Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu.“
Žalm 35,23

Naše akcie

Deň rodín v Košiciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     03.06.2017

14. mája 2017 sa v Košiciach uskutočnil Deň rodiny. Program sa začal o 15:00 hod. svätou omšou v Dóme sv. Alžbety, na ktorej sme sa zúčastnili spolu s našimi rodinami. Akcia pokračovala pri Dolnej bráne, na Hlavnej ulici, kde na pódiu prebiehal kultúrny program s vystúpeniami rôznych speváckych zborov a divadelných predstavení.

Pozdĺž Hlavnej ulice boli rozostavené stánky, kde mali miesta dobrovoľnícke organizácie. Medzi nimi aj Maják nádeje. Naše stanovisko, na ktorom sme záujemcom ponúkali propagačné materiály, výrobky z tvorivých dielní, sa tešilo veľkému záujmu. Do 19: 00 sme sa striedali v ponúkaní vystavených prác a prezentácii našej činnosti. Pri stánku sa pristavovalo množstvo ľudí, ktorých zaujali naše aktivity, ako aj výrobky.

Toto podujatie považujeme sa veľmi vydarenú formu podpory rodín, ako aj propagáciu dobrovoľníckej činnosti v našom meste.

Mary Kay a Deň matiek

Napísal(a): Soňa Vancáková     03.06.2017

Deň matiek sme oslávili úplne špeciálne – naše mamičky navštívili pracovníčky z kozmetickej firmy Mary Kay. Táto firma sa venuje osobnému stretnutiu s ľuďmi, ktorí si môžu vyskúšať kozmetické prípravky a na základe toho potom je možné zakúpiť si vybranú kozmetiku. Oslavujú 20 výročie vzniku.

Pre žienky OZ Maják nádeje priniesli krásne darčeky, v ktorých boli špirála na oči, očné tiene, pomáda na pery, krémy na pleť, tvár a ďalšie užitočné veci. Všetko krásne zabalené v praktických taškách. Potom nás učili, ako sa líčiť a postupovať pri ošetrovaní rúk a tváre. Všetkým nám vyčarili na tvárach radosť. Zo srdca ďakujeme za darčeky a za čas strávený s nami – bol to naozaj krásny dar na Deň matiek.

III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Napísal(a): Soňa Vancáková     03.06.2017

Pozývame vás na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie občianskeho združenia Maják nádeje. Konferencia má názov „Človek na periférii spoločnosti – Utrpenie a jeho význam“. Uskutoční  sa 18.10.2017 v Košiciach, na Teologickej fakulte.

Súbory na stiahnutie:

Burza kníh

Napísal(a): Soňa Vancáková     03.06.2017

Univerzitná knižnica Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach zorganizovala počas Týždňa slovenských knižníc Burzu kníh pre sociálne slabé rodiny z Majáku nádeje. Vyzbierali sa desiatky kníh, ktoré umiestnime vo Výmenníku na Furči, kde máme s rodinami tvorivé dielne, a kde budú k dispozícii na bezplatné požičiavanie nielen rodinám v núdzi, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa zúčastňuje aktivít vo Výmenníku.

Ďakujeme aj za vyzbierané financie, ktoré použijeme na preplatenie liekov a nájmu pre rodiny v núdzi.

          Vážime si otvorenosť Univerzitnej knižnice Teologickej fakulty KU pre pomoc rodinám v núdzi a ochotu viesť zamestnancov a študentov k charitatívnej činnosti.

Dotácia od MČ Košice – obec Ťahanovce

Napísal(a): Soňa Vancáková     03.06.2017

Mestská časť Košice – Ťahanovce obec poskytla dotáciu 200,- € na tvorivé dielne pre rodiny v núdzi z Majáku nádeje. Prostredníctvom dotácie sme nakúpili materiál na tvorivé dielne zamerané na šitie, najmä látky.

Prostredníctvom tvorivých dielni majú osamelé mamky možnosť rozvíjať pracovné zručnosti a návyky, formovať si sebavedomie a pocit užitočnosti, efektívne stráviť voľný čas, rozvíjať svoje talenty a budovať medzi sebou pekné vzťahy a spoločenstvo.

Ďakujeme MČ Košice – Ťahanovce obec a jej starostovi p. Ing. Jánovi Nigutovi za charitatívne cítenie a otvorenosť pre pomoc rodinám v núdzi.

Stretnutie rodín (13.5.2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.05.2017

V sobotu 13.5 sa uskutočnilo formačné stretnutie rodín na Kalvárii. Prednášku na tému: „Ako sa správať k ľuďom, ktorí nám ubližujú", krásne predniesol karmelitán Andrej. Múdro nás poučil, že na útoky nemáme iba pritakávať, ale sa brániť a argumentovať, ale keď nám už niekto ublížil, tak treba čím skôr odpustiť, aby človek neprechovával v sebe nenávisť a hnev, ktorý ubližuje nám samým, ako aj druhým. Deti mali pekný program vonku za aktívnej účasti dobrovoľníkov. Na záver si mamičky ešte mohli vybrať zo širokého sortimentu oblečenia a hračiek pre deti, ktoré priniesli ďalší darcovia.

 

Obetné dary detí z Púte v Obišovciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.05.2017

V sobotu 13. mája sa konala v Obišovciach Púť detí. Jej organizátori prišli s praktickým nápadom, a to, aby deti ako obetný dar priniesli veci, ktoré sa darujú chudobným rodinám z Majáku nádeje. Deti tak nosili rôzne potraviny, školské potreby a drogériu.

Vďaka obetným darom detí budeme môcť pomocť desiatkam rodín v núdzi. Vyzbierané potraviny, školské potreby a drogériu postupne distribuujeme pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Ďakujeme organizátorom Púte v Obišovciach, pánovi farárovi z Obišoviec, členom eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí a pánovi farárovi Mariánovi Kašajovi za ich iniciatívu, otvorenosť a tvorivosť pre pomoc ľuďom v núdzi.

Prednáška Majáku pre študentov Gymnázia Alejová

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.05.2017

Na Gymnáziu Alejová prebieha humanitný projekt, v rámci ktorého sa študenti zapájajú do rôznych charitatívnych akcií. A to bolo aj podkladom pre predstavenie činnosti Majáku nádeje a následnej spolupráce s touto školou.

V pondelok 15. mája sme študentom Gymnázia Alejová predstavili činnosť Majáku nádeje. Pripravili sme si pre nich prednášku, kde sme im priblížili ťažký život rodín v núdzi a aj možnosti pomoci. Zamerali sme sa na nevyhovujúce bývanie našich rodín, ukázali im výrobky, ktoré robia naše rodiny v rámci tvorivých dielní, predstavili im príbehy 4 našich rodín, vysvetlili druhy  pomoci od Majáku nádeje a tiež im priblížili, ako oni ako škola môžu pomôcť.

Prednáška Majáku pre žiakov ZŠ Trebišovská

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.05.2017

Vo štvrtok 11. mája sme žiakom ZŠ Trebišovská predstavili činnosť Majáku nádeje. Pripravili sme si pre nich prednášku, kde sme im priblížili ťažký život rodín v núdzi a aj možnosti pomoci. Zamerali sme sa na bývanie našich rodín (krízové centrá, sociálne byty, záhradné chatky,..), predstavili im príbehy 4 našich rodín, vysvetlili druhy  pomoci od Majáku nádeje a tiež im priblížili, ako oni ako škola môžu pomôcť.

Žiaci so záujmom sledovali najmä fotografie, ktoré aspoň sčasti svedčia o ťažkom živote našich rodín. Neváhali sa pýtať a reagovať aj na naše otázky. V závere vyjadrili ochotu pomôcť prostredníctvom zorganizovania dobrovoľného predaja výrobkov našich rodín, ktoré vyrábajú v rámci tvorivých dielní.

Pomoc od ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.05.2017

Základná škola sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej už od vzniku Majáku nádeje nám intenzívne pomáha rôznymi spôsobmi. Tentokrát zorganizovali na škole predaj ručných výrobkov rodín v núdzi a tiež zbierku suchých potravín.

Vďaka darovaným financiám budeme môcť preplatiť lieky a nájom viacerým rodinám v núdzi a vyzbieranými potravinami zabezpečíme stravu desiatkam rodín až na niekoľko mesiacov.

Ďakujeme p. riaditeľke, celému pedagogickému zboru, rodičom a deťom  za ich otvorenosť pre pomoc rodinám v núdzi a ochotu k formácii charitatívneho cítenia žiakov.