďakujeme všetkým štedrým darcom z Vranova n. T. Vďaka Vám môžeme pomáhať a šíriť dobro! Za pomoc pri organizácii zbierky zvlášť ďakujeme o. Rastislavovi Ivaneckému a bratom paulínom.            Deti v Gréckokatolíckej farnosti Košice – Ťahanovce napĺňali počas piatich týždňov “pôstnu misiu“.  Každý týždeň dostávali úlohu, ktorá bola zložená z troch častí: duchovnej (napr. modlitba za kamaráta), materiálnej (dar) a sebazáporu (napr. zrieknutia sa PC). V nedeľu po sv.liturgii odovzdávali v chráme svoje dary do pôstnej krabice. Spomedzi detí, ktoré splnili úlohu týždňa, vždy dve mohli doplniť chýbajúci diel do mozaiky Ikony vzkrieseného Krista.

            Pôstna krabica, bola naplnená sladkosťami, či hračkami, ktorých sa deti zriekli, vlastnoručne vyrobenými pohľadnicami a darčekmi, no najmä láskou a milosrdenstvom, s ktorými bola pripravovaná pre rovesníkov z chudobných rodín. Na Veľkonočnú nedeľu ju prevzala naša dobrovoľníčka Ivanka Ráková.

            Milé deti, kamaráti, ďakujeme za všetky Vaše dary! Vďaka patrí tiež o. Martinovi Mikulovi, že do pôstnej misie detí zahrnul rodiny v núdzi, ktoré podporuje OZ Maják nádeje. Ďakujeme aj o. Jankovi Fedorišinovi a jeho tímu, že pomáha formovať budúcich mladých dobrovoľníkov a ľudí s veľkým srdcom citlivých voči chudobným.Osamelé mamičky, ktorým pomáhame, sa veľmi rady zúčastňujú tvorivých dielní, kde sa učia šiť, vyrábajú šperky, či iné výrobky, ale najmä môžu zažívať pocit užitočnosti a dôstojnosti aj v ťažkej životnej situácii.

V spolupráci s farnosťami vo Vranove n. T. a Michalovciach sme zorganizovali charitatívny predaj ručne zhotovených výrobkov z tvorivých dielní. Po sv. omšiach  sme v kostoloch ponúkali ružence, náhrdelníky, náramky, levanduľové srdiečka, ručne zhotovené mydlá, veľkonočné dekorácie, chňapky, zástery.

Ďakujeme všetkým štedrým darcom, ktorí dobrovoľným príspevkom alebo stravnými lístkami podporili rodiny v núdzi. Osobitná vďaka za možnosť prihovoriť sa veriacim a predstaviť našu činnosť, za srdečné prijatie a pohostenie vo farnostiach a tiež za osobné finančné dary patrí o. Rastislavovi Ivaneckému, OSPPE, predstavenému kláštora pavlínov a farárovi Baziliky Narodenia Panny Márie vo Vranove n.T., o. Štefanovi Albičukovi, dekanovi vo Farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove n.T., o. Marekovi Kunderovi, farárovi Farnosti Vranov n.T-Čemerné a o. Stanislavovi Pavúkovi, dekanovi vo Farnosti Narodenia Panny Márie v Michaloviach a tiež všetkým kňazom v spomínaných farnostiach.

Každú zo štyroch pôstnych nedieľ nám pomáhali dobrovoľníci. Patrí im vďaka za to, že obetovali svoj voľný čas a pravidelne vo veľmi skorých ranných hodinách cestovali za naplnením misie pomoci chudobným.
             Špeciálne ďakujeme za organizačnú pomoc p. Oľge Jakubovej, p. Karolovi Dučákovi a Simonke Topolčaniovej z Vranova n.T. Patrí im vďaka za to, že obetovali svoj voľný čas a pravidelne vo veľmi skorých ranných hodinách cestovali za naplnením misie pomoci chudobným. .V mesiaci február sme absolvovali na základe odporúčania otca arcibiskupa, sériu stretnutí v rámci dekanatných kňazských rekolekcii , s kňazmi košických farností.

Účelom týchto stretnutí bolo informovať kňazov o činnosti OZ Maják nádeje, s perspektívou na obojstrannú, koordinovanú spoluprácu.

S potešením sme zaregistrovali už aj prvé, konkrétne odozvy z jednotlivých farností.

Veriaci z farnosti  Všetkých svätých   na základe výziev p. farára Mgr. Petra Čorbu, uskutočnili zbierku potravín pre naše združenie. Tieto potraviny nám boli osobne odovzdané p. farárom v priestore fary. Ich množstvo nás v dobrom, priam zaskočilo. Veriaci pre rodiny v núdzi vyzbierali spolu 560 kg potravín. Prevažne išlo o základné suché potraviny ( cukor, múka, cestoviny , olej ... ).

Toto gesto veriacich si vysoko ceníme, ako konkrétny skutok v prebiehajúcom roku milosrdenstva. Veľmi nás teší, že týmto spôsobom pomohli rodinám v núdzi, zároveň je aj povzbudením pre nás, členov majáku , ak vidíme kladnú odozvu na naše volania. Takéto veľké  množstvo potravín sme počas existencie nášho OZ ešte  nedostali, od žiadneho darcu.

Aj takýmto spôsobom vyjadrujeme našu osobnú vďačnosť  p. farárovi , pánovi kaplánovi a v neposlednom rade všetkým veriacim z Valalík, ktorí sa rozhodli podporiť potravinami rodiny v núdzi.               V poslednom čase rozvíjame poskytovanie pomoci  pre rodiny v núdzi. Jednou z mnohých činností je aj výroba výrobkov, ktoré ponúkame vo farnostiach.

Vysoko si ceníme skutočnosť, že do tohto procesu sa zapojili aj členovia našich rodných rodín, naše mamky a dcéry.  Je pre nás potešením, že na základe ich osobnej iniciatívy, vyrobili veľmi vkusné veľkonočné venčeky, ktoré šli priam „na dračku“ J.So základnou školou sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej 18 v Košiciach Maják nádeje viaže už dlhoročná spolupráca. Pedagogický zbor pod vedením p. riaditeľky Márie Čačkovej vyvíja veľké úsilie pri formovaní žiakov, so zameraním na pomoc pre odkázaných ľudí. Jednou z takýchto činností sú aj pravidelné zbierky potravín  v rámci sv. omší, ktoré sa konajú v kaplnke tamojšej školy. Žiaci prinášajú potraviny ako obetné dary, ktoré sa neskôr zhromažďujú v priestoroch školy. 

V pravidelných intervaloch nám zástupcovia školy odovzdávajú tieto potraviny. Naposledy sa tak stalo na konci pôstneho obdobia. Pre naše združenie bolo odovzdaných 180 kg potravín. Tieto boli následne odovzdané rodinám v núdzi.

Ďakujeme z celého srdca celému pedagogickému zboru, žiakom a tiež ich rodičom za konkrétny prejav pomoci ľuďom, ktorí sú odkázaní na tieto formy pomoci.  Chceli by sme sa poďakovať Kornélií Sadivovej a Staromestskej pivárni, ktorá pohostila deti z Majáku nádeje naozaj exkluzívnymi palacinkami s jahodami a šľahačkou. Po predstavení v Bábkovom divadle 28.22016 nám pracovníci Staromestskej pivárni nachystali sladké prekvapenie. Deti boli natešené a veľmi si pochutili :-)
Pre mnohé z nich to bola prvá skúsenosť byť samostatne bez rodičov v reštaurácií a komunikovať s príjemným personálom.28.02.2016 sme si pozreli v Bábkovom divadle Košice predstavenie Šibalka Pauli.
Je to príbeh o zajačej rodinke plný šibalstiev malej zajačice Pauli. Inscenácia vďaka Pauli poukazuje na súrodeneckú a materinskú lásku, slobodu, nezávislosť, zodpovednosť, ale aj na podstatu dobrých skutkov.
Po skončení inscenácie nám bábkoherci poskytli časť zo svojho času, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Hľadaj