DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.“
Žalm 34,7


Naše akcie5977b.resized.jpgStretnutie s názvom „V jednom oceáne“ bolo doteraz najpraktickejšie z víkendových stretnutí. Zamerali sme sa na rôzne druhy vzťahov a učili sa ich tvoriť. Začali sme vzťahom k sebe samému, skúmali sme svoje nedostatky aj talenty a snažili sa prijať takí, akí sme. Bližšie sme sa pozreli na vzťahy chlapec + chlapec, dievča + dievča a chlapec + dievča ako priatelia, nie frajeri. Hovorili sme o tom, čo si kto môže dovoliť, ako ten istý prejav odlišne pôsobí na chlapca a na dievča, čomu sa v budovaní vzťahu vyhnúť a, naopak, ako využiť svoju kreativitu na potešenie druhého.stretnutie-13.jpgNašim priaznivcom a sponzorom (aspoň časti z nich) - sme sa chceli poďakovať za ich finančnú pomoc, rady, sprevádzanie...Stretli sme sa na na novoročnom stretnutí, ktoré sa konalo 9. 1. 2013.
Stretnutie začalo sv. Omšou v Seminárnom kostole v Košiciach a potom sme pokračovali v spoločne strávenom čase v priestoroch Seminára.Projekt s názvom Operácia Vianočné dieťa (OVD) má svoje začiatky vo Walese, kde sa David Cooke rozhodol poslať vianočné darčeky zanedbaným, núdznym deťom zo sirotincov v Rumunsku. 
Projekt rástol a v roku 1993 bol prevzatý ako projekt organizácie Samaritans Purse, kedy bolo deťom zasiahnutým vojnou v Bosne poslaných 28. 000 darčekov.V dňoch 19. 11. - 17. 12. 2012 sa v kresťanských kníhkupectvách v Košiciach konala po tretí krát vianočná akcia pod názvom POTEŠ DARČEKOM.
Každý mal možnosť urobiť radosť deťom z rodín v núdzi, o ktoré sa "stará" naše združenie.
Zakúpením ľubovoľného darčeka, ktorý darca nechal v kníhkupectve vo vyhradenej krabici sme vyzbierali darčeky, z ktorých sme s pomocou dobrovoľníčiek urobili vianočné darčeky.
Tie okrem iného urobili radosť všetkým deťom v SOS - v Krízovom centre.
Za vaše darčeky vám v mene týchto detí ďakujeme.


pb217494.jpgKaždá farnosť je zodpovedná za evanjelizačné dielo vo svojej farnosti.
Vianoce nás učia, že Božie dielo je vždy niečím konkrétnym, hmatateľným. 
V tomto predvianočnom  čase sme v spolupráci s miestnymi farármi a kaplánmi vyhlásili potravinovú zbierku pre rodiny v núdzi v Košiciach.
Táto zbierka akýchkoľvek potravín potrebných na vianočné sviatky sa uskutočnila na 4.adventnú nedeľu. Zbierka prebiehala v dvoch kostoloch - Krista Kráľa a Uršulínok. Veriaci sa zapojili vo veľkom počte. Vyzbierali sa potraviny pre 30 rodín. Dvadsať rodín prišlo osobne po potraviny v deň zbierky. Zvyšné rodiny si potraviny prevezmú v najbližších dňoch.
Starosť o chudobných je jedným z najdôležitejších bodov evanjelizácie.
Vidieť radosť na tvárach týchto ľudí je dostatočnou odmenou pre nás, ktorí svoj čas a námahu vkladáme do služby chudobným.
Aj táto aktivita nás všetkých, ktorí možno ani nemáme veľké majetky, ale nechýba nám ani
dobrá vôľa a skutočné prežívanie Božej štedrosti je vyjadrením nášho prijímania Krista v chudobe, v ktorej k nám aj dnes prichádza.


Maják nádeje už tretí rok spolupracuje s cirkevnou Základnou školou Bernoláková 18 v Košiciach.
Jedným z projektov je aj príprava vianočných darčekov, ktoré pripravujú samotní žiaci spolu so svojimi učiteľmi. Každá trieda má určenú konkrétnu rodinu - kde je udaný vek a počet detí. Takto  žiaci majú možnosť (skrze pomoc svojích rodičov) zakúpiť konkrétne veci pre deti z rodín v núdzi.S radosťou oznamujeme, že každý prvý štvrtok v mesiaci budú obetované Sv. omše za dobrodincov, sponzorov, dobrovoľníkov a členov združenia Maják nádeje.
Sv. omše budú v Košiciach, v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho (Františkáni) o 12.00 hod.
Aj týmto spôsobom vám chceme prejaviť našu vďačnosť.


Na sviatok Krista Kráľa - 25. 11. 2012 sa na sídlisku Furča v rim. - kat. kostole sv. Rodiny konala finančná zbierka pre rodiny v núdzi. Zároveň boli ponúkané výrobky, ktoré ručne vyrobili členovia rodín v núdzi. Medzi výrobkami boli náramkové ružence, veľké ružence, vianočné pozdravy, zvončeky...
Vďaka štedrosti darcov a ochote pána farára a kaplánov farnosti, ktorý zbierku vyhlásili, sa vyzbieralo 1.004, 68 Eur.
Všetkým v mene rodín ďakujeme:-)


View the embedded image gallery online at:
https://majak-nadeje.eu/?start=840#sigProIdb47a113022
V dňoch od 19.11. do 17.12.2012 bude prebiehať vianočná akcia POTEŠ DARČEKOM v kníhkupectvách v Košiciach: Dobrá kniha, František, SSV, Litera, 3 Hôrky (saleziáni). Zakúpené darčeky môžte nechať priamo v predajniach, kde ich členovia Občianskeho združenia Maják nádeje vyzdvihnú a rozdajú rodinám v núdzi. Za vašu štedrosť ďakujeme.


Tvorivé dielneNa tvorivých dielňach v novembri sme sa stretli s rodinami a ich deťmi. Bolo nás 56.
Tentokrát sme sa rozdelili na tri časti a vyrábali sme ružence, vianočné pozdravy a niektorí vyrábali ruličky z novín ako prípravu na papierove vianočné stromčeky.
Menšie deti boli s animátormi vo vedľajšej miestnosti, kde kreslili a vystrihovali.
Opäť ďakujeme naším saleziánom za možnosť sa stretnúť v ich priestoroch. Bez ich pomoci by sme sa v tak veľkom počte nemohli stretávať.

Hľadaj