Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Chudobní sú skvelí, sú veľkí. Keby ste ich poznali, nemohli by ste ich nemilovať.“
Matka Tereza

Naše akcie

Dotácia od MČ Košice – obec Ťahanovce

Napísal(a): Soňa Vancáková     03.06.2017

Mestská časť Košice – Ťahanovce obec poskytla dotáciu 200,- € na tvorivé dielne pre rodiny v núdzi z Majáku nádeje. Prostredníctvom dotácie sme nakúpili materiál na tvorivé dielne zamerané na šitie, najmä látky.

Prostredníctvom tvorivých dielni majú osamelé mamky možnosť rozvíjať pracovné zručnosti a návyky, formovať si sebavedomie a pocit užitočnosti, efektívne stráviť voľný čas, rozvíjať svoje talenty a budovať medzi sebou pekné vzťahy a spoločenstvo.

Ďakujeme MČ Košice – Ťahanovce obec a jej starostovi p. Ing. Jánovi Nigutovi za charitatívne cítenie a otvorenosť pre pomoc rodinám v núdzi.

Stretnutie rodín (13.5.2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.05.2017

V sobotu 13.5 sa uskutočnilo formačné stretnutie rodín na Kalvárii. Prednášku na tému: „Ako sa správať k ľuďom, ktorí nám ubližujú", krásne predniesol karmelitán Andrej. Múdro nás poučil, že na útoky nemáme iba pritakávať, ale sa brániť a argumentovať, ale keď nám už niekto ublížil, tak treba čím skôr odpustiť, aby človek neprechovával v sebe nenávisť a hnev, ktorý ubližuje nám samým, ako aj druhým. Deti mali pekný program vonku za aktívnej účasti dobrovoľníkov. Na záver si mamičky ešte mohli vybrať zo širokého sortimentu oblečenia a hračiek pre deti, ktoré priniesli ďalší darcovia.

 

Obetné dary detí z Púte v Obišovciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.05.2017

V sobotu 13. mája sa konala v Obišovciach Púť detí. Jej organizátori prišli s praktickým nápadom, a to, aby deti ako obetný dar priniesli veci, ktoré sa darujú chudobným rodinám z Majáku nádeje. Deti tak nosili rôzne potraviny, školské potreby a drogériu.

Vďaka obetným darom detí budeme môcť pomocť desiatkam rodín v núdzi. Vyzbierané potraviny, školské potreby a drogériu postupne distribuujeme pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Ďakujeme organizátorom Púte v Obišovciach, pánovi farárovi z Obišoviec, členom eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí a pánovi farárovi Mariánovi Kašajovi za ich iniciatívu, otvorenosť a tvorivosť pre pomoc ľuďom v núdzi.

Prednáška Majáku pre študentov Gymnázia Alejová

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.05.2017

Na Gymnáziu Alejová prebieha humanitný projekt, v rámci ktorého sa študenti zapájajú do rôznych charitatívnych akcií. A to bolo aj podkladom pre predstavenie činnosti Majáku nádeje a následnej spolupráce s touto školou.

V pondelok 15. mája sme študentom Gymnázia Alejová predstavili činnosť Majáku nádeje. Pripravili sme si pre nich prednášku, kde sme im priblížili ťažký život rodín v núdzi a aj možnosti pomoci. Zamerali sme sa na nevyhovujúce bývanie našich rodín, ukázali im výrobky, ktoré robia naše rodiny v rámci tvorivých dielní, predstavili im príbehy 4 našich rodín, vysvetlili druhy  pomoci od Majáku nádeje a tiež im priblížili, ako oni ako škola môžu pomôcť.

Prednáška Majáku pre žiakov ZŠ Trebišovská

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.05.2017

Vo štvrtok 11. mája sme žiakom ZŠ Trebišovská predstavili činnosť Majáku nádeje. Pripravili sme si pre nich prednášku, kde sme im priblížili ťažký život rodín v núdzi a aj možnosti pomoci. Zamerali sme sa na bývanie našich rodín (krízové centrá, sociálne byty, záhradné chatky,..), predstavili im príbehy 4 našich rodín, vysvetlili druhy  pomoci od Majáku nádeje a tiež im priblížili, ako oni ako škola môžu pomôcť.

Žiaci so záujmom sledovali najmä fotografie, ktoré aspoň sčasti svedčia o ťažkom živote našich rodín. Neváhali sa pýtať a reagovať aj na naše otázky. V závere vyjadrili ochotu pomôcť prostredníctvom zorganizovania dobrovoľného predaja výrobkov našich rodín, ktoré vyrábajú v rámci tvorivých dielní.

Pomoc od ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.05.2017

Základná škola sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej už od vzniku Majáku nádeje nám intenzívne pomáha rôznymi spôsobmi. Tentokrát zorganizovali na škole predaj ručných výrobkov rodín v núdzi a tiež zbierku suchých potravín.

Vďaka darovaným financiám budeme môcť preplatiť lieky a nájom viacerým rodinám v núdzi a vyzbieranými potravinami zabezpečíme stravu desiatkam rodín až na niekoľko mesiacov.

Ďakujeme p. riaditeľke, celému pedagogickému zboru, rodičom a deťom  za ich otvorenosť pre pomoc rodinám v núdzi a ochotu k formácii charitatívneho cítenia žiakov.

 

Dotácia na tvorivé dielne od MČ Nad Jazerom

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.05.2017

Mestská časť Košice – Nad Jazerom poskytla Majáku nádeje dotáciu 100,- € na projekt „Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi“.

Cieľom projektu bola realizácia tvorivých dielní pre rodiny v núdzi, zameraných na šitie.  Súčasťou projektu bolo zakúpenie materiálu potrebného na tvorivé dielne – látky.

Prostredníctvom tvorivých dielni mali mamky a ich dospievajúce dcéry  z rodín v núdzi možnosť rozvíjať pracovné zručnosti a návyky, nakoľko sú takmer všetky dlhodobo nezamestnané, prípadne ešte ani nikdy nepracovali. Účasť na dielňach im pomohla aj vo zvýšení si sebavedomia a nadobudnutia pocitu užitočnosti, nakoľko silne vnímajú, že sú na okraji spoločnosti. Znalosť šitia im môže zvýšiť šancu uplatniť sa na trhu práce. Dôležitým cieľom bolo aj vytvorenie spoločenstva v rámci skupiny, kde mohli klientky budovať vzťahy,  zázemie pre zdieľanie a vzájomnú svojpomoc.

Ďakujeme Mestskej časti Košice – Nad Jazerom za ich otvorenosť pre charitatívnu činnosť zameranú na pomoc ľuďom v núdzi.

Tesco – Vy rozhodujete, my pomáhame (máj 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.05.2017

Ďakujeme Nadácii Tesco, ktorá nám prostredníctvom svojho grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ venovala 1300,- €. Taktiež ďakujeme aj zákazníkom Tesca, ktorí vhodením žetónu pre Maják nádeje nám pomohli vyhrať tento projekt.

Projekt bol zameraný na zapojenie rodín v núdzi do tvorivých dielní. Vďaka finančnej podpore nadácie Tesco sme zakúpili materiál na tieto dielne, a to látky a mydlovú hmotu. Mamky tak môžu vyrábať darčekové mydlá, levanduľové srdiečka, kuchynské rukavice či plátenné tašky. Tvorivé dielne im pomáhajú rozvíjať pracovné návyky a zručnosti, zvyšovať pocit sebavedomia a užitočnosti a budovať medzi sebou vzťahy a krásne spoločenstvo.

Deti aj mamky v kine (5.máj 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.05.2017

V piatok 5. mája sme pre deti a mamky naplánovali kino. Deti boli s dobrovoľníkmi na rozprávke a mamky v tom čase boli na filme Chatrč. Deti sa tak mohli zabaviť nad jednotlivými humornými scénkami a mamky sa pri filme zamýšľali nad vzťahom medzi človekom a Bohom, nad odpustením či nad silou rodiny.

Nová miestnosť – Centrum služieb

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.05.2017

Dňa 3. mája 2017 v MČ Košice – Sever slávnostne otvorili „Centrum služieb pre Severanov“.  Cieľom centra je zabezpečiť poskytovanie komplexnejších služieb pod jednou strechou so zameraním na služby a aktivity, ktoré nie sú poskytované priamo v mestskej časti. Snahou je pritiahnuť najmä sociálne služby poskytované neziskovkami, ktoré pracujú s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi, s deťmi s rôznym postihnutím a tiež také, ktoré sa významnou mierou podieľajú na informovanosti o živote mládeže, spolupráci so školami a mládežníckymi organizáciami. V budove Miestneho úradu na 1. poschodí na Festivalovom námestí 2, budú fungovať počas týždňa odborníci z Občianskych združení: Človek medzi ľuďmi, Maják nádeje a Úlet.