DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Chudobní sa najedia a budú nasýtení a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú.“
Žalm 22,27


Naše akcieMaják nádeje funguje na dobrovoľníckej báze, a teda bez činnosti dobrovoľníkov by nebolo možné napĺňať poslanie, ktorým je pomoc rodinám v núdzi. Jedným zo spôsobov, ako sa chceme našim dobrovoľníkom poďakovať za ich obetavú činnosť sú formačno-oddychové víkendové stretnutia. Preto sme počas 3. júnového víkendu zorganizovali školenie dobrovoľníkov na Zemplínskej Šírave v rekreačnom stredisku Kamenec. Dobrovoľníci mali možnosť nazbierať nové vedomosti a skúsenosti z oblasti komunikácie s klientmi, techniky ako zvládnuť verbálnu agresivitu klientov, ako sa vyhnúť ohováraniu či si uvedomiť, ktoré sú nevyhnutné vlastnosti, ktoré by mal dobrovoľník v Majáku nádeje spĺňať.Zo srdca ďakujeme Mestskej časti Košíice Ťahanovce za poskytnutie dotácie 500,- € a Mestskej časti Západ za 200,- €, ktoré použijeme na zaplatenie letných táborov detí zo sociálne slabých rodín. Deti majú stále obrovskú radosť z dobre využitého času počas prázdnin, ako aj z nových kamarátov.


Naše združenie v spolupráci s MČ Nad Jazerom, Dobrovoľným hasičským zborom Prešov, Mestskou políciou MČ Nad Jazerom a Košickou záchrankou zorganizovali SOS deň detí na Jazere v sobotu 11.6.2016. Program pre deti si pripravili hasiči, záchranári aj mestská polícia so svojimi psami. Deti mali možnosť prostredníctvom hasičov odskúšať si hasiace prístroje a hadice, pozrieť si ukážky hasenia požiarov s rôznymi prístrojmi, naučiť sa niečo nové ohľadom hasenia požiarov v domácnosti. Mestskí policajti deťom ukázali zásah psov pri zneškodňovaní páchateľa a deti mali možnosť taktiež sa odfotiť či pohladkať štvornohých policajných priateľov. Deti si odskúšali aj policajnú vysielačku.V Majáku nádeje pokladáme vzdelanie za kľúčový element profesionalizácie a skvalitňovania pomoci rodinám v núdzi. Zúčastňujeme sa rôznych kurzov a školení z oblasti sociálnej práce, psychológie, práva či medializácie, a to ako na Slovensku, tak i v Českej republike.

Prvý júnový týždeň prebiehal v Bratislave Maratón dobrovoľníctva, v rámci ktorého zorganizovala nadácia Pontis bezplatné kurzy pre neziskové organizácie. Tieto kurzy viedli experti z firiem v rôznych oblastiach, ktorí ponúkli svoje služby bezplatne. Išlo predovšetkým o právnikov zapojených do programu Advokáti Pro Bono.View the embedded image gallery online at:
https://majak-nadeje.eu/?start=720#sigProId281502c82d
OZ Maják nádeje Vás pozýva na II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

ČLOVEK NA PERIFÉRII SPOLOČNOSTI – MILOSRDENSTVO V PRAXI

ktorá sa uskutoční 19. – 20. 10. 2016 o 8:30 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, Hlavná 89, Košice.

Cieľ konferencie: Konferencia bude prebiehať z príležitosti 6. výročia vzniku občianskeho združenia Maják nádeje, Medzinárodného dňa boja proti chudobe a Mimoriadneho roku Milosrdenstva. Konferencia bude zameraná na praktické predstavenie organizácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom v núdzi, a to na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Ukrajine. Cieľom konferencie bude predstaviť organizačné fungovanie týchto organizácii, konkrétne metódy práce s ľuďmi v núdzi, formy pomoci v sociálnej i duchovnej oblasti, a taktiež príklady milosrdenstva v praxi s osobami na okraji spoločnosti.V nedeľu 5.6.2016 sme zrealizovali zbierku v Kostole Božského Srdca Ježišovho u Jezuitov.
Veriaci mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, ružence a náhrdelníky, ktoré vyrábajú naše rodiny v rámci tvorivých dielní.
Stretli sme sa s veľkou otvorenosťou veriacich pre pomoc núdznym, ktorú prejavili aj štedrými príspevkami, a niektorí si dokonca ani nechceli nič vziať za svoj príspevok a ako uviedli „my len chceme prispieť a tým pomôcť tým, ktorí to potrebujú“.
Sme vďační bratom Spoločnosti Ježišovej za ústretovosť pre zorganizovanie zbierky a veriacim za ich chápajúce a otvorené srdcia pre pomoc núdznym.


Počas štvrtého májového týždňa sme absolvovali prednášky na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského. Pokiaľ štvrtáci maturovali, nižšie ročníky mali vytvorený náhradný program, v rámci ktorého boli aj prednášky s odborníkmi z praxe s rôznymi cieľovými skupinami. Pozvaní sme boli aj my, aby sme oboznámili študentov s krízovou situáciou rodín v núdzi, predstavili im činnosť OZ Maják nádeje a možnosti pomoci rodinám v núdzi.

Oceňujeme iniciatívu pedagógov z Gymnázia sv. T. Akvinského, že zabezpečujú svojim študentom aj takéto praktické informácie – o rôznych sociálnych organizáciách, ktoré pôsobia v ich okolí a najmä o cieľových skupinách, ktorým sa venujú.


Základná škola sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej je našim dlhoročným sympatizantom a pomáha nám intenzívne zbierkami potravín, drogérie či financií. Tento rok oslavuje 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti usporiadala akciu s názvom „Kána Galilejská“, kde okrem vystúpení a súťaží svojich žiakov bol priestor aj na predaj ručných výrobkov v rámci Trhoviska. Na Trhovisko sme boli pozvaní aj my s výrobkami našich rodín. Žiaci a ich rodičia mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, ružence a náhrdelníky, ktoré vyrábajú naše rodiny v rámci tvorivých dielní.

Sme vďační p. riaditeľke PaedDr. Márii Čačkovej, pedagogickému zboru, žiakom a rodičom za ich otvorené srdcia pre pomoc núdznym, ktoré prejavili prostredníctvom zakúpenia si našich výrobkov.


V slnečnú tretiu májovú nedeľu si študenti Teologickej fakulty KU Štefan Tóth a Romana Hodermarská v rámci praxe pripravili výlet pre mladých z Majáku nádeje do okolia Košíc. S mladými navštívili kostol sv. Anny, ktorý sa nachádza v horách nad obcou Rudník. V jeho blízkosti je aj kamenná chata s prameňom a jazierkom. Na obed si spravili opekačku a po nej si užili množstvo zábavy na preliezkach a hojdačkach v blízkosti chatky. Pri rybníku sa nezabudli o jedlo podeliť aj s rybkami. Ďalšou zastávkou bola ťažná jama kaolínu, kde daždová a spodná voda vytvára krásnu modrastú vodu, a kde mali mladí možnosť sledovať ryby a oddychnúť si. Mladí popri oddychu a zábave získali množstvo zaujímavých informácií o histórií navštívených miest. Poslednou zastávkou bol rybník v obci Jasov a prechádzka okolo neho. Na konci výletu sa ešte zastavili v reštaruácii autokempingu v Jasove pri rybníku, kde si dali kofolu a zhodnotili výlet :-)Dňa 29.05.2016 sme navštívili Botanickú záhradu v Košiciach, kde je v týchto dňoch výstava EXOTICKÝCH MOTÝĽOV, všetci sme sa kochali krásou nádherných motýľov. Ako bonus sa konal v Botanickej záhrade aj DEŇ DETÍ, kde pre deti boli pripravené atrakcie v duchu Harryho Pottera. Horúci deň, krásne prostredie, veľa pohybu a nejaká tá sladkosť nám spríjemnili nedeľu.

Hľadaj