Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Chudobní sú skvelí, sú veľkí. Keby ste ich poznali, nemohli by ste ich nemilovať.“
Matka Tereza

Naše akcie

Manželské stretnutia s otvoreným srdcom

Napísal(a): Soňa Vancáková     19.07.2017

V termíne 8.7.- 16.7. 2017 sme sa zúčastnili na 1. turnuse letného kurzu Manželských stretnutí, spolu s ostatnými, takmer 700 účastníkmi.

Okrem bohatého programu, ktorý je každoročne pripravený pre manželov a ich deti, sme tomuto spoločenstvu prezentovali činnosť Majáku nádeje a zároveň počas celého kurzu sme ponúkali výrobky z tvorivých dielní. Účastníci kurzu sa s pochvalným uznaním vyjadrovali o rozšírenom sortimente a rovnako o kvalite tašiek, mydiel, náramkov, náhrdelníkov, ružencov, či levanduľových srdiečok.

Tábor s Patrikom Hermanom

Napísal(a): Soňa Vancáková     19.07.2017

Máme veľkú radosť z pokračujúcej spolupráce s Nadáciou Televízie Markíza.

Aj tento rok sme dostali pozvánku pre 5 detí z nášho združenia na  Letný tábor, ktorý už niekoľko rokov pripravuje Patrik Herman a občianske združenie Štvorlístok. Tábor je venovaný pre deti zo sociálne slabších rodín 

Tohtoročný, už 20-ty Letný tábor Nadácie Televízie Markíza v spolupráci s OZ Štvorlístok deťom sa uskutočnil od 25. 6. do 7. 7. 2017 v rekreačnom zariadení Lesák v Tajove pri Banskej Bystrici. Tento rok sa táboru zúčastnilo 121 detí vo veku 10 - 13 rokov, z celého Slovenska.  

            Srdečne ďakujeme Patrikovi Hermanovi, za jeho milú ústretovosť a láskavé srdce.  

Sladký dar pre najmenších od Saleziánov z Troch Hôrok

Napísal(a): Soňa Vancáková     25.06.2017

Saleziáni pri svojej službe nezabúdajú ani na potreby núdznych z iných organizácií a našim deťom z chudobných rodín darovali sladkosti. Mnohé tieto deti nemajú zabezpečenú ani základnú každodennú stravu, a tak na sladkosti rodičom nezvýšia financie takmer nikdy. Darované sladkosti potešia srdiečka desiatok detí z Majáku nádeje.

               Ďakujeme saleziánom z Troch Hôrok za ich skutok milosrdnej lásky.

MARY KAY a ich služba

Napísal(a): Soňa Vancáková     24.06.2017

V priebehu krátkeho času, medzi nás znovu zavítali zástupkyne MARY KAY. Pred mesiacom v rámci Dňa matiek zorganizovali odborné stretnutie  pre naše mamičky.

V nadväznosti na túto akciu sa 22.06.2017 rozhodli uskutočniť obdobnú akciu, tento krát  pre dobrovoľníčky nášho OZ.

Z ich strany išlo o odbornú, poradenskú činnosť spojenú s ukážkami starostlivosti o pleť. Pokračovaním bolo líčenie našich dobrovoľníčiek a osobná prezentácia kozmetických výrobkov MARY KAY.

Ďakujeme pracovníčkam tejto firmy, za ich čas, ochotu a najmä osobný prístup.  

TESCO STORES SR a.s.

Napísal(a): Soňa Vancáková     24.06.2017

TESCO STORES SR a.s. podporilo rodiny nášho  OZ Maják nádeje darom, ktorý tvorili detské hry, oblečenie, obuv . Odovzdanie sa uskutočnilo v hypermarkete Tesco, na Trolejbusovej ulici.

Za Tesco sa odovzdania zúčastnila p. Sabolová, ktorá iniciovala celú zbierku.

Ďakujeme Tescu a všetkým zainteresovaným, za ich nezištnú pomoc  pre naše rodiny v núdzi.  

Pomoc od SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     17.06.2017

Stredoškoláci z SOŠ obchodu a služieb z Michaloviec sa rozhodli spojiť krásne s užitočným a ako darček pre svoje mamky ku Dňu matiek si zvolili ručné výrobky rodín v núdzi z Majáku nádeje. Mamkám tak mohli kúpiť levanduľové srdiečka či voňavé mydlá a výťažkom z predaja pomôcť chudobným rodinám.

Sme vďační za mladých, ktorí majú odvahu pomáhať ľuďom v núdzi. Nech Pán odmení a požehná štedrosť každého, kto otvoril srdce pre pomoc núdznym.

Aj škôlkári pomáhajú

Napísal(a): Soňa Vancáková     17.06.2017

Pri príležitosti Dňa matiek zorganizovala Cirkevná materská škola sv. Terezky v Michalovciach charitatívny predaj výrobkov, ktoré vyrábajú rodiny v núdzi. Deti s rodičmi mali možnosť vidieť krásne darčekové výrobky a zakúpiť si ich s pomocou rodičov, čím pomohli rodinám v kríze konkrétnou pomocou – preplatíme im lieky.

Tešíme sa, že aj malí škôlkari majú v srdiečkach miesto pre chudobných ľudí a tvorivosť, ako im pomôct. Nech Pán odmení najmenších za ich pomoc najbiednejším.

Cez vzdelanie k efektívnejšej pomoci

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.06.2017

V Majáku nádeje dbáme na sústavné vzdelávanie členov, aby mohli ponúkať odbornú pomoc čo najefektívnejšie. Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych akreditovaných kurzov na Slovensku aj v Čechách. Kurzy sú zamerané na špecifiká práce s rôznymi klientmi a na klientov v rôznych situáciách.

         V dňoch 14.-16.6.2017 sa dve členky Majáku nádeje zúčastnili akreditovaného kurzu v Prahe, ktorý niesol názov RECOVERY - sprevádzanie, posilňovanie a opora pri hľadaní dobrého života, napriek duševnému ochoreniu.

         Kurz nám pomohol pochopiť prístup RECOVERY zameranému na klientov, ktorí síce niečo stratili (zdravie, vzťahy...), ale aj napriek tomu majú právo žiť plnohodnotný život. Práve RECOVERY je o hľadaní takýchto možností.

 

Dobročinné zmýšľanie študentskej firmy DEED

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.06.2017

Študenti Gymnázia sv. T. Akvinského v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia každoročne zakladajú študentskú firmu. Po celoročnom snaživom podnikaní pri rozdeľovní zisku nezabúdajú ani na núdznych a časť zisku venujú stále na dobročinné účely.

Tento rok si vybrali Maják nádeje. Pri likvidačnom Valnom zhromaždení, členovia študentskej firmy DEED tak venovali Majáku nádeje časť svojho zisku. Ďakujeme členom študentskej firmy DEED pri GTA, že pri úsilí o efektívne podnikanie, nezabúdajú ani na rodiny v núdzi.

 

7. výročie založenia Majáku nádeje (16.6.2010-2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.06.2017

Dnešný deň je zvlášť slávnostný. Pred siedmymi rokmi sme s Božou pomocou založili naše združenie, ktoré sa venuje špeciálne rodinám v núdzi. Naša pomoc, podpora a sprevádzanie rodín nachádzajúcich sa v rôznych životných krízach, je sprevádzaná podporou desiatok priaznivcov a sponzorov. Vďaka vám a vďaka všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí od založenia Majáku nádeje aktívne pomáhali rodinám, sme pomohli 331 rodinám v núdzi zmierniť ich náročnú životnú situáciu rôznymi spôsobmi (potravinová a drogériová pomoc, školské potreby, nábytok, vzdelávanie, preplácanie liekov, kultúrna pomoc, sociálne a duchovné poradenstvo, terénna práca, prednášky na školách a spolupráca so školami, organizovanie medzinárodných konferencií o chudobe, publikačná činnosť...)