Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.„Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku.“
Žalm 37,23

Naše akcieV dňoch 20. 10. – 22. 10. 2017 sme sa zúčastnili jesennej Obnove Manželských stretnutí, ktorá sa uskutočnila v Gabčíkove. Vo chvíľach  voľného času, medzi prednáškami, sme ponúkali výrobky z našich tvorivých dielní: voňavé sviečky, vankúše, obrusy, tašky, zástery, rukavice. Účastníci obnovy vyzdvihovali to, že ponúkame stále širší sortiment s vysokou kvalitou. Sme veľmi radi, že spoločenstvo manželov je stále priaznivo naklonené podpore našich aktivít. Ďakujeme manželom za pomoc, ktorú preukazujú rodinám v núdzi.   

 Pre deti a mladých sme si v sobotu 21.10. pripravili poznávací výlet do Jasovskej jaskyne.

V autobuse deti už len odrátavali minúty, kedy konečne dorazíme do nášho cieľa. S nadšením sa rozbehli smerom k jaskyni. Hneď po vstupe do jaskyne sa s úžasom pustili do bádania nepoznaného. Pozorne počúvali výklad sprievodkyne, ktorá im vysvetlila, čo sú stalagmity, stalaktity či stalagnáty. Deťom ukázala krásne zákutia jaskyne ako je srdce jaskyne, studňa lásky, jazierko, anjelské krídlo či slonia hlava. Deti sa veľmi rýchlo „zadelili“ do dvoch „táborov“, a to na milovníkov netopierov a odporcov netopierov a podľa toho sa aj patrične správali pri každom visiacom či prelietavajúcom netopierovi. Deti mali možnosť si prezrieť aj kosti jaskynného medveďa či hyeny. Prechádzajúc jednotlivé výškové úrovne jaskyne a zdolávajúc desiatky úzkych schodov malí bádatelia s úžasom sledovali krásy prírody.Maják nádeje zorganizoval už 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktoré sú každoročne zamerané na ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Tento ročník sa niesol v znamení utrpenia a jeho významu v živote ľudí na periférii spoločnosti. Ako predošlé ročníky, tak aj tento mal praktické zameranie a bol tak prístupný širokej verejnosti.

               V stredu 18. októbra sa aula na Teologickej fakulte zaplnila desiatkami účastníkov, ktorí si mohli vypočuť prednášajúcich zo Slovenska, ale aj z Poľska, Čiech, Talianska a Nemecka. Prednášajúci predstavili svoje pomáhajúce organizácie a najmä sa podelili o ich skúsenosti s utrpením ľudí na okraji spoločnosti, či už to sú rodiny v núdzi, osamelé matky, rómovia, bezdomovci, onkologickí pacienti, závislí a utečenci. Nechýbali ani osobné svedectvá o utrpení a jeho prijatí.15.10.2017 na krásny sviatok sv. Terezky z Avily, sme mohli svoju činnosť, ako aj výrobky prezentovať na všetkých sv. omšiach na sídlisku Furča v Košiciach v rímokatolíckom kostole sv. Rodiny. Počas oznamov sme veriacich oboznámili, prečo  naše združenie funguje, aké máme aktivity, pre koho to robíme, akú máme spätnú väzbu vo forme pracovných dielní našich rodín a osamelých mamiek.

Boli sme veľmi milo prekvapení, koľko štedrých ľudí býva na tomto sídlisku, ktorým nie je ľahostajná ťažká situácia chudobných rodín.

Zo srdca ďakujeme p. farárovi Aurelovi, že nám dovolil prísť, ako aj všetkým dobrým ľuďom. Nech Boh bohato odmení každý dobrý skutok.V krásnu slnečnú sobotu 14.10.2017 sa konalo druhé stretnutie rodín OZ Maják nádeje v tomto školskom roku.

Deti mali nádherný program, ktorý im pripravili mladí nadšenci zo spoločenstva Fokoláre, ako aj naši dobrovoľníci. Okrem súťaží a hier im  maľovali obrázky na tvár. V rámci súťaže o najkrajší výkres, kde kreslili deti doma koníky, vyhrala rodinka p. Danky a získali sladkú odmenu.

Rodičia mali pripravenú užitočnú tému "Ako budovať svoj život na skale", v rámci ktorej sme sa zamýšľali, ako byť múdrymi a rozumnými v dnešnej dobe.  Pri otázkach na diskusii sme uvažovali, aké sú základné hodnoty v našom živote, na čo a Koho sa v živote spoliehať...

Po ukončení diskusie boli informácie ohľadom akcií a najbližšej návštevy Jasovskej jaskyne, ako aj ďalšie potrebné veci. Celý program bol spríjemnený radosťou spoločenstva, ako aj chutným pohostením.Škola je miestom, kde sa popri formácii intelektu môže formovať aj srdce. Sme radi, že sú v Košiciach školy, kde pedagógom záleží aj na tomto druhu formácie.

V stredu 11.10. sme navštívili ZŠ Krosniansku 4, aby sme žiakom predstavili činnosť Majáku nádeje,  priblížili im ťažké životné situácie chudobných rodín a aj možnosti, ako sa im dá pomôcť.

Žiaci s údivom sledovali ťažké príbehy rodín doplnené fotografiami. Či to už boli podmienky bývania v krízovom centre, sociálnom byte či záhradnej chatke. Alebo možnosti pomoci chudobným rodinám. Mohli si tiež pozrieť ručné výrobky rodín v núdzi, ktoré vyrábajú na tvorivých dielňach. Žiaci nešetrili svojou zvedavosťou a kládli množstvo podnetných otázok, ktoré im viac dokázali priblížiť svet, ktorý sa nám zdá niekedy tak vzdialený – svet chudoby

Ďakujeme vedeniu a pedagógom školy, že im záleží na formácii srdca ich žiakov a umožňujú im spoznávať aj takouto formou rôzne životné situácie.Ako sa môže niečo zo svadobnej hostiny ujsť aj chudobným rodinám? Tak, že sa niekto rozhodne pomáhať aj v najkrajší deň svojho života.

Paťka a Mikuláš túžili sa o šťastie, ktoré majú, podeliť aj s ostatnými a dary nielen prijímať, ale aj dávať. Svadobným hosťom dali netradičnú výzvu, a to, aby namiesto kvetov darovali stravné lístky pre rodiny v núdzi. Mnohí hostia túto výzvu prijali, a tak spolu vyzbierali desiatky stravných lístkov, ktoré pomôžu chudobným rodinám z Majáku nádeje až na niekoľko mesiacov.

Milí mladomanželia a svadobní hostia, aj touto cesto vám chceme poďakovať za vaše vynaliezavé srdcia pre pomoc núdznym. Milá Paťka a Mikuláš Feketeovci, na vašej spoločnej životnej ceste vám prajeme, aby vaša láska naďalej rástla a šírila sa aj na ľudí navôkol.V knižniciach sa pohybuje veľké množstvo študentov, ktorí hľadajú vhodnú literatúru, alebo pracujú na záverečných prácach. Vedúca knižnice na Teologickej fakulte v Košiciach, Dáša Fedorková je žena so srdcom na správnom mieste. Kde je potrebná pomoc, tam nájdete aj ju. Prišla s návrhom, aby sme v priestoroch knižnice mohli umiestniť baner Majáku nádeje, spolu s informačnými letákmi a publikáciami, ktoré hovoria o spôsoboch pomoci rodinám v núdzi. Zároveň na malom stolíku vystavila ručné výrobky našich rodín, ktoré žiaria pestrosťou a šikovnosťou tých, ktorí ich vyrobili. Aj takýmto netradičným spôsobom nám pani Dáša ukázala, že pomoc chudobným sa dá zviditeľniť celkom jednoducho. Za jej ochotu a otvorené srdce pre núdznych, jej ďakujeme.                Pedagógovia a študenti Gymnázia Alejová sa rozhodli pomôcť rodinám v núdzi. Zorganizovali charitatívny predaj výrobkov našich rodín z tvorivých dielní.

                Najprv v rámci rodičovského združenia sme rodičom v krátkosti predstavili zameranie Majáku nádeje. Následne po skončení rodičovského združenia si mohli rodičia za dobrovoľný príspevok zakúpiť levanduľové srdiečka, tašky, vankúše, darčekové mydielka či náramky. Ďalší deň sa výrobkov zhostili študenti a niečo zvýšilo aj pre pedagógov v zborovni.

Ďakujeme p. riaditeľovi Ľubomírovi Sobekovi za jeho otvorenosť pre charitatívnu formáciu študentov, p. profesorovi Slavomírovi Dzugasovi za ochotu a koordináciu akcie a všetkým pedagógom, rodičom a študentom, ktorí zakúpením výrobku pomohli chudobným rodinám s malými deťmi.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať. Oslovili nás, že chcú pomôcť rodinám v núdzi, že ich najkrajší deň si nechcú nechať len pre seba...

Ivka a Matúš prišli s krásnym nápadom. Najprv nám povedali, či by sme im neušili levanduľové srdiečka, na ktoré dajú menovky počas svadobnej hostiny. Naše mamky na tvorivých dielňach sa potešili, že sa môžu pustiť do prípravy srdiečok na tak krásnu príležitosť.

S vynaliezavou pomocou šli ďalej ... Svadobných hostí vopred poprosili, aby v rámci gratulácií po sobáši im nedávali kvety, ale namiesto toho peniažky (ktoré by inak dali za kvety), aby darovali chudobným rodinám s malými deťmi. A tak svadobní hostia namiesto kvetov vhadzovali do pripravenej pokladničky finančný dar pre rodiny v núdzi z Majáku nádeje.

Hľadaj