Reklama na náš časopis

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce.“
Žalm 62,11


Naše akcieS Gymnáziom Alejová sme už pred časom nadviazali veľmi peknú spoluprácu. Po zorganizovaní niekoľkých prednášok a charitatívneho predaja výrobkov sme vo štvrtok 7.12.2017 pokračovali v prednáškach pre študentov o chudobe rodín, činnosti Majáku nádeje a možnostiach pomoci zo strany školy.

Sme potešení, že na tejto škole funguje tzv. humanitný projekt, v rámci ktorého sa študenti zapájajú do rôznych charitatívnych akcií, čím sa formuje ich charitatívne vnímanie na potreby núdznych. V najbližších dňoch pripravujú zbierku suchých potravín a drogérie pre chudobné rodiny.ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej už dlhé roky intenzívne a pravidelne pomáha rodinám v núdzi z Majáku nádeje. Tentokrát vyzbierali množstvo suchých potravín, ktoré postupne môžeme distribuovať do chudobných rodín a tiež vyzbierali aj financie, za ktoré budeme môcť pomôcť rodinám s nájmami a liekmi.

Vážime si, že táto škola formuje nielen myseľ detí, ale aj ich srdcia. Že už v deťoch sa môže formovať charitatívne cítenie a rozvíjať empatia voči ľuďom v núdzi.Zamestnanci firmy T-systems sa rozhodli prakticky pomôcť chudobným rodinám. Spravili finančnú zbierku, za ktorú následne zakúpili potraviny pre desiatky rodín v núdzi. Na Mikuláša ju priviezli do Majáku spolu aj s hračkami pre deti.

Rodiny sú veľmi vďačné za túto pomoc, lebo mnohé majú problém zakúpiť si aj základné potraviny. Potraviny budú mať ešte aj na Vianoce, čo im uľahčí pripraviť aspoň jednoduchú Štedrú večeru.

Ďakujeme všetkým z T-systems, ktorí takto prakticky prejavili skutok lásky voči núdznym.

 

 Dobrovoľníctvo je neoddeliteľnou súčasťou mnohých organizácii a činnosť dobrovoľníkov je prínosom nielen pre samotné organizácie a ich klientov, ale celkovo aj pre spoločnosť. Preto sme radi, že aj na Slovensku sa zviditeľňuje činnosť dobrovoľníkov a to  formou ocenenia Srdce na dlani.

Maják nádeje je dobrovoľníckou organizáciou a bez dobrovoľníkov by nemohol napĺňať svoje poslanie, a to pomoc rodinám v núdzi. Preto sme aj my nominovali niekoľkých našich dobrovoľníkov ako jednotlivcov a taktiež aj celú skupinu Majáku nádeje.Primátorský punč patrí v Košiciach už roky neodmysliteľne k Vianociam. Jeho výťažok putuje k ľuďom, ktorí ho v danom čase najviac potrebujú. Naše združenie je jednou z organizácii, medzi ktorých sa rozdelia vyzbierané peniaze.

Veľmi pekne ďakujeme organizátorom, že ich štedrú pomoc smerujúcu aj naším rodinám v núdzi. Každý deň až do 23.12.2017 sa môžete zastaviť  v stánku na Hlavnej, ochutnať dobrý nápoj a prispieť dobrovoľným príspevkom.Väčšina mamiek z rodín v núdzi z Majáku nádeje je dlhodobo nezamestnaná a mnohé z nich ešte ani nikdy neboli zamestnané. Majú problém zamestnať sa, či už kvôli tomu, že ako osamelé mamky vychovávajú svoje deti, alebo majú nízke vzdelanie, prípadne im chýba prax. Preto sa snažíme popri rôznych formách pomoci rodinám, pomáhať aj prostredníctvom formácie pracovných návykov a zručností – začali sme s tvorivými dielňami.

               Na tvorivých dielňach sa mamky učia vyrábať rôzne ručné výrobky. Z látok šijú levanduľové srdiečka, plátenné tašky, vankúše, obrusy, kuchynské rukavice a zástery. Popri rozvoji pracovných návykov a zručností mamky posilňujú aj svoj pocit sebahodnoty, budujú krásne vzťahy a pomáha im to aj k svojpomoci.

Ďakujeme Nadácii Pro Cassovia, že podporila náš projekt zameraný na tvorivé dielne pre rodiny v núdzi. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!Maják nádeje je dobrovoľníckou organizáciou, ktorá už 8. rok pomáha rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Bez dobrovoľníkov by Maják nádeje nemohol napĺňať svoje poslanie, a to pozdvihovať rodiny z hmotnej, morálnej a duchovnej biedy.

Vážime si pomoc každého dobrovoľníka, a jednou z foriem vďačnosti za ich činnosť je víkendové školenie dobrovoľníkov.

Tohtoročné zimné školenie bolo počas víkendu 1.-3.12. na Zemplínskej Šírave.  Súčasťou školenia boli prednášky zamerané aj na profesionálnu formáciu dobrovoľníkov, aby  svoju pomoc rodinám v núdzi poskytovali čo najefektívnejšie. Počas školenia bol vytvorený priestor aj na športové a oddychové aktivity, a predovšetkým na posilnenie vzťahov a plánovanie ďalších činností.V piatok 24.11.2017 sa uskutočnilo skvelé predstavenie v Košickej Steel Aréne. Bol to muzikál Madagaskar. Rodinky z nášho združenia prišli s veľkým očakávaním, čo sa bude diať. Na scénu, krásne ozvučenú a osvetlenú, prišli veselé zvieratká vo farebných kostýmoch, ktoré ušli z New Yorskej ZOO a cestovali na ostrov Madagaskar. Celý dej bol veľmi pútavý, spestrený chytľavými a tanečnými piesňami. Decká poskakovali pri zábradliach a vrteli celým telíčkom. Dospelí pohupovali nohami, tlieskali do rytmu. Každý sa dobre bavil a mohol si oddýchnuť.

Zo srdca ďakujeme Patrikovi Hermanovi, ako aj Agentúre Silvii Production za tento nádherný a jedinečný zážitok, ktorý venovali zadarmo všetkým našim rodinám.Vďaka finančnému grantu Medzinárodnej únie žien  sme mohli nakúpiť materiál na tvorivé dielne pre rodiny v núdzi.

Osamelé mamky a ich dospievajúce dcéry tak mohli každý týždeň navštevovať tvorivé dielne zamerané buď na šitie, alebo na výrobu korálkovej bižutérie, či na výrobu darčekových mydiel. Mamky a dievčatá sa ušili šiť levanduľové srdiečka, plátenné tašky, vankúše, kuchynské zástery či kuchynské rukavice. Z korálok sa učili vyrábať náhrdelníky a náramky. Z mydlovej hmoty vytvárali krásne a voňavé mydielka.

Tvorivé dielne pomohli mamkám a dievčatám získať pracovné návyky a zručnosti, vytvorili im priestor na vzájomné spoznávanie sa a budovanie priateľstiev. Výťažkom z dobrovoľného predaja výrobkov sa zmierni ťažká finančná situácia rodín v núdzi.

Ďakujeme členom Medzinárodnej únie žien za konkrétnu pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. 

Maják nádeje je dobrovoľníckou organizáciou, ktorá už 8. rok intenzívne pomáha rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Dobrovoľníctvom žijeme každý deň. Snažíme sa rodinám pomáhať rôznymi spôsobmi v ich ťažkých životných situáciách.

V stredu 15.11.2017 na Valnom zhromaždení DCKK bol Maják nádeje prijatý za  členskú organizáciu Dobrovoľníckeho centra Košického kraja.

Sme radi, že aj my môžeme byť súčasťou rozrastajúcej sa siete dobrovoľníckych organizácií na východnom Slovensku.

Hľadaj