Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„Svoj majetok používaj na skutky milosrdenstva.“
Tob 4,7


Naše akcieDňa 8.11.2018 sme sa spolu stretli na tretom psychologickom workshope. Na stretnutie prišlo 7 žien. Témou tohto stretnutia bolo hľadanie si zamestnania, príprava na pracovný pohovor, tipy k písaniu životopisu (CV). Venovali sme sa aktivite s názvom „nájsť si prácu“. Ukázali sme si ako majú vyzerať vhodné a nevhodné životopisy. Ďalej sme sa zamerali na kľúčové schopnosti vhodné pre jednotlivé zamestnania napr. „Pre recepčnú je kľúčová schopnosť komunikácia, ktorú využije pri telefonovaní.“ Následne sme sa opýtali žien, aké sú ich kľúčové schopnosti. Potom sa losovaním ženy prerozdelili do dvojíc a mali si zvoliť 3 zamestnania a k ním vymyslieť kľúčové schopností. Ako motiváciu sme si pozreli krátke video o vytrvalosti. Ženy si na domácu úlohu majú vytvoriť svoj životopis, ktorý budeme ďalej analyzovať a diskutovať. Keďže väčšina žien je nezamestnaná hodnotíme toto stretnutie ako prínosne v ich ďalšom kariérnom rozvoji.

Hľadaj