DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2024) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán podopiera všetkých, čo klesajú a dvíha všetkých skľúčených.“
Žalm 145,14


Naše akcieŽiaci cirkevného gymnázia sv.Tomáša Akvinského spoločnými silami vyzbierali peniaze, suché potraviny, oblečenie a drogériu pre jednu z našich rodín. Ich otvorené a ochotné srdcia mali možnosť urobiť dobrý skutok, ktorý im bol bohato odmenený nezištnou radosťou a vďačnosťou rodiny.
Tešíme sa, že spolupracujeme s učiteľmi, ako je aj pani Danková, ktorí okrem vyučovania svoj voľný čas venujú aj formácii študentov a sami ich zapaľujú nadšením k službe. Pani učiteľke Dankovej, ako aj celému učiteľskému zboru a žiakom IV. ročníka zo srdca ďakujeme.


V sobotu 28. marca 2015 o 15.00 h v priestoroch saleziánov na Kalvárii v Košiciach prebiehalo vyšetrenie očí pre deti z našich rodín. Akcia prebiehala spolu s tvorivými dielňami, kde matky vyrábali veľkonočné výrobky a deti boli postupne vyšetrené odborným pracovníkom.

Cieľom merania očí novou metódou je zistenie možných očných vád. Výsledok je podkladom pre odborné vyšetrenie očným lekárom, ktorý predpíše okuliare. Tie preplatíme všetkým deťom z Majáku nádeje z projektu, ktorý sa uskutočňuje vďaka podpore Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., v spolupráci s Karpatskou nadáciou a to v hodnote 500,- €.V nedeľu 01.02.2015 deti z Majáku nádeje navštívili predstavenie Braček Jelenček v Bábkovom divadle v Košiciach. Bolo to veľmi milé a živé  predstavenie, plné nádherne vypracovaných drevených bábok a kulís. Herci počas celého predstavenia komunikovali s detským publikom a zapájali deti do diania, čo deti tešilo a ocenili  to aj búrlivým potleskom. Rozprávka na motívy Pavla Dobšinského bola skvelo doplnená ľudovými piesňami.Dňa 21.01.2015 sa na pôde Seminára a Teologickej fakulty v Košiciach konala slávnostná svätá omša, obetovaná za všetkých dobrodincov a členov OZ Maják nádeje. Po nej sa pozvaní hostia presunuli do krásne vyzdobenej miestnosti na druhom poschodí semináru, kde sa konajú rôzne slávnosti. Boli tu pozvaní košickí biskupi, otec vicerektor, otec vikár, ďalší kňazi. (Niektorí ospravedlnili svoju neúčasť kvôli KBS), predstavitelia Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, školský kaplán, farár novej farnosti Sedembolestná P. Mária na Kalvárii, otec Gombita z Bernátoviec, Sociálne sestričky, riaditeľka gymnázia sv.Edity Steinovej, pracovník rádia Lumen, členovia, rodičia a dobrovoľníci OZ Maják nádeje a mnohí ďalší.21.12.2014 od 16:30 bolo počuť cinkanie lyžíc a vôňu kapustnice z priestorov čajovne u saleziánov na 3H. S veľkým srdcom pozvali saleziáni Don Bosca 30 ľudí - mamky s deťmi - z OZ Maják nádeje a pripravili im naozaj chutnú štedrú večeru.

Začala vrúcnym príhovorom direktora, po ktorom nasledovala modlitba k vianočnému stolu, ktorú prednášajú otcovia rodín a komunít.Tradičným dobrým zvykom pred Vianocami je aj starostlivosť a štedrosť žiakov Základnej cirkevnej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Celé triedy sa skladali na krajšie sviatky 17 rodinám z Majáku nádeje. Každá trieda mala možnosť si vybrať danú rodinu a celý advent sa za ňu modlili a prinášali dary (drogériu, hračky, školské potreby...).ktoré spoločne v triede zabalili s učiteľmi a odniesli rodinám. Vyzbierali aj peniaze - ktoré sa odovzdali OZ Maják nádeje. Z nich im kúpime veci podľa potreby počas školského roka hlavne okuliare, zdravotnícke pomôcky a preplatíme lieky. Akcia je veľmi úspešná, učitelia vychovávajú svojich žiakov k obetavosti, k otvoreným očiam a srdcu pre chudobnejších a biednych. Je to odraz ich dobrej výchovy. Prajeme všetkým ľuďom taký dobrý pocit z dobrého skutku, a to nielen na Vianoce, ale každý deň v roku:)


Už tretí rok zorganizoval Maják nádeje program Vianočné dieťa na teologickej fakulte v Košiciach. 19.12.2014 o 15:00 pripravili darček pre pozvané deti rodiny z Nemecka. Krabice sú stále rozdelené podľa pohlavia a veku. Adekvátne veku sa vo vnútri krabíc nachádza oblečenie, drogéria, sladkosti, školské potreby, hračky...všetko krásne zabalené a pripravené pre adresáta.Štedrosť Nadácie Orange je tiež neprehliadnuteľná. Ako každý rok, tak aj tento - pred Vianocami štedro podporila naše projekty, z ktorých sme nakúpili práčky, jedálenské stoly so stoličkami, paplóny, hrnce a ďalšie potrebné veci do domácnosti. Ani vám nemusíme opisovať, akú obrovskú radosť mali obdarovaní ľudia. Plakali a tešili sa zároveň a my s nimi. Je krásne byť obdarovaný, ale ešte krajšie je darovať. To pozná každý z nás veľmi dobre. Sme zo srdca vďační Nadácii Orange, ako aj všetkým ľuďom, ktorí posielali peniažky cez Ďakujeme.sk - t. z. druhé kolo podpory projektov. Máme naďalej veľkú motiváciu pomáhať, lebo vidíme, že to má zmysel. Však priatelia?:)V predvianočnom čase 01.12 - 20.12.2014 sme dali možnosť otvoriť svoje srdcia a peňaženky ľuďom kupujúcim v drogérii TETA na Furči aj na Ťahanovciach. Počas tejto doby mohli do označenej krabice kúpiť nejakú vec navyše k svojmu nákupu, ktorá poteší a pomôže ľuďom v núdzi. Nabierali sa sprchové gély, šampóny, čistiace prostriedky, mydlá, zubné pasty, zubné kefky, pracie prášky...Sme naozaj vďační všetkým darcom, ktorým nie je ľahostajná zlá finančná situácia mnohých ľudí. Je to veľké gesto od všetkých, ktorí nepozerajú len na seba, ale chcú sa podeliť a potešiť aj iných. Vyzbierané veci zabalíme a dáme priamo do rodín, ktoré to veľmi potrebujú. Ešte raz, veľká vďaka...ak ste to náhodou nestihli, nebojte sa...na ďalší rok akciu zopakujeme:)


Od 18.11.2014 prebiehal v priestoroch Inštitútu rodiny na Kováčskej 48 v Košiciach vynikajúci kurz pre rodičov tínedžerov. Témy boli rozdelené na 5 stretnutí - utorkov od 18:30 - 21:00.
Debatovalo sa v rodinnej atmosfére na akútne problémy dnešnej mládeže s cieľom dobre vychovať svojich potomkov. Stretnutia viedli skúsení manželia Katka a Metod Novákovci, ktorí sa snažili vniesť do každého utorka radosť, pokoj, veľké množstvo informácii, skúsenosti, ako aj čas na voľnú debatu. Večere boli spríjemnené teplým jedlom a malým občerstvením. Štyrom našim mamkám sme tak ponúkli príležitosť zlepšiť svoje vzťahy so svojimi ratolesťami a popritom zabudnúť na každodenné starosti a problémy v kruhu príjemných a dobrých ľudí. 

Kurz si účastníčky veľmi pochvaľovali, veríme, že sa zopakuje táto možnosť nielen pre deti v tínedžerskom veku, ale aj pre tie mladšie.

Hľadaj