Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán zošle pomoc z neba a zachráni sa. Zahanbí tých, čo ma týrajú.“
Žalm 57,4

Naše akcie

Dotácia na tvorivé dielne od MČ Nad Jazerom

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.05.2017

Mestská časť Košice – Nad Jazerom poskytla Majáku nádeje dotáciu 100,- € na projekt „Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi“.

Cieľom projektu bola realizácia tvorivých dielní pre rodiny v núdzi, zameraných na šitie.  Súčasťou projektu bolo zakúpenie materiálu potrebného na tvorivé dielne – látky.

Prostredníctvom tvorivých dielni mali mamky a ich dospievajúce dcéry  z rodín v núdzi možnosť rozvíjať pracovné zručnosti a návyky, nakoľko sú takmer všetky dlhodobo nezamestnané, prípadne ešte ani nikdy nepracovali. Účasť na dielňach im pomohla aj vo zvýšení si sebavedomia a nadobudnutia pocitu užitočnosti, nakoľko silne vnímajú, že sú na okraji spoločnosti. Znalosť šitia im môže zvýšiť šancu uplatniť sa na trhu práce. Dôležitým cieľom bolo aj vytvorenie spoločenstva v rámci skupiny, kde mohli klientky budovať vzťahy,  zázemie pre zdieľanie a vzájomnú svojpomoc.

Ďakujeme Mestskej časti Košice – Nad Jazerom za ich otvorenosť pre charitatívnu činnosť zameranú na pomoc ľuďom v núdzi.

Tesco – Vy rozhodujete, my pomáhame (máj 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.05.2017

Ďakujeme Nadácii Tesco, ktorá nám prostredníctvom svojho grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ venovala 1300,- €. Taktiež ďakujeme aj zákazníkom Tesca, ktorí vhodením žetónu pre Maják nádeje nám pomohli vyhrať tento projekt.

Projekt bol zameraný na zapojenie rodín v núdzi do tvorivých dielní. Vďaka finančnej podpore nadácie Tesco sme zakúpili materiál na tieto dielne, a to látky a mydlovú hmotu. Mamky tak môžu vyrábať darčekové mydlá, levanduľové srdiečka, kuchynské rukavice či plátenné tašky. Tvorivé dielne im pomáhajú rozvíjať pracovné návyky a zručnosti, zvyšovať pocit sebavedomia a užitočnosti a budovať medzi sebou vzťahy a krásne spoločenstvo.

Deti aj mamky v kine (5.máj 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.05.2017

V piatok 5. mája sme pre deti a mamky naplánovali kino. Deti boli s dobrovoľníkmi na rozprávke a mamky v tom čase boli na filme Chatrč. Deti sa tak mohli zabaviť nad jednotlivými humornými scénkami a mamky sa pri filme zamýšľali nad vzťahom medzi človekom a Bohom, nad odpustením či nad silou rodiny.

Nová miestnosť – Centrum služieb

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.05.2017

Dňa 3. mája 2017 v MČ Košice – Sever slávnostne otvorili „Centrum služieb pre Severanov“.  Cieľom centra je zabezpečiť poskytovanie komplexnejších služieb pod jednou strechou so zameraním na služby a aktivity, ktoré nie sú poskytované priamo v mestskej časti. Snahou je pritiahnuť najmä sociálne služby poskytované neziskovkami, ktoré pracujú s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi, s deťmi s rôznym postihnutím a tiež také, ktoré sa významnou mierou podieľajú na informovanosti o živote mládeže, spolupráci so školami a mládežníckymi organizáciami. V budove Miestneho úradu na 1. poschodí na Festivalovom námestí 2, budú fungovať počas týždňa odborníci z Občianskych združení: Človek medzi ľuďmi, Maják nádeje a Úlet.

Potraviny od ZŠ Bukovecká (apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.05.2017

V pôstnom období zorganizovala ZŠ Bukovecká pod vedením pani katechétky Milkovičovej potravinovú zbierku pre vybranú rodinu z Majáku nádeje. Deti a učitelia tak vedeli, komu presne potraviny zbierajú, a čo najviac daná rodinka potrebuje. Pani katechétka osobne navštívila danú rodinku v sociálnom byte, kde žijú, a odovzdala jej vyzbierané potraviny. Rodinka z toho bola veľmi dojatá a vďačná.

Ďakujeme vedeniu školy, učiteľom, deťom a ich rodičom za ich potravinové dary, ktoré pomôžu preklenúť vybranej rodinke dlhšie obdobie ich ťažkého životného osudu.

Hravé detstvo (apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.05.2017

Zamestnanci Mestskej časti – Košice Sever iniciatívne zorganizovali zbierku hračiek a školských potrieb pre deti zo sociálne slabých rodín z Majáku nádeje. Krabice a tašky plné hračiek a školských potrieb sme rozdelili do rodín podľa počtu a veku detí. Deti mali nesmiernu radosť z hračiek, ktoré by si inak nemohli dovoliť kúpiť...plyšáky, stavebnice, bábiky, autíčka, detské knihy a mnoho ďalších vyčarilo radosť v detských dušiach.

Ďakujeme zamestnancom Mestskej časti – Košice Sever za ich otvorené srdce pre pomoc chudobným deťom. Aj vďaka vám môžu mať desiatky detí hravé detstvo.

Mesačné stretnutie rodín Majáku nádeje (22.4.2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     29.04.2017

V sobotu 22.4.2017 sme mali mesačné stretnutie rodín na Kalvárii u Saleziánov, kde sa zišla väčšina našich rodín z Majáku nádeje. Tieto pravidelné mesačné stretnutia sú zamerané na osobnostnú a duchovnú formáciu rodín v núdzi z Majáku nádeje. Taktiež sú aj miestom, kde sa môžeme „všetci spoločne stretnúť“ a oboznámiť rodiny o pripravovaných aktivitách.

Témou tohto stretnutia bolo „Dávanie“. V rámci prednášky mali rodiny možnosť vypočuť si od Katky Kalafusovej rôzne druhy, či spôsoby darovania, napr. darovanie času, odpustenia, lásky, úsmevu a pod. Následne bola práca v skupinkách, kde mohli rodiny diskutovať o tom, koho by najradšej obdarovali a čím. Kedy naposledy niekomu niečo darovali a či ich to urobilo šťastnými. Či majú problém niekomu  niečo darovať a prečo.

Mamky v divadle (apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     29.04.2017

V Majáku nádeje sa snažíme pomáhať chudobným rodinám. Avšak chudoba môže mať nielen ekonomický rozmer, ale aj duchovný rozmer. Veď nielen z chleba žije človek... A tak popri pomoci s napĺňaním základných životných potrieb (potraviny, hygienické pomôcky, lieky,...) sa snažíme napĺňať aj duchovné potreby našich rodín.

Preto sme mamky pozvali do Štátneho divadla na komédiu Chrobák v hlave. Krásne vyobliekané a upravené mamky s napätím sledovali čoraz viac sa zamotávajúci príbeh manželského páru a ich priateľov, pričom spúšťačom zápletky bol práve „chrobák v hlave“ manželky, ktorá pochybovala (zbytočne) o vernosti svojho manžela. Počas prestávok bol dostatok priestoru na zdieľanie dojmov z predstavenia a budovanie vzájomných vzťahov.

Ďakujeme sponzorovi, ktorý nám daroval financie výhradne na kultúrne akcie pre naše rodiny. Aj vďaka nemu môžeme prekonávať duchovnú chudobu mnohých rodín.

Firma AT&T otvára svoje brány pomoci núdznym (6. apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

Zamestnanci firmy AT&T z Košíc popri svojich pracovných povinnostiach nezabúdajú ani na filantropickú činnosť. Pozvali nás s výrobkami našich rodín na ich Burzu detského oblečenia. Zamestnanci firmy tak popri zakúpení oblečenia mohli zakúpiť aj výrobky, ktoré vyrábajú naše rodiny na tvorivých dielňach, a to levanduľové srdiečka, mydlá či plátenné tašky.

V závere akcie niektorí zamestnanci darovali zvyšné oblečenie rodinám v núdzi z Majáku nádeje. Oblečenie sme ešte v ten deň rozdali mamkám na tvorivých dielňach. Mamky sa veľmi potešili za praktickú pomoc a darcom zo srdca ďakujú.

Z vyzbieraných financií za predané výrobky našich rodín budeme môcť zaplatiť lieky mnohým rodinám, ktoré nemajú financie ani na základné potreby.

Ďakujeme zamestnancom firmy AT&T a členom Parents@Work AT&T za ich charitatívne cítenie a otvorenosť pre pomoc núdznym. Ste vzorom pre mnohé firmy.

Radosť z kina (7. apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

Rodinám v núdzi sa snažíme pomáhať po všetkých stránkach. Popri základných potrebách, ako sú potraviny, lieky či preplácanie nájmu, zameriavame sa aj na kultúrnu formáciu rodín. Nezabúdame na najmenších a snažíme sa plniť sny detí a dať im, čo si nemôžu dovoliť. Preto sme sa rozhodli navštíviť s nimi kino v Optime.

V piatok podvečer sa už deti nevedeli dočkať, kedy si pozrú nádhernú rozprávku Šmolkovia – stratená dedinka. Pre niektoré z detí to bola prvá návšteva kina. Všetci sa natešene usadili a túžobne očakávali rozprávku. Zahĺbili sa do sledovania deja, ako Šmolkovia nájdu dedinku, kde žijú pre nich doteraz nepoznaní Šmolkovia a ako spoločnými silami zvíťazia nad zlým Gargamelom.