Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán podopiera všetkých, čo klesajú a dvíha všetkých skľúčených.“
Žalm 145,14

Naše akcie

Aj v svadobný deň sa dá pomáhať

Napísal(a): Soňa Vancáková     06.10.2017

 Oslovili nás, že chcú pomôcť rodinám v núdzi, že ich najkrajší deň si nechcú nechať len pre seba...

Ivka a Matúš prišli s krásnym nápadom. Najprv nám povedali, či by sme im neušili levanduľové srdiečka, na ktoré dajú menovky počas svadobnej hostiny. Naše mamky na tvorivých dielňach sa potešili, že sa môžu pustiť do prípravy srdiečok na tak krásnu príležitosť.

S vynaliezavou pomocou šli ďalej ... Svadobných hostí vopred poprosili, aby v rámci gratulácií po sobáši im nedávali kvety, ale namiesto toho peniažky (ktoré by inak dali za kvety), aby darovali chudobným rodinám s malými deťmi. A tak svadobní hostia namiesto kvetov vhadzovali do pripravenej pokladničky finančný dar pre rodiny v núdzi z Majáku nádeje.

Odpust v Obišovciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     05.10.2017

  V dňoch 30. septembra a 1. októbra 2017 sme sa zúčastnili na Celodiecéznej odpustovej Slávnosti na pútnickom mieste v Obišovciach. Odpust vyvrcholil slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 10:30, ktorú  celebroval arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober. Jej súčasťou bolo zasvätenie arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Spolu s ostatnými pútnikmi sme boli svedkami veľkej duchovnej udalosti, ktorá nás povzbudila vo viere. Počas nedele sme s povolením správcu farnosti  Mgr. Michala Harakaľu, ponúkali pútnikom výrobky z našich tvorivých dielní.

Ďakujeme pánovi farárovi za jeho ochotu a ústretovosť a tiež všetkým pútnikom, ktorí svojou štedrosťou prispeli k zmierňovaniu neľahkého položenia ľudí v hmotnej núdzi.    

TESCO - vhoď žetón a pomôžeš

Napísal(a): Soňa Vancáková     04.10.2017

 Od 3.10. do 31.10. prebieha v Tescu hlasovanie za najlepší projekt. Aj Maják nádeje sa zapojil svojim projektom „Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi“, ktorý môžete podporiť  veľmi jednoducho, a to vhodením žetónov do nádoby, ktorá je priradená Majáku nádeje. Žetóny dávajú pri nákupe, pričom nezáleží, v akej sume nakupujete. Môžete vypýtať aj viac žetónov. Nakupovať môžete v akomkoľvek Tescu na Slovensku, avšak ak chcete podporiť náš projekt, je potrebné žetóny vhodiť na Tesca na Hlavnej ulici v Košiciach.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať a nie je vám ľahostajný život ľudí v núdzi.

T-Systems s otvoreným srdcom

Napísal(a): Soňa Vancáková     02.10.2017

Zamestnanci spoločnosti T-Systems sa rozhodli pomôcť ľuďom v núdzi. Zorganizovali zbierku školských potrieb, ktoré darovali deťom zo sociálne slabých rodín z Majáku nádeje. Zošity, obaly, kalkulačky, anglické a nemecké slovníky, pravítka, perá, ceruzky, fixky, farbičky, dosky na zošity, tašky, vodové farby, štetce, kružidlá a kopec ďalších užitočných vecí do školy pomôžu desiatkam detí z rodín v núdzi.

Naše rodiny často nemajú zabezpečené ani základné ľudské potreby. Trpia nevhodným ubytovaním, nezamestnanosťou, nedostatkom financií, často sa stáva, že im neostane ani na jedlo aj niekoľko dní. Preto si veľmi vážia akúkoľvek pomoc. Deti sa tešia úplne novým školským potrebám a rodičom sa uľavilo, že na niekoľko mesiacov majú o jednu položku v ich rozpočte je menej.

V menej rodín v núdzi ďakujeme zamestnancom T-Systems, že myslia na tých najbiednejších a prinášajú aj radosť do detských srdiečok.

Prednáška rodičom - ZŠ Bernoláková 18, Košice

Napísal(a): Soňa Vancáková     24.09.2017

Základná škola Bernoláková 18 v Košiciach je prvou školou, ktorá ochotne nadviazala spoluprácu s Majákom nádeje. Už siedmy rok vytvára veľké spoločenstvo, ktoré sa skladá z učiteľov, rodičov a žiakov – a tí pomáhajú rodinám z Majáku nádeje rôznymi spôsobmi. Pravidelne zbierajú potraviny, pripravujú darčeky na Vianoce a nosia ich osobne rodinám v núdzi, zbierajú financie na konkrétne potreby rodín a kúpou výrobkov z dielní pomáhajú preplácať lieky, nájom a iné základné potreby rodinám.

Pani riaditeľka Mária Čačková nás pozvala na úvodné rodičovské združenie, aby sme rodičom mohli povedať o našej činnosti, ale najmä aby sme im dali spätnú väzbu na ich pomoc.

Sme veľmi vďační celej škole a rodičom za ich otvorené srdci, ochotu pomáhať a všímať si tých, ktorí sú na okraji spoločnosti.

Odpust na Kalvárii v Košiciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     24.09.2017

Tak, ako po iné roky, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sa konala Odpustová slávnosť u saleziánov na Kalvárii v Košiciach. Saleziáni pripravili pekný duchovný program až na tri dni – od piatku do nedele. Spolu s ostatnými pútnikmi, saleziánmi a otcom arcibiskupom, sme vytvorili spoločenstvo, ktoré má vo veľkej úcte Pannu Máriu.

Počas soboty sme boli k dispozícii pútnikom aj my, z Majáku nádeje a ponúkali výrobky z tvorivých dielní, ako aj literatúru, ktorá hovorí o osudoch našich rodín.

Verím, že milosti, ktoré nám Panna Mária vyprosil, nás posunú bližšie k Bohu a k službe biednym.

 

Karpatská vandrovka

Napísal(a): Soňa Vancáková     24.09.2017

V sobotu 16.9.2017 prebiehal 6. ročník Karpatskej vandrovky. Okolo 100 vandrovníkov sa vybralo na turistickú trať východným Slovenskom dlhú 25 alebo 50 km. Trať začala v kúpeľoch ŠTOS o 5 hod. ráno a cieľ pre vandrovníkoch bol pripravený v areáli Čičky na KVP v Košiciach, kde prichádzali od 17 hod. V cieli bolo pre vandrovníkov pripravené občerstvenie a hudobný program. Súčasťou bola aj prezentácia organizácii a ich projektov, ktoré boli podporené práve vďaka Fondu Karpatskej nadácie.

Tvorivé dielne podporené Karpatskou nadáciou

Napísal(a): Soňa Vancáková     24.09.2017

Vďaka Fondu Karpatskej vandrovky, ktorý zastrešuje Karpatská nadácia, sa môžu rodiny v núdzi z Majáku nádeje zúčastniť tvorivých dielní. Mamky a dospievajúce dcéry tak majú možnosť získať pracovné zručnosti a návyky, osobnostne rásť a budovať spoločenstvo. Navyše do tvorivých dielní sa môže zapojiť aj široká verejnosť, aby sme tak napomohli sociálnej inklúzii rodín v núdzi, ktoré sú často na okraji spoločnosti a rozvíjali empatiu a charitatívne cítenie bežnej populácie.

Na tvorivých dielňach mamky a dospievajúce dcéry buď šijú (levanduľové srdiečka, plátenné tašky, vankúše, …), vyrábajú korálkovú bižutériu (náramky, náhrdelníky), alebo sa učia vyrábať darčekové mydlá (rôznych tvarov, farieb a vôní).

Ďakujeme účastníkom 5. ročníka Karpatskej vandrovky aj Karpatskej nadácie za podporu projektu. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Akcia Jazero s Patrikom Hermanom

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.09.2017

Obrovská radosť. V dnešnej dobe, plnej zhonu, individualizmu, nedostatku času, sa nájdu vždy ľudia, ktorí ukazujú spoločnosti, že žiť sa dá aj ináč – pre iných, pre núdznych, pre vylúčených na okraj...

Patrik Herman – človek so srdcom na pravom mieste, prekvapuje každý deň niečím novým. Ozývajú sa rodiny, ktorým pomohol pohnúť „neriešiteľné“ situácie, ktorým zohnal financie na operácie pre deti, alebo na iné základné potreby.

Nezastaví sa ničím – a nikým. Mám tú česť osobne vidieť jeho zanietenie pomáhať tým najbezbrannejším – chorým deťom, ľuďom bez prístrešia, rodinám v núdzi, onkologicky chorým...

Formačné stretnutie rodín

Napísal(a): Soňa Vancáková     19.09.2017

V krásnu slnečnú sobotu 09.09.2017 sa konalo prvé stretnutie rodín OZ Maják nádeje v novom školskom roku.

Pre rodičov bola pripravená téma: "Ako skoncovať so starosťami a začať žiť". V rámci diskusie v skupinkách rodičia uvažovali nad tým, čo im robí najväčšie starosti v živote. Či sú starosti, ktoré sa v skutočnosti nestali, ale iba z nich mali vopred strach. Čo robia, keď majú starosti. A čo je na prvom mieste v ich živote.

Pre deti bola pripravená diskusia o letných zážitkoch a potom kopec hier a súťaží na ihrisku.