Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha.“
1Sam 2,7

Naše akcie

MČ Západ poskytlo dotáciu na dielne (február 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     25.02.2017

Mestská časť Košice Západ, nám na základe našej žiadosti poskytla finančnú dotáciu v celkovej výške 100,-€.

Uvedené prostriedky budú použité na zakúpenie materiálov pre tvorivé dielne pre naše mamičky v núdzi.

Ďakujeme zástupcom mestskej časti Západ, za túto formu pomoci, ktorá nám pomôže rozvíjať pracovné návyky, ako aj socializáciu našich klientov.

Stredná pedagogická škola pomohla (Valentínska akcia)

Napísal(a): Soňa Vancáková     25.02.2017

Študenti a pedagógovia Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa rozhodli prejaviť lásku ľuďom v núdzi netradičným spôsobom. Na svojej škole v čase Valentína zorganizovali dobročinný predaj levanduľových srdiečok a mydlových srdiečok, ktoré vyrábajú naše rodiny počas pravidelných tvorivých dielní.

Ďakujeme p. riaditeľovi ThLic. Marekovi Jeníkovi za jeho otvorenosť pre formáciu charitatívneho cítenia študentov, p. zástupkyni Mgr. Ivete Hankovskej a p. učiteľke Mgr. Martine Viravcovej za koordináciu tejto akcie, ktorú si vzali pod svoje ochranné krídla, študentom z odboru sociálna práca za ich „rozdávanie Valentíniek“ a všetkým študentom, ktorí zakúpením srdiečka prispeli pre pomoc rodinám v núdzi.

Stretnutie rodín na Kalvárii

Napísal(a): Soňa Vancáková     19.02.2017

V sobotu 18. februára sa uskutočnilo pravidelné mesačné stretnutie rodín Majáku nádeje v priestoroch saleziánov na Kalvárii. Katka Kalafusová mala prednášku na tému „hnev“. Po nej pokračovalo stretnutie prácou v skupinkách, v ktorých sa naše rodinky pod vedením dobrovoľníkov rozprávali o preberanej téme.

Deti medzitým boli rozdelené na skupiny a v oddelených priestoroch hrali spoločenské hry a aktivity.

Stretnutie sme ukončili organizačnými pokynmi a spoločnou, záverečnou modlitbou.

 

Vhoďte žetón v TESCU a pomôžete chudobným

Napísal(a): Soňa Vancáková     17.02.2017

Drahí priatelia,

 

sme tu opäť so súťažou "Vy rozhodujete, my pomáhame" - v rámci všetkých obchodných domov Tesco. Od 8.3 do 4.4.2017 máte možnosť vhodením žetónu v hypermarkete TESCO, pomôcť OZ Maják nádeje, ktoré má šancu vyhrať 1300, € na kúpu materiálov pre tvorivé dielne. Tam získavajú naše mamičky pracovné a sociálne návyky, nevyhnutné pre ich rozvoj a rast.

 

Zo srdca ďakujeme za Vašu podporu a pomoc

 

Tím OZ Maják nádeje

Dotácia na tvorivé dielne od MČ sídl.Ťahanovce (január 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     12.02.2017

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce nám na základe našej žiadosti poskytlo finančnú dotáciu v celkovej výške 500,-€.

Uvedené prostriedky budú v celej výške použité na zakúpenie pomôcok a materiálov pre tvorivé dielne, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú klienti nášho OZ.

Ďakujeme zástupcom mestskej časti Sídlisko Ťahanovce, za túto formu pomoci, ktorá nám pomôže rozvíjať pracovné návyky, ako aj socializáciu našich klientov.

Spoločenstvo Maják pomohlo prostredníctvom Plesu (4.2.)

Napísal(a): Soňa Vancáková     12.02.2017

Spoločenstvo Maják spojilo príjemné s užitočným a počas svojho Plesu zorganizovali zbierku drogérie. Štedrosť ľudí nás príjemne prekvapila, pretože medzi drogériou boli skutočne kvalitné krémy, telové mlieka, voňavky a iné darčeky z drogérie, ktoré boli vkusne zabalené. Vyzbieraná drogéria takto pomôže desiatkam rodín v núdzi, ktoré nemajú financie ani na zabezpečenie základných potrieb.

Ďakujeme členom a priaznivcom spoločenstva Maják za otvorenosť pre pomoc núdznym a za odhodlanie vieru pretavovať do skutkov.

Celomestský metodický deň pre učiteľov

Napísal(a): Soňa Vancáková     05.02.2017

 

Dňa 2. 2.2017 sa uskutočnil celomestský metodický deň pre učiteľov katolíckeho náboženstva ZŠ na území Košíc. Seminár sa uskutočnil v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach, Hlavná 91 v čase od 9.00 do 12.00 hod.
Počet účastníkov bol 27 – boli to učitelia zo ZŠ všetkých mestských častí Košíc.
Téma seminára sa niesla v znení FORMÁCIA CHARITATÍVNEHO MYSLENIA U ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL.

Cieľ seminára: odborná a metodická pomoc
Lektorkou bola zakladateľka OZ Maják nádeje, Soňa Vancáková. Predstavila prítomným Maják nádeje, ktoré sa stará o rodiny  v hmotnej a sociálnej núdzi  na území Košíc prostredníctvom dobrovoľníkov. Opísala situáciu niektorých rodín a rôznorodú formu pomoci ako je vzdelávanie, potravinová pomoc, sociálne poradenstvo, tvorivé dielne, materiálna pomoc a aj úspešne rozbehnutú spoluprácu s niektorými školami v meste.
Žiaci týchto škôl sú s pomocou svojich rodičov a učiteľov priamo zaangažovaní do charitatívnej pomoci konkrétnym sociálne odkázaným rodinám. Pomoc týmto rodinám je podmienená ich aktivitou – pravidelnou účasťou na tvorivých dielňach, kde vyrábajú úžitkové predmety a tak zažívajú pocit užitočnosti a dôstojnosti vo svojej neľahkej situácii.

Lektorka upozornila prítomných učiteľov na skutočnosť, že deti z týchto rodín sú našimi žiakmi, poukázala, ako negatívna situácia v rodine má vplyv na ich vzdelávacie výsledky a prejavy správania v škole a navrhla formu pomoci zo strany učiteľa a žiakov. V závere si učitelia mohli pozrieť a aj zakúpiť výrobky z tvorivých dielní a takýmto spôsobom aj podporiť tieto rodiny.

 Učitelia hodnotili podujatie veľmi dobre. Téma ich oslovila konkrétnosťou, praktickými radami a metódami. Jedno z pozitív je aj skutočnosť, že naše združenie plánujú pozvať aj na svoju školu.


 


 

 

 

Vianočné dary od škôl

Napísal(a): Soňa Vancáková     05.02.2017

 

Škola je po rodine najčastejšie druhým miestom výchovy detí. Preto sme radi, že sú školy, ktoré sa popri formácii intelektu zameriavajú aj na formáciu srdca detí. Patrí medzi nich Základná škola sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej a Gymnázium sv. Edity Steinovej.

Tieto školy sa rozhodli počas Vianoc pomôcť našim rodinám v núdzi. Jednotlivé triedy si „adoptovali“ vybranú rodinu v núdzi, ktorej spoločnými silami vyrobili vianočný darček alebo vyzbierali peniaze, z ktorých danej rodine budeme platiť počas roka potraviny, lieky či nájom a pod. Spoločne takto pomohli okolo 40 našim rodinám v núdzi.

V mene týchto rodín vám – milí pedagógovia, žiaci a rodičia – ďakujeme, že máte otvorené srdcia pre potreby núdznych.

Mesačné stretnutie rodín (21.1.2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.01.2017

Na Kalvárii u saleziánov boli 21.1. naše pravidelné rodinné stretnutia. Rodín prišlo pomenej, nakoľko sa viacerí kvôli chorobe ospravedlnili. V komornej atmosfére začal starosta dediny Ťahanovce Ing. Ján Nigut predstavovať projekt Solidarita do Bruselu, ktorý má medzinárodný charakter. Dnes nám Kaťa Kalafusová pripravila pútavú prednášku na tému „Modlitba a ako sa modliť“. Po nej nasledovala diskusia na pripravované otázky. O deti sa v tom čase starali animátori, ktorí mali pripravené rozprávky a hry.

Potravinová pomoc – ZŠ sv. Cyrila a Metoda (18.1. 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Dlhoročná, už tradičná spolupráca so Základnou školou sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice a našim OZ, pokračuje s prehlbovaním jej kvality, rôznymi formami.

Dňa 18.01.2017 nám zástupkyňa pedagogického zboru a aktívna podporovateľka Drahomíra Snopková odovzdala potraviny, ktoré žiaci pravidelne prinášajú vo forme obetných darov na Sv. omše.

Boli sme príjemne prekvapení množstvom potravín, ktoré žiaci vďaka štedrosti svojich rodičov vyzbierali. Celkové množstvo bolo tento krát 186 kg J.

Vyjadrujeme srdečnú vďaku všetkým zainteresovaným na potravinovej zbierke, pedagógom, rodičom aj žiakom – za ich prejavy nezištnej pomoci.