Reklama na náš časopis

2% z daní

Tento rok žiaľ nemôžeme poberať 2% z daní. Odporúčame manželské stretnutia, ktorí sú našimi dlhoročnými priaznivcami.

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„Ak Boh chce, ľahko sa stane, že chytro obohatí aj biedneho.“
Sir 11,23


Naše akcie4. februára 2019 sme sa na základe pozvania zúčastnili ocenenia dobrovoľníkov Košického kraja v Glória Palace. Ocenenie Srdce na dlani 2018 odovzdalo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v pondelok popoludní v 13 kategóriách.
Ako povedala organizátorka podujatia a predsedníčka centra Miroslava Langerová, cieľom slávnostného oceňovania je poďakovať a poukázať na množstvo práce, ktorú dobrovoľníci pre svoje okolie, spoločnosť či organizáciu pravidelne robia.
Na našu veľkú radosť mal Maják nádeje až 9 nominácii.
V kategórii „Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii“, zvíťazila naša Michaela Šuľová, ktorá dostala aj pekné ocenenie – plastiku v tvare srdca. Miške srdečne blahoželáme aj my. 😊
Ďakujeme organizátorom za pozvanie i ocenenia. Sú pre nás určite povzbudením do našej ďalšej práce a nasadenia.


Za nádherného zimného počasia, hustého sneženia a poľadovice sa chrabrí a statoční členovia OZ Maják nádeje vybrali na spoločné dobrodružstvo - školenie v krásnom a útulnom penzióne Juliana. Miesto už viacerí dôverne poznali - miesto, kde fantasticky varia:), vychádzajú maximálne v ústrety svojim zákazníkom, na stenách jedálne si človek môže aspoň pohľadom pochutnať na vypchatých zvieratkách a trofejách...

V budove je teplý bazén a jakuzzi, či sauna...raj na zemi:)

Aaaaale...nie o tomto bol víkend...hoc...príjemné zážitky v teplej vode, či vo wellnese Thermalparku Šírava len skrášlili celý náš spoločný čas a pobyt.

Hľadaj