Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.


„Rozdávať často a veľa. Vedieť, že sa niekomu ľahšie dýcha, pretože ste žili. To je úspech.“
R.W.Emerson


Naše akcieV rámci dňa chudoby 17.10.2018 sa zapojilo mnoho žiakov do charitatívnej zbierky potravín pre rodiny v núdzi. Kresťanské ovzdušie tejto školy vštepuje žiakom pravé hodnoty, ako sú ľudskosť, obeta, rozdelenie sa s núdznymi, súcit, lásku...Vďaka týmto skvostom sa môžu mať lepšie deti a ich rodičia, ktorí často nemajú čo jesť...
Naša vďaka patrí hlavne Bohu a potom aj týmto žiakom a učiteľom, ktorí sa rozhodli pre dobrý skutok. A ten sa im nikdy nezabudne:)


Dňa 24.10.2018 sa na pôde Teologickej fakulty v Košiciach, uskutočnila IV. Medzinárodná vedecká konferencia s témou: Dieťa v ohrození. Privítali sme na nej hostí z Českej republiky, Poľska a Talianska, ale taktiež aj z rôznych miest Slovenska. Ak by sme mali vybrať tému, ktorá bola najlepšia nedokázali by sme to, pretože všetky témy boli vynikajúce, ako obsahom tak aj ich prejavom. Témy boli naplnené o vlastnú skúsenosť, ale aj o teoretické poznatky.
Príspevky boli zamerané na dobrú prax s rôznymi cieľovými skupinami, ktoré sa nachádzajú na okraji spoločnosti (bezdomovci, rómovia, narkomani, chudobní, zomierajúci, väzni, utečenci... ).
Medzi poslucháčmi boli pracovníci organizácií, krízových centier, Charity, poradní, riaditelia škôl, ale aj poslucháči stredných škôl, Teológie a medicíny. Výstupom z konferencie je recenzovaný Zborník, ktorý je už vydaný (objednať si ho môžete na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).
Počas občerstvenia a obeda po konferencií si prednášajúci mohli vymeniť svoje poznatky a dojmy z prednášajúcich tém. Celá konferencia sa niesla v príjemnom priateľskom a pokojnom duchu. Novinkou tejto konferencie bolo hlasovanie o tému konferencie 2019 čo mnohých potešilo, takže sa na Vás tešíme aj o rok. Spomedzi 4 navrhnutých tém vyhrala téma "Riešenie krízových situácií v živote človeka."

Konferenciu finančne podporila Nadácia Volkswagen a Nadácia Pro Cassovia.


V nádhernú slnečnú nedeľu 14.10 sme zavítali ku saleziánom na 3 Hôrkach v Košiciach. Keďže pochádzame zo saleziánskeho prostredia, stále sa tu cítime ako doma - srdečne prijatí. Nebolo to inak ani pri prosbe o pomoc našim rodinkám. Ľudia nadšene prejavili záujem o krásne a farebné veci...Veľké množstvo mladých sa pristavilo pri našom stolíku a kúpilo si nejaký výrobok na podporu rodín v núdzi.
Sme šťastní, že môžeme zažiť pomoc a lásku v praxi. Núdzni sú naši dobrí priatelia, ktorým chcú aj druhí s radosťou pomôcť...


Základná škola sv.Cyrila a Metoda v Košiciach je pre rodinky v núdzi obrovským darom. Nádherným spôsobom motivujú žiakov, aby prinášali ako obetný dar na sv.omšu trvanlivé potraviny, ktoré darujú rodinám v núdzi OZ Maják nádeje.
Dnes sme boli svedkom veľkého množstva potravín, z ktorých sa nasýti naozaj veľa rodín. Žiaci 8smeho ročníka pomáhali v rámci predmetu náboženstvo so školským kaplánom ukladať tašky do kufra auta...ktoré sa na začiatku zdalo primalé na také množstvo jedla. Našťastie, všetko našlo svoje miesto...a ani policajti nás nezastavili:)
Naše srdce je plné vďaky za takýto konkrétny skutok lásky a hlavne ako Pán Ježiš hovorí: "Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili."...


V stredu 3.10. 2018 nás srdečne privítala televízia LUX v Prešove. V relácii Doma je doma o 17.30 sme mohli odprezentovať prácu OZ Maják nádeje, naše plány, postup našej práce, formu pomoci...Napriek tomu, že reláciu natáčali naživo a mali sme trému, myslím, že Duch Sv. si poradil aj s našimi nedokonalosťami:)
Atmosféra v štúdiu bola naozaj rodinná a cítili sme sa tam "ako doma" a mohli stráviť príjemný večer v teple kamier:)
Medzi mnohými otázkami, ako to celé vzniklo, ako vieme skĺbiť pracovný a rodinný život so životom OZ Maják nádeje, aký je celý priebeh prijatia rodiny a konkrétnej pomoci...zaznela otázka, ako nám vedia konkrétne pomôcť...tak tu by sme spomenuli modlitbu, potom kúpu krásnych praktických vecí, ktoré vyrábaju šikovné žienky - či už zásterky, tašky, vaky, mydlá...pomoc pri predaji týchto výrobkov, momentálne hlavne vakov, tak veľmi obľúbených medzi teenegermi, príspevkom na účet OZ MN SK72 0200 0000 0027 6983 3457, darovaním stravných lístkov...
                      Zo srdca ďakujeme za akúkoľvek pomoc chudobným:)


Dňa 30.9 sme mohli vďaka súhlasu p.farára prísť s praktickými výrobkami do farnosti Kavečany. Stretli sme tu veľmi milých a ústretových ľudí, ktorí tu tvoria krásne spoločenstvo. Radi sa pri nás pristavili a mnohí si zakúpili niektorý z výrobkov. Pán farár nás po skončení predaju pozval na výborný obed, čo len potvrdilo, že tu žijú naozaj dobrí a milujúci ľudia s otvoreným srdcom pre núdznych. Sme vďační Bohu a ľuďom dobrej vôle za srdečné prijatie a za každý dar pre rodiny v núdzi.


Na konci sychravého septembra 2018 sme si cez víkend pripravili pre naše deti druhé stretnutie arteterapie. K nám zavítala už po druhýkrát z ďalekej Viedne skúsená arteterapeutka Anita Bartošová. Deti sa na ňu veľmi tešili. Atmosféra už bola uvoľnená, pretože sa členovia viac poznali. Prostredníctvom kreslenia sa Anita snažila deťom pomôcť. Pre deti je kresba prirodzenou činnosťou, a tak sa s nedočkaním pustili do maľovania. Anita si počas dvoch dní pripravila pre nich viacero tém:  „Čmáranice“ – práca s farbami Moja obľúbená detská hračka Mandala – prírodné materiály Deti pracovali samé a aj v skupinkách kde sa učili spolupráci, svoje výtvory potom zdieľali a učili sa tak vyjadrovať aj svoje názory a emócie a rozvíjali svoju komunikáciu. Naše poďakovanie patrí arteterapeutke Anite, že z takej diaľky opäť merala cestu k našim deťom.


22.9 za chladného počasia sme sa stretli po prvýkrát v novom školskom roku s rodinkami OZ Maják nádeje. Privítanie sa bolo srdečné, v teple a vo vľúdnom prostredí saleziánskej čajovne. Témou prvého stretnutia bolo: Ako dávať - vs. ako nedávať. Naša Katka Kalafusová si pripravila  prednášku a žienky všetko doslova hltali. Ako by aj nie. Jej prejav nedovolí nikomu zaspať.
V zmysle Ježišových slov sme sa zamýšlali, čo znamená darovať v tichu a pre Boha, nie pre chválu od ľudí. Čo všetko môžme darovať, aj keď možno máme z hmotných vecí veľmi málo...že dávanie je vecou srdca a lásky k Bohu...čím viac máme v srdci Boha, tým viac s radosťou dávame. A čím viac dávame - či už čas druhým, úsmev, modlitbu...tým viac dostávame a môžme byť za to naozaj vďační. 
Po  téme nasledovali otázky a práca v skupinkách. Každý sa mohol vyjadriť, za čo všetko je vďačný, ako často Bohu ďakuje a čo všetko môže darovať. Na záver sa všetci dozvedeli dôležité informácie a mohli si vybrať zo širokej škály darovaného oblečenia. 
Myslím, že to bol krásny spoločný čas, za ktorý sme Bohu veľmi vďační...


V rámci akcie týždeň dobrovoľníctva sme mohli 14.9.2018 ponukať krásne výrobky OZ Maják nádeje pri Urbanovej veži. Mnohí ľudia sa s úsmevom pozastavili, vypočuli, pre koho zbierame peniaze, kládli prípadné otázky. Pre veľký úspech sme akciu zopakovali aj v nedeľu 16.9. Kedže v túto nedeľu bola v kostoloch zbierka na rádio Lumen, mnohí už nemali ako prispieť, hoc veľmi chceli. Tak sme sa na nich aspoň usmiali, podali záložku, aby v prípade záujmu si prečítali o nás a mohli prispieť priamo na účet a všetkým sme zo srdca priali len to najlepšie. Po pár hodinách nás nohy poriadne boleli, ale radosť z vykonaného dobrého skutku bola oveľa silnejšia a sme vďační, že sa táto akcia mohla uskutočniť.


9.9 sme mohli prísť aj na pozvanie p.farára Matejovského na nádhernú akciu grekokatolíckej farnosti na Furči - na farský deň.
Chlapi hrali futbal, deti si mohli zaskákať na skákacom hrade, strieľať z luku, pojazdiť si na poníkovi, či nechať si namaľovať na tvár pekný obrázok. Vládla tam skvelá priateľská atmosféra. Šikovné mamky priniesli koláče, chlapi navarili chutný guľáš a čapovali pivo.
Pán farár na začiatku predstavil naše združenie a povzbudil prítomných ku kúpe praktického darčeka na pomoc rodinám v núdzi. Mnoho ľudí sa pristavovalo, chválili a kúpili si kvalitný výrobok, ktorý môžu buď podarovať, alebo prakticky využiť doma. Pri predaji aktívne pomáhali farníčky, ktoré chodili pomedzi ľudí a pozývali ku kúpe:)

Srdečne ďakujeme za milé prijatie a za sympatie a praktickú pomoc pre rodinky v núdzi.

Hľadaj