Reklama na náš časopis

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.“
Žalm 55,23


Naše akcieV krásny júnový víkend 15.-17.6. 2018 nás čakalo naše tradičné školenie dobrovoľníkov. Aj tentokrát ako inak, na Zemplínskej šírave. Počasie síce spočiatku vyzeralo zradne, no po pár hodinách sa umúdrilo a teplé slniečko nás neopustilo až do konca školenia.
Toto školenie sme sa zamerali na sociálne zručnosti pri komunikácii s našimi klientmi. Prednáška o komunikácii a budovaní profesionálnych vzťahov nás uistila aj v tom, ako sú dôležité pravidlá pri poskytovaní pomoci chudobným, a ako zvládnuť manipuláciu klientov. Ďalšia prednáška nám priblížila, ako zrealizovať zmenu a v rámci nej prekonať bojazlivosť. Pri prednáške o špecifických problémoch sme sa dozvedeli, ako pristupovať ku klientom z iných etnických a sociálnych skupín, či ako zvládnuť konfliktných klientov a správne reagovať na sťažnosti.


Študenti Gymnázia sv. Edity Steinovej opäť pomohli ľuďom v núdzi. Neváhali zakúpiť si ručné výrobky z tvorivých dielní rodín v núdzi, a tak pomôcť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc dobrých ľudí. Mydlo, náramok, či sviečka, študentom sa zíde a rodinám v núdzi pomôže.
Ďakujeme vedeniu školy, pedagógom a študentom za ich opätovnú podanú pomocnú ruku ľuďom v núdzi.


V sobotu 9.6. sme si za krásneho slnečného počasia vyšli na opekačku. Nebolo treba chodiť ďaleko...lesopark na Furči poskytuje veľké množstvo miest na opekanie a deti tu majú drevené ihrisko a výborný trávnik na piknik, hry a šantenie. V najbližšom obchode sme si kúpili chutné špekáčky, slaninku a cibuľu.
Prvá skupinka šla dopredu, aby obsadila miesto a zapálila oheň. Keď sme zvyšní dorazili na miesto, všetko bolo pripravené a naše zásoby sa veľmi rýchlo upiekli v pahrebe, alebo kto chcel, na palici.
Bolo nám spolu veľmi dobre...každý sa mohol dosýta vyrozprávať, uvoľniť sa a zrelaxovať. Už teraz sa tešíme na najbližšiu spoločnú akciu.
Projekt podporil Fond zdravia mesta Košice.Veriaci z filiálky Janovík vo farnosti Budimír pod vedením p. farára Gnipa spojili svoje sily v pomoci chudobným rodinám. Vyzbierali množstvo potravín, ktoré poputovali do desiatok rodín v núdzi.
Tento praktický dar je pre chudobné rodiny veľkým prínosom a najmä odbremenením od starostí, ako zabezpečiť základné potreby. Rodiny sú vďačné za každý prejav pomoci.
ĎAKUJEME :-)Vedenie firmy Labaš sa opäť iniciatívne rozhodlo pomôcť rodinám v núdzi. Rodinám priamo domov odviezli veľké množstvo potravín a drogérie. Tento praktický dar bol pre rodiny veľkým prínosom a najmä odbremenením od starostí, ako zabezpečiť základné potreby.
Obdivujeme ľudí a firmy, ktoré si vždy nájdu spôsob, ako podľa svojich možností pomôcť rodinám v núdzi.


V prvú júnovú nedeľu mali veriaci z Farnosti sv. rodiny možnosť spraviť dobrý skutok prejavom milosrdenstva voči núdznym. Z Majáku nádeje sme priniesli ručné výrobky, ktoré robia rodiny v núdzi na tvorivých dielňach.
Veľkí aj malí – všetci si medzi výrobkami našli to svoje, čo im prinesie úžitok alebo radosť. Výťažkom tak pomôžu desiatkam chudobných rodín zmierniť ich ťažkú situáciu. 
Ďakujeme kňazom aj veriacim z farnosti za ich otvorenosť pre skutky milosrdenstva voči ľuďom v núdzi.


Problémom väčšiny našich rodín sú aj psychické choroby, ktoré sú niekedy zapríčinené ťažkou sociálnou situáciou a životnou frustráciou. Mnohé deti trpia ADHD, poruchami učenia či depresiami. Niektoré aj napriek tomu, že majú diagnostikované poruchy, nedostáva sa im adekvátnej terapie. V škole na to nie je čas a rodiny nemajú financie, aby si dovolili platiť terapie.
Preto sme si v posledný májový víkend pripravili pre naše deti liečivé prekvapenie – arteterapiu. Až z ďalekej Viedne ku nám došla skúsená arteterapeutka Anita. Prostredtníctvom kreslenia sa snažila deťom pomôcť. Pre deti je kresba prirodzenou činnosťou, a tak sa s nedočkaním pustili do maľovania. Anita si počas dvoch dní pripravila pre nich viacero tém:
Ako sa máš tu a teraz?
Loď.
Moje želania.
Deti pracovali samé a aj v skupinkách, svoje výtvory potom zdieľali a učili sa tak vyjadrovať aj svoje názory a emócie.
Naše poďakovanie patrí arteterapeutke Anite, že z takej diaľky merala cestu k našim deťom. Ďakujeme Magistrátu mesta Košice, že prostredníctvom projektu Damko podporil arteterapiu pre deti.V dňoch 19. – 24. mája 2018 sme sa zúčastnili púte do talianskeho mesta Cascia, v ktorom prežila väčšinu svojho života sv. Rita. Cascia patrí k najväčším pútnickým miestam v Taliansku, dnes je centrom úcty sv. Rity a miestom zmierenia. Samotnú cestu organizovali naši priatelia, bratia augustiniáni.
22. máj je sviatkom tejto svätice, ktorá sa u nás teší veľkej úcte a obľube. Program našej púte bol spolu organizovaný pánom starostom tohto mestečka (ktoré má v súčasnosti 3 000 obyvateľov). Hneď po príchode sme navštívili kláštor sestier augustiniánok, kde sv. Rita prežila 15 rokov v modlitbách a v službe jej zasväteného života. Spoločne sme prechádzali miesta, kde pôsobila. V kláštore sme mohli vidieť veľmi veľa dobových artefaktov, ba i osobných vecí tejto svätice.
Súčasťou programu bolo aj ocenenie 3 vybraných žien z celého sveta, ktoré sa svojím svedectvom osobného života snažia napĺňať ideály sv. Rity. Na našu veľkú radosť, medzi ocenené patrila aj Soňa Vancáková – predsedníčka OZ Maják nádeje. Za jej odvahu a statočnosť pri žití rodinného života a tiež za neúnavnú prácu pre osamelé matky s deťmi v našom Majáku nádeje.27. mája 2018 sa v Košiciach konalo podujatie „Deň rodiny 2018“. Mottom tejto akcie bolo: „Stojíme pri sebe“. Všetko sa začalo o 15. hodine Sv. omšou za rodiny, ktorú celebrovali o. arcibiskup Bernard Bober a vladyka Milan Chautur v Dóme sv. Alžbety. 
Po nej pokračoval program pri Dolnej bráne, sprievodným programom pre deti a dospelých. Na pódiu sa striedali spevácke zbory, divadelné predstavenia, výstupy pozvaných hostí spoločenského a cirkevného života. 


V kláštore sv. Augustína u bratov augustiniánov sa naše ručné výrobky z tvorivých dielní už udomácnili. Neúnavne nám pomáhajú s ich rozširovaním medzi veriacich, aby tak spoločne pomohli rodinám, ktoré majú ťažkosti so zabezpečením aj základných potrieb. Aj terajšia finančná pomoc poputuje do rodín na zakúpenie nevyhnutných liekov. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!