Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán podopiera všetkých, čo klesajú a dvíha všetkých skľúčených.“
Žalm 145,14

Naše akcie

Oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani

Napísal(a): Soňa Vancáková     09.12.2017

Dobrovoľníctvo je neoddeliteľnou súčasťou mnohých organizácii a činnosť dobrovoľníkov je prínosom nielen pre samotné organizácie a ich klientov, ale celkovo aj pre spoločnosť. Preto sme radi, že aj na Slovensku sa zviditeľňuje činnosť dobrovoľníkov a to  formou ocenenia Srdce na dlani.

Maják nádeje je dobrovoľníckou organizáciou a bez dobrovoľníkov by nemohol napĺňať svoje poslanie, a to pomoc rodinám v núdzi. Preto sme aj my nominovali niekoľkých našich dobrovoľníkov ako jednotlivcov a taktiež aj celú skupinu Majáku nádeje.

Charitatívny Primátorský punč 2017

Napísal(a): Soňa Vancáková     09.12.2017

Primátorský punč patrí v Košiciach už roky neodmysliteľne k Vianociam. Jeho výťažok putuje k ľuďom, ktorí ho v danom čase najviac potrebujú. Naše združenie je jednou z organizácii, medzi ktorých sa rozdelia vyzbierané peniaze.

Veľmi pekne ďakujeme organizátorom, že ich štedrú pomoc smerujúcu aj naším rodinám v núdzi. Každý deň až do 23.12.2017 sa môžete zastaviť  v stánku na Hlavnej, ochutnať dobrý nápoj a prispieť dobrovoľným príspevkom.

Nadácia Pro Cassovia pomáha rodinám v núdzi

Napísal(a): Soňa Vancáková     07.12.2017

Väčšina mamiek z rodín v núdzi z Majáku nádeje je dlhodobo nezamestnaná a mnohé z nich ešte ani nikdy neboli zamestnané. Majú problém zamestnať sa, či už kvôli tomu, že ako osamelé mamky vychovávajú svoje deti, alebo majú nízke vzdelanie, prípadne im chýba prax. Preto sa snažíme popri rôznych formách pomoci rodinám, pomáhať aj prostredníctvom formácie pracovných návykov a zručností – začali sme s tvorivými dielňami.

               Na tvorivých dielňach sa mamky učia vyrábať rôzne ručné výrobky. Z látok šijú levanduľové srdiečka, plátenné tašky, vankúše, obrusy, kuchynské rukavice a zástery. Popri rozvoji pracovných návykov a zručností mamky posilňujú aj svoj pocit sebahodnoty, budujú krásne vzťahy a pomáha im to aj k svojpomoci.

Ďakujeme Nadácii Pro Cassovia, že podporila náš projekt zameraný na tvorivé dielne pre rodiny v núdzi. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Školenie dobrovoľníkov Majáku nádeje

Napísal(a): Soňa Vancáková     07.12.2017

Maják nádeje je dobrovoľníckou organizáciou, ktorá už 8. rok pomáha rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Bez dobrovoľníkov by Maják nádeje nemohol napĺňať svoje poslanie, a to pozdvihovať rodiny z hmotnej, morálnej a duchovnej biedy.

Vážime si pomoc každého dobrovoľníka, a jednou z foriem vďačnosti za ich činnosť je víkendové školenie dobrovoľníkov.

Tohtoročné zimné školenie bolo počas víkendu 1.-3.12. na Zemplínskej Šírave.  Súčasťou školenia boli prednášky zamerané aj na profesionálnu formáciu dobrovoľníkov, aby  svoju pomoc rodinám v núdzi poskytovali čo najefektívnejšie. Počas školenia bol vytvorený priestor aj na športové a oddychové aktivity, a predovšetkým na posilnenie vzťahov a plánovanie ďalších činností.

Hudobný muzikál Madagaskar

Napísal(a): Soňa Vancáková     26.11.2017

V piatok 24.11.2017 sa uskutočnilo skvelé predstavenie v Košickej Steel Aréne. Bol to muzikál Madagaskar. Rodinky z nášho združenia prišli s veľkým očakávaním, čo sa bude diať. Na scénu, krásne ozvučenú a osvetlenú, prišli veselé zvieratká vo farebných kostýmoch, ktoré ušli z New Yorskej ZOO a cestovali na ostrov Madagaskar. Celý dej bol veľmi pútavý, spestrený chytľavými a tanečnými piesňami. Decká poskakovali pri zábradliach a vrteli celým telíčkom. Dospelí pohupovali nohami, tlieskali do rytmu. Každý sa dobre bavil a mohol si oddýchnuť.

Zo srdca ďakujeme Patrikovi Hermanovi, ako aj Agentúre Silvii Production za tento nádherný a jedinečný zážitok, ktorý venovali zadarmo všetkým našim rodinám.

Pomoc od Medzinárodnej únie žien

Napísal(a): Soňa Vancáková     26.11.2017

Vďaka finančnému grantu Medzinárodnej únie žien  sme mohli nakúpiť materiál na tvorivé dielne pre rodiny v núdzi.

Osamelé mamky a ich dospievajúce dcéry tak mohli každý týždeň navštevovať tvorivé dielne zamerané buď na šitie, alebo na výrobu korálkovej bižutérie, či na výrobu darčekových mydiel. Mamky a dievčatá sa ušili šiť levanduľové srdiečka, plátenné tašky, vankúše, kuchynské zástery či kuchynské rukavice. Z korálok sa učili vyrábať náhrdelníky a náramky. Z mydlovej hmoty vytvárali krásne a voňavé mydielka.

Tvorivé dielne pomohli mamkám a dievčatám získať pracovné návyky a zručnosti, vytvorili im priestor na vzájomné spoznávanie sa a budovanie priateľstiev. Výťažkom z dobrovoľného predaja výrobkov sa zmierni ťažká finančná situácia rodín v núdzi.

Ďakujeme členom Medzinárodnej únie žien za konkrétnu pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi.

Maják nádeje členskou organizáciou Dobrovoľníckeho centra

Napísal(a): Soňa Vancáková     26.11.2017

 

Maják nádeje je dobrovoľníckou organizáciou, ktorá už 8. rok intenzívne pomáha rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Dobrovoľníctvom žijeme každý deň. Snažíme sa rodinám pomáhať rôznymi spôsobmi v ich ťažkých životných situáciách.

V stredu 15.11.2017 na Valnom zhromaždení DCKK bol Maják nádeje prijatý za  členskú organizáciu Dobrovoľníckeho centra Košického kraja.

Sme radi, že aj my môžeme byť súčasťou rozrastajúcej sa siete dobrovoľníckych organizácií na východnom Slovensku.

Deti v Bábkovom divadle

Napísal(a): Soňa Vancáková     24.11.2017

Známu ľudovú rozprávku „Ako išlo vajce na vandrovku" na motívy Pavla Dobšinského sme si so záujmom pozreli v Bábkovom divadle Košice. S nadšením sme sledovali, ako sa rozrastá partia kamarátov, ktorí spolu putujú svetom a ako ich súdržnosť a vzájomná pomoc premôže zbojníkov. Nádherné bábky a veselé pesničky len umocnili dobrý pocit z prežitého nedeľňajšieho poobedia.

Veľmi pekne ďakujeme aj bábkohercom, ktorí sa po skončení predstavenia venovali deťom a predstavili im jednotlivé bábky.

„Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.“

Charitatívna zbierka potravín pri príležitosti sviatku sv. Alžbety

Napísal(a): Soňa Vancáková     17.11.2017

Sv. Alžbeta Uhorská je patrónkou chudobných, a práve na jej sviatok, 17.11.2017, zorganizoval Františkánsky svetský rád charitatívnu zbierku suchých potravín pre ľudí v núdzi. Počas sv. omše v Dóme sv. Alžbety mohli veriaci nosiť suché potraviny, ktoré nám na konci sv. omše členovia Františkánskeho svetského rádu odovzdali. Darované potraviny pomôžu zmierniť ťažkú životnú situáciu desiatkam rodín v núdzi.

Niektorí dobrodinci darovali aj finančné dary. Tie použijeme na zaplatenie nevyhnutných liekov chudobným rodinám.

Po sv. omši sme spolu s členmi Františkánskeho svetského rádu oslávili ich aj našu patrónku – sv. Alžbetu Uhorskú v ich priestoroch. Popri domácich koláčoch a chutnom guľáši sme mohli spoznávať skvelých ľudí s otvoreným srdcom pre pomoc núdznym.

Pomoc od ZŠ Krosnianská 4

Napísal(a): Soňa Vancáková     17.11.2017

Škola je po rodine druhým miestom, kde sa dieťa vychováva. Sme radi, že sú školy, ktoré popri intelektuálnom raste kladú dôraz aj na formáciu srdca. Jednou z nich je ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach, ktorá sa rozhodla pomôcť rodinám v núdzi. Zorganizovali charitatívny predaj ručných výrobkov našich rodín, ktoré mamky a dospievajúce dcéry vyrábajú na tvorivých dielňach.

Učitelia a deti si mohli zakúpiť levanduľové srdiečka, voňavé mydlá, farebné náramky, aj praktické tašky. Výťažok z charitatívneho predaja pôjde na zaplatenie nájmu a liekov pre viaceré rodiny v núdzi z Majáku nádeje.

Naše mamky sa tešia, že ich výrobky sa ľuďom páčia, a to im dáva motiváciu vyrábať ďalšie a ďalšie. No predovšetkým, pomáha im to osobnostne rásť, prinavrátiť stratený pocit seba hodnoty a vytvárať krásne spoločenstvo v rámci skupiniek tvorivých dielní.

Ďakujeme, milí žiaci, rodičia a učitelia, za vaše otvorené srdcia pre pomoc rodinám v núdzi.