Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba.“
Tob 4,7


Naše akcieVďaka mestskej časti Košice – Ťahanovce sídlisko sa môžu osamelé mamky z rodín v núdzi učiť šiť a vyrábať praktické ručné výrobky. Ide o sociálne znevýhodnenú skupinu ako v spoločnosti všeobecne, tak aj konkrétne na trhu práce. Nakoľko mnohé z nich sú dlhodobo nezamestnané, prípadne ešte ani nikdy neboli zamestnané, nevytvorili si pracovné návyky a zručnosti. Prostredníctvom tvorivých dielní mamkám pomáhame formovať pracovné návyky a rozvíjať pracovné zručnosti. Neoddeliteľným prínosom projektu je aj budovanie vzťahov medzi mamkami počas tvorivých dielní a tvorivé dielne sú pre nich aj miestom, kde si môžu psychicky oddýchnuť.

Ďakujeme MČ Košice – Ťahanovce sídlisko, že im nie je ľahostajný ťažký život osamelých matiek a opätovne so zanieteným záujmom sa rozhodli pomôcť rodinám v núdzi.Mladí z Majáku sa zúčastnili skvelého tábora v Komunite Jána Krstiteľa.
Hlavnou myšlienkou bolo, ako byť PEVNÝ vo vzťahu s Ježišom, v modlitbe, vo vzťahu k priateľom...
O adrenalínové aktivity tiež núdza nebola...


V nedeľu 5.8 sme opäť zavítali do farnosti Chminianská Nová Ves. Zúčastnili sme sa troch svätých omší, po ktorých sa uskutočnil predaj ručných výrobkov. Začali sme vo filiálke Chmiňany, pokračovali sme v Ondrašovciach a poslednou našou ,,zastávkou“ bola Chminianská Nová Ves. Na každej svätej omši, nás miestny pán farár predstavil a zároveň  nám dal priestor predstaviť činnosť OZ Maják Nádeje. Farníkom sa výrobky veľmi páčili čo svedčilo aj o tom, že niektorý druh tovaru sa nám rýchlo vypredal. Ľudia chválili nielen šikovnosť našich žien ale aj kvalitu a pestrosť výrobkov.  Na zbierke sme sa zúčastnili len dvaja dobrovoľníci, čo bolo náročnejšie na presun, no keď sme videli ľudí, ktorí majú stále otvorené a ochotné srdce pre núdznych, naplnilo nás to veľkou radosťou a povzbudilo, že oplatí sa pomáhať.  Sme veľmi vďační pánovi farárovi ThDr. Danielovi Mikulovi, PhD., že nás znova srdečne prijal do jeho farnosti, zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli, a tak prejavili skutok milosrdenstva. Ako povedala Matka Tereza ,,Milujte chudobných a neotáčajte sa im chrbtom, lebo keď sa im otočíte chrbtom, otočíte sa Kristovi. On sa stal hladným, nahým a bez domova, aby sme vy i ja mali príležitosť ho milovať.“


V horúcom júlovom týždni od pondelka 2.7. až do soboty 7.7.2018 sa decká a animátori na čele so saleziánmi vybrali na prvý tábor na Kalvárke tohto leta do obľúbeného táboriska Viničky. Tábor sa niesol v téme tradičnej slovenskej dedinky s nádychom Tajomstva rodu Cornbell, ktoré sme mali možnosť každý večer postupne objavovať. Dostali sme príležitosť vyskúšať si všetko, čo patrí k starobylým slovenským tradiciám, ako napríklad slovenské remeslá, chránili sme si našu dedinku od vlkov, dojili kravičky, spoznávali slovenské rozprávky, príslovia a porekadlá, zobúdzali sa na spev kohúta, oslavovali založenie našej dedinky Držkovce a vrámci piatkového pôstu sa decká zúčastnili slovenskej školy, kde si vyskúšali predmety ako počty, východňarčina, telocvik, špivanky, zemepis alebo prírodopis. Večer sa ale v okolí nášho táboriska začali objavovať temné postavy so striebornými maskami, bolo to priorstvo MorsMortis, ktoré ohrozovalo náš tábor až do piatku, kedy sme už mali zozbierané všetky tajné listiny, našli korunu, zničili ju a s ňou aj toto zlovestné a strašidelné priorstvo. V sobotu sme sa lúčili so slzami v unavených očiach a spokojnými úsmevmi.


Od 17.7 - 21.7.2018 sme boli na rodinnom tábore v Poľskom Gron-e. Bolo nás 37 rodín. Saleziáni s animátormi vytvorili nádherný príbeh Levieho kráľa, vrámci ktorého sme bojovali proti zákernému Scarovi, vytvárali rodinné erby, vyrábali nádherné výrobky počas umeleckých dielní, spievali táborovú hymnu, mali skúšku odvahy... Celý čas panovala priateľská a láskavá atmosféra. Rodinám sme predstavili činnosť OZ Maják nádeje a predali sme pár krásnych výrobkov na podporu rodín v núdzi. 
Zo srdca ďakujeme za živý záujem rodín a akúkoľvek podporu.V piatok 13.7. 2018 sme sa zúčastnili predaja ručných výrobkov našich žien vo farnosti Chminianská Nová Ves. Prijatie zo strany pána farára aj farníkov bolo veľmi srdečné. Na začiatku svätej omše nás pán farár predstavil a dal nám možnosť namiesto kázne prezentovať naše občianske združenie. Boli sme plní očakávaní ako ľudia zareagujú na pomoc týmto chudobným rodinám. Po skončení nášho príhovoru, sme mali výrobky prichystané v zadnej časti kostola, ale pre veľký záujem, sme to museli presunúť von. Ľudia sa pýtali, usmievali, ďakovali a samozrejme chválili šikovnosť našich žien.  Vytvorili krásnu atmosféru prijatia a veľkej štedrosti. Pre veľký záujem tam zavítame už čoskoro znova. Ďakujeme pánovi farárovi ThDr. Danielovi Mikulovi, PhD.  za spoluprácu zorganizovať zbierku, taktiež všetkým štedrým darcom.  "Veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané: "Rozsýpal a dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky. " ( 2Kor9, 7-9)


V dňoch 7.-15.júla 2018 sa uskutočnil 1.turnus manželských stretnutí v Banskej Bystrici. Kurzu sa zúčastnilo 140 manželských párov , okolo 300 detí a 120 animátorov. Účastníkom sme už tradične okrem prednášania prednášky na jednu z tém pre manželov, hovorili o našom združení a priniesli aj ručné výrobky, ako aj knihy, ktoré publikujeme.
Účastníkov zaujal rozširujúci sa sortiment a kvalita našich výrobkov., čo vyvolalo doteraz najväčší záujem. Celé stretnutia sa nesú v duchu radostnej atmosféry, prijatia, úprimnosti, smiechu a pokoja. Pozývame všetky manželské páry, aby mohli zažiť túto úžasnú atmosféru.


Na sviatok sv. Benedikta, 11. júla, sa uskutočnila v kláštore SAMPOR Odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti sme na vigíliu sviatku odovzdali zástupcovi benediktínov ručne šité vrecúška plnené rôznymi bylinkami. Veriaci takto mohli urobiť skutok milosrdenstva a kúpou podporiť osamelé mamičky v núdzi, ktoré vrecúška vlastnoručne šili.


Dňa 7.-8. júla sme sa zúčastnili púte na Mariánsku horu v Levoči. Medzi množstvom stánkov bol aj M- klub, stan mladých, ktorého súčasťou bolo aj naše OZ Maják nádeje. Ľudia sa pri stánku pristavovali, zaujímali sa o aké združenie ide. Výrobky sa im veľmi páčili, zároveň si ich veľa pútnikov kúpilo. Keďže sme boli v stane mladých, nechýbal kopec smiechu a dobrej nálady.
Ďakujeme vedúcim M- klubu za možnosť odprezentovať naše OZ a pútnikom za ich záujem a podporu ľudí v núdzi.


V krásnu sobotu 7.7.2018 sme vďaka Projektu Fond zdravia mesta Košice mohli navštíviť nádherné slovenské veľhory.
Zišlo sa nás 22 dospelákov a 28 deti...čiže pekná skupinka ľudí. Mnohí z nich Tatry ešte v živote nevideli, a tak boli naozaj v napätí a radostnom očakávaní, čo všetko v tento deň zažijú.
V Košiciach a po ceste ...bolo krásne počasie...nad Tatrami bola ale hustá hmla a veľké mračná. Trošku sme sa obávali, aby sme nezmrzli a nepremokli...na Štrbskom plese sme mali stráviť viac ako 8 hodín...a byť zavretí iba v nejakej kaviarni...to by nebolo to "pravé orechové"...ako sa povie:)...
Privítal nás chlad a 12 sviežich stupňov. Našťastie nepršalo a kým sme došli po prvé ihrisko na plese...hmla sa vytrácala, mraky trhali a slniečko potešilo všetkých zúčastnených. Každý sa mohol dosýta vynadívať na Božiu krásu všade navôkol, niektorí šli rýchlo a museli ostatných dlhšie čakať, ďalší si to vychutnávali plnými dúškami a zastavovali sa pri hádzaní kamienkov do vody, obdivovaní miestnych kačičiek, fotení sa pri stromoch a podobne.

Hľadaj