Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku.“
Žalm 37,23


Naše akcieV prvú júnovú nedeľu mali veriaci z Farnosti sv. rodiny možnosť spraviť dobrý skutok prejavom milosrdenstva voči núdznym. Z Majáku nádeje sme priniesli ručné výrobky, ktoré robia rodiny v núdzi na tvorivých dielňach.
Veľkí aj malí – všetci si medzi výrobkami našli to svoje, čo im prinesie úžitok alebo radosť. Výťažkom tak pomôžu desiatkam chudobných rodín zmierniť ich ťažkú situáciu. 
Ďakujeme kňazom aj veriacim z farnosti za ich otvorenosť pre skutky milosrdenstva voči ľuďom v núdzi.


Problémom väčšiny našich rodín sú aj psychické choroby, ktoré sú niekedy zapríčinené ťažkou sociálnou situáciou a životnou frustráciou. Mnohé deti trpia ADHD, poruchami učenia či depresiami. Niektoré aj napriek tomu, že majú diagnostikované poruchy, nedostáva sa im adekvátnej terapie. V škole na to nie je čas a rodiny nemajú financie, aby si dovolili platiť terapie.
Preto sme si v posledný májový víkend pripravili pre naše deti liečivé prekvapenie – arteterapiu. Až z ďalekej Viedne ku nám došla skúsená arteterapeutka Anita. Prostredtníctvom kreslenia sa snažila deťom pomôcť. Pre deti je kresba prirodzenou činnosťou, a tak sa s nedočkaním pustili do maľovania. Anita si počas dvoch dní pripravila pre nich viacero tém:
Ako sa máš tu a teraz?
Loď.
Moje želania.
Deti pracovali samé a aj v skupinkách, svoje výtvory potom zdieľali a učili sa tak vyjadrovať aj svoje názory a emócie.
Naše poďakovanie patrí arteterapeutke Anite, že z takej diaľky merala cestu k našim deťom. Ďakujeme Magistrátu mesta Košice, že prostredníctvom projektu Damko podporil arteterapiu pre deti.V dňoch 19. – 24. mája 2018 sme sa zúčastnili púte do talianskeho mesta Cascia, v ktorom prežila väčšinu svojho života sv. Rita. Cascia patrí k najväčším pútnickým miestam v Taliansku, dnes je centrom úcty sv. Rity a miestom zmierenia. Samotnú cestu organizovali naši priatelia, bratia augustiniáni.
22. máj je sviatkom tejto svätice, ktorá sa u nás teší veľkej úcte a obľube. Program našej púte bol spolu organizovaný pánom starostom tohto mestečka (ktoré má v súčasnosti 3 000 obyvateľov). Hneď po príchode sme navštívili kláštor sestier augustiniánok, kde sv. Rita prežila 15 rokov v modlitbách a v službe jej zasväteného života. Spoločne sme prechádzali miesta, kde pôsobila. V kláštore sme mohli vidieť veľmi veľa dobových artefaktov, ba i osobných vecí tejto svätice.
Súčasťou programu bolo aj ocenenie 3 vybraných žien z celého sveta, ktoré sa svojím svedectvom osobného života snažia napĺňať ideály sv. Rity. Na našu veľkú radosť, medzi ocenené patrila aj Soňa Vancáková – predsedníčka OZ Maják nádeje. Za jej odvahu a statočnosť pri žití rodinného života a tiež za neúnavnú prácu pre osamelé matky s deťmi v našom Majáku nádeje.27. mája 2018 sa v Košiciach konalo podujatie „Deň rodiny 2018“. Mottom tejto akcie bolo: „Stojíme pri sebe“. Všetko sa začalo o 15. hodine Sv. omšou za rodiny, ktorú celebrovali o. arcibiskup Bernard Bober a vladyka Milan Chautur v Dóme sv. Alžbety. 
Po nej pokračoval program pri Dolnej bráne, sprievodným programom pre deti a dospelých. Na pódiu sa striedali spevácke zbory, divadelné predstavenia, výstupy pozvaných hostí spoločenského a cirkevného života. 


V kláštore sv. Augustína u bratov augustiniánov sa naše ručné výrobky z tvorivých dielní už udomácnili. Neúnavne nám pomáhajú s ich rozširovaním medzi veriacich, aby tak spoločne pomohli rodinám, ktoré majú ťažkosti so zabezpečením aj základných potrieb. Aj terajšia finančná pomoc poputuje do rodín na zakúpenie nevyhnutných liekov. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!


V Michalovciach – v srdci Zemplína oslávili Deň rodiny. Veď čo je krajšie, ako keď dieťa má milujúcich rodičov. Kongregácia Dcér Božskej Lásky spolu s deťmi z ich škôlky sv. Terezky pripravili pre rodičov pekný program. Rodičia mali možnosť aj prakticky pomôcť, a to zakúpením ručných výrobkov z našich tvorivých dielní. Deťom sa najviac páčili voňavé mydielka v tvare rôznych zvieratiek. A tak veľkí spravili radosť malým a spolu pomohli chudobným.


Riaditeľ, pedagógovia a študenti SOŠ obchodu a služieb sa opäť rozhodli iniciatívne pomôcť chudobným rodinám. Spojili to s milou udalosťou – Deň matiek. Študenti si mohli vybrať krásne darčeky pre svoje mamky a darovanými financiami pomôcť ľuďom v núdzi.
Teší nás tvorivosť pri pomoci chudobným, s ktorou táto škola stále prichádza. Sme vďační za opätovnú pomoc, ochotu a otvorené srdce pre pomoc rodinám v núdzi.


V sobotu 19.5. sme po tretíkrát zavítali do Šace. Tento krát sme šli už doobedu, aby koníkom nebolo príliš horúco na slnku.
Prišli sme menšia skupinka ľudí, ktorá s veľkým nadšením pohládzala zvieratká na dvore - zajačiky, koníky, psíkov... Na prechádzku šli okrem 3 koňov aj 5ti psi - decká mali preveľkú radosť pri vodení domácich miláčikov. Striedali si ich a bežali pri nich... Na lúke už nasledoval tradičný program - keďže nás bolo menej, decká si mohli dosýta užiť jazdu na koňoch a popri nich vyvenčiť psíkov. Celý čas vládla priateľská a veselá atmosféra. Na čerstvom vzduchu sme aj vyhladli, a tak dobre padli do žalúdka domáce desiaty či maškrty.
Domov sme prišli príjemne unavení - z chôdze a slnka a už teraz sa tešíme na najbližší výlet za koníkmi do Šace.
Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.


V sobotu 12.5. sa rodiny z Majáku nádeje opäť zišli na pravidelnom mesačnom stretnutí rodín. Tentokrát bolo stretnutie plné prekvapení, radosti, úcty - pretože pracovničky kozmetickej firmy Mary Kay to všetko priniesli so sebou.
Firm Mary Kay, známa svojou značkou a kvalitou na trhu, urobila nádherné gesto voči našim mamičkám. Okrem skrášľovacích kozmetických prípravkov priniesla aj veľa radosti, úsmevov a podpory, aby našim mamkám pomohli cítiť sa a vyzerať krajšie. Objasnili, ako sa správne nalíčiť, či ako dôkladne vyčistiť pleť. Naše mamky sa cítili ako v siedmom nebi, že sa im niekto takto venuje a môžu sa cítiť krásne.
V čase líčenia sa o deti starali animátori. Keďže počasie nám doprialo takmer letné lúče, čas sme strávili na ihrisku a na preliezkách. Deti sa mohli dosýta vyšantiť a zahrať si aj skupinové hry.
Každá mamička, aj všetky stále dobrovoľníčky, dostali od tejty firmy veľký balíček prípravkov v nádhernej taške. Toľko radosti, v tento deň :-)
Ďakujeme firme Mary Kay za ich opätovnú ochotu pomôcť našim mamkám rásť ku kráse. 


Rodiny v núdzi často nemajú uspokojené základné potreby (strava, vhodné bývanie). Život v chudobe je náročný a poznačí každého člena. Deti a mladí vyrastajú vo frustrujúcom prostredí, čo má za následok zhoršený prospech v škole a psychické poruchy. Nemajú rovnaké príležitosti na trávenie voľného času ako ich rovesníci (krúžky, kino, výlety,.), a tak ostávajú doma alebo spoločníkom sa im stáva ulica.

Vďaka Karpatskej nadácii a firme Getrag môžeme pre mladých z rodín v núdzi zorganizovať kreatívne dielne. Mladí tak budú mať možnosť získať pracovné návyky a zručnosti, osobnostne rásť, budovať spoločenstvo a efektívne tráviť voľný čas.

Symbolické šeky schváleným projektom odovzdali zástupcovia firmy Getrag v pondelok 23.4. v sídle Getrag Ford Transmissions v Kechneci.

Ďakujeme za podporu Nadačnému fondu Getrag, spravovaného Karpatskou nadáciou.

Hľadaj