Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„Kalkatu nájdeš na celom svete. Potrebuješ len oči, aby si videl. Všade sú ľudia, ktorí nie sú milovaní, ktorých nikto nechce...“
Matka Tereza


Naše akcie4. februára 2019 sme sa na základe pozvania zúčastnili ocenenia dobrovoľníkov Košického kraja v Glória Palace. Ocenenie Srdce na dlani 2018 odovzdalo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v pondelok popoludní v 13 kategóriách.
Ako povedala organizátorka podujatia a predsedníčka centra Miroslava Langerová, cieľom slávnostného oceňovania je poďakovať a poukázať na množstvo práce, ktorú dobrovoľníci pre svoje okolie, spoločnosť či organizáciu pravidelne robia.
Na našu veľkú radosť mal Maják nádeje až 9 nominácii.
V kategórii „Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii“, zvíťazila naša Michaela Šuľová, ktorá dostala aj pekné ocenenie – plastiku v tvare srdca. Miške srdečne blahoželáme aj my. 😊
Ďakujeme organizátorom za pozvanie i ocenenia. Sú pre nás určite povzbudením do našej ďalšej práce a nasadenia.

Hľadaj