Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Až v nebi sa dozvieme čo sme dlžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha.“
Matka Tereza

Naše akcie

ZŠ Bukovecká v Košiciach a jej pomoc chudobným (marec 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

Učitelia a žiaci zorganizovali v marci charitatívnu akciu, kde boli ponúknuté výrobky z tvorivých dielní našich rodín. Každý prispel, ako mohol, a tak sa vyzbierali financie, ktoré veľmi pomôžu rodinám v núdzi, najmä na zaplatenie nájmov a liekov. Učiteľom a žiakom ich dobrý skutok budú pripomínať výrobky, ako levanduľové srdiečka, mydlá či ružence.

Vážime si Vašu otvorenosť pre pomoc rodinám v núdzi a ochotu k formácii charitatívneho cítenia žiakov. Ste vzorom aj pre ďalšie školy. Nech Pán odmení a požehná štedrosť každého, kto otvoril srdce pre pomoc núdznym.

ZŠ Kežmarská v Košiciach pomáha (marec 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

ZŠ Kežmarská zorganizovala v marci charitatívnu akciu spojenú s ponúknutím výrobkov našich rodín medzi svojimi žiakmi a učiteľmi. Žiaci a učitelia tak mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, plátenné tašky, náhrdelníky, mydlá či ružence. Tieto výrobky vyrábajú naše rodiny v núdzi na pravidelných tvorivých dielňach. Výťažok z tohto dobrovoľného predaja smeruje práve tým najbiednejším na to najnevyhnutnejšie – lieky a nájom.

Ďakujeme vedeniu školy, pedagogickému zboru, žiakom a ich rodičom za otvorenosť pre pomoc núdznym! Nech Pán odmení každého darcu!

Za všetkých dobrodincov Majáku nádeje je slávená svätá omša každý prvý štvrtok v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach.

Potravinová zbierka na ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach (apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

V prvý pôstny týždeň nám p. učiteľka D. Snopková zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach osobne odovzdala zbierku trvanlivých potravín a drogérie.

Zbierka potravín na tejto škole má dlhoročnú prax, kedy ich žiaci prinášajú ako obetné dary na sv. omšu. Tento krát sme prevzali 136 kg potravín a drogérie, ktoré boli prevezené do nášho skladu a odtiaľ budú priamo distribuované pre rodiny, ktoré máme v opatere.

Veľmi si vážime štedrosť rodičov žiakov, ako aj samotných pedagógov, za ich prejavy empatie a spolupatričnosti.

Manželské stretnutia pomáhajú chudobným (apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

V dňoch 1. - 2. apríla 2017 sme sa zúčastnili jarnej obnovy Manželských stretnutí v Gabčíkove.  Popri  duchovnom a spoločenskom programe v rámci tejto akcie, sme dostali priestor na prezentáciu nášho OZ Maják nádeje. Zúčastneným manželským párom sme ponúkli aj výrobky z našich tvorivých dielní (tašky, ružence, mydlá, náhrdelníky), ako aj knihy opisujúce prácu i poslanie nášho OZ. S potešením sme ponúkli aj novinku: Novénu k sv. Alžbete za ľudí v kríze.

Už tradične nám toto milé spoločenstvo prejavilo svoju veľkú priazeň, ako aj finančnú podporu- formou dobrovoľných príspevkov za ponúkané výrobky.

Úprimne ďakujeme všetkým manželákom za prijatie, nezištné obdarovania.

Dotácia na tvorivé dielne od MČ Šaca (marec 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

Mestská časť Košice – Šaca poskytla Majáku nádeje dotáciu 200,- € na projekt „Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi“.

Cieľom  projektu bola realizácia tvorivých dielní pre rodiny v núdzi, zameraných na šitie.  Súčasťou projektu bolo zakúpenie materiálu potrebného na tvorivé dielne – látky.

Prostredníctvom tvorivých dielni mali osamelé mamky a mamky z viacpočetných chudobných rodín možnosť rozvíjať pracovné zručnosti a návyky, nakoľko sú takmer všetky dlhodobo nezamestnané, prípadne ešte ani nikdy nepracovali. Účasť na dielňach im pomohla aj vo zvýšení si sebavedomia a nadobudnutia pocitu užitočnosti, nakoľko silne vnímajú, že sú na okraji spoločnosti. Znalosť šitia im môže zvýšiť šancu uplatniť sa na trhu práce. Dôležitým cieľom bolo aj vytvorenie spoločenstva v rámci skupiny, kde mohli klientky budovať vzťahy,  zázemie pre zdieľanie a vzájomnú svojpomoc.

Ďakujeme Mestskej časti Košice – Šaca za ich otvorenosť pre charitatívnu činnosť zameranú na pomoc ľuďom v núdzi.

Modlitby matiek (marec 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

 


V dňoch 24.3-26.3.2017 sa uskutočnilo celokošické trojdnie Modlitieb matiek. Bolo to veľmi požehnané stretnutie pre každú prítomnú mamku. Na záver – v nedeľu, popri Agape, sme mali možnosť ponúkať mamkám srdiečka, ktoré vyrobili mamky v OZ Maják nádeje. Ženy radi podporili dobré dielo a tak sa vyzbierala pekná suma, ktorá zmierni núdzu žien a rodín v OZ MN. Za každé euro sme naozaj vďační.


 

Kurz rodičovstva (február 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

 

Od 22.2.2017 mali možnosť aj mamičky z OZ Maják nádeje zúčastniť sa kurzu rodičovstva pre deti do 10 rokov, ktoré organizuje Inštitút rodiny v Košiciach.  Počas 5. stretnutí si prehĺbili poznatky na tému: Budovanie pevných základov,  Napĺňanie potrieb detí, Stanovenie hraníc, Učenie detí zdravým vzťahom a Náš dlhodobý cieľ pre našu rodinu. Veríme, že tento kurz bol veľkým prínosom pre nich samé a ich dobrý vzťah s deťmi.


 


  

 

Veriaci z farnosti BARCA pomohli rodinám

Napísal(a): Soňa Vancáková     26.03.2017

26. marca, na 4. Pôstnu nedeľu sme navštívili farnosť Košice - Barca a ponúkli výrobky z našich tvorivých dielní.

 Ďakujeme za ústretovosť a pomoc pri organizovaní tohto podujatia správcovi farnosti Mgr. Jozefovi Vihonskému.

Napriek chladnému počasiu a tiež časovému posunu na letný čas sa nám dostalo veľkej podpory zo strany veriacich v oboch kostoloch. Vyzdvihujeme ich ochotu, štedrosť s ktorou podporili našu spoločnú snahu o zmiernenie sociálnej a materiálnej chudoby rodín nášho združenia.

Uisťujeme všetkých darcov, ľudí s otvoreným srdcom prejavujúci empatiu voči biednym, že finančné prostriedky budú adresne použité pre rodiny v núdzi.

Deviatnik u bosých karmelitánov v Lorinčíku

Napísal(a): Soňa Vancáková     26.03.2017

Počas uplynulých dní (11. – 19. marec 2017) prebiehala v kláštore bosých karmelitánov novéna k sv. Jozefovi. Otcovia karmelitáni pri tejto príležitosti ústretovo zorganizovali zbierku potravín, drogérie a milodarov pre naše občianske združenie.

Počas týchto modlitieb sme mali možnosť ponúknuť výrobky z tvorivých dielní. Tieto ručne vyrábané predmety zhotovujú naše rodiny na pravidelných tvorivých dielňach. Zámerom týchto stretnutí je naučiť ich nové zručnosti a získať nové vzťahy.

Ďakujeme karmelitánom, za ich aktivitu a prijatie počas novény. Je pre nás povzbudením, rozvíjajúca sa spolupráca s rehoľnými rádmi. Vidíme, že ide o obojstranne obohacujúcu spoluprácu, tiež príklad svedectva o praktické uskutočňovanie a prejavy milosrdnej lásky.

Marcové stretnutie rodín u saleziánov

Napísal(a): Soňa Vancáková     26.03.2017

V sobotu 18. marca sa uskutočnilo pravidelné, mesačné stretnutie rodín, ktoré sprevádzame svojou pomocou.

Stretnutie bolo obohatené účasťou kňazov o. Juraja (augustinián), ako aj o. Andreja (bosý karmelitán). Juraj Pigula vystúpil pred prítomných so zaujímavou prednáškou, spojenou s prezentáciou na tému „Ako dať do poriadku vzťahy“. Potom stretnutie pokračovalo prácou a zdieľaním sa v skupinkách, kde sa mamičky pod vedením našich dobrovoľníkov zdieľali s osobným prežívaním.