Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Ja som síce biedny a chudobný, no Pán sa o mňa stará.“
Žalm 40,18

Naše akcie

Oceňovanie dobrovoľníkov – Srdce na dlani (19.12.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Maják nádeje funguje na princípe dobrovoľníctva, a preto je služba dobrovoľníkov nevyhnutná. Vážime si pomoc každého dobrovoľníka, a preto sme nominovali dobrovoľníkov z Majáku nádeje ako skupinu, a niektorých aj individuálne na ocenenie „Srdce na dlani“ realizované Dobrovoľníckym centrom Košického kraja pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov.

Farnosť sv. Dominika Sávia v Ťahanovciach pomohla (18.12.)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Na štvrtú adventnú nedeľu nám svoju náruč otvorila Farnosť sv. Dominika Savia na sídlisku v Ťahanovciach. Po všetkých svätých omšiach mali veriaci možnosť zakúpiť si za dobrovoľný príspevok výrobky, ktoré vyrábajú rodiny v núdzi, predovšetkým osamelé mamky, na pravidelných týždenných tvorivých dielňach. Mamky sú šťastné, že dokážu niečo vyrobiť, a že sa to iným ľuďom páči. Výťažok z dobročinného predaja výrobkov ide na pomoc týmto rodinám.

Ďakujeme všetkým z Farnosti sv. Dominika Savia na sídlisku v Ťahanovciach, ktorí zakúpením týchto výrobkov pomohli rodinám v núdzi. Nech Boh odmení každého darcu.

Hurá do kina (17.12.)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Snažíme sa plniť sny detí a dať im, čo si nemôžu dovoliť. Teraz nám v tom pomohla dotácia cez projekt DAMKO a bola určená priamo pre deti na kultúrne akcie. A tak sme navštívili s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia kino v Optime.

V sobotu sa už deti nevedeli dočkať, kedy si pozrú nádhernú rozprávku Vaiana – Legenda o oceáne. Pre mnohé z detí to bola prvá návšteva kina. Netrpezlivo sediac s napätím očakávali, čo uvidia na veľkom bielom plátne pred sebou. Po začatí rozprávky s otvorenými ústami sledovali pútavý dej doplnený nádhernými piesňami. Občas sa niektoré z najmenších detí rozhodlo preskúmať všetky schody v kino sále, prípadne plačom zistiť, či sa na neho nezabudlo.

Po skončení rozprávky deti odchádzali s úsmevom na tvári a radosťou v srdci, že mohli zažiť tak krásne chvíle.

Vianočné dieťa (16.12.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Vianoce sú časom dávania, a to dávania nie len darov materiálnych, ale aj darov duchovných. Zvlášť si to uvedomujú rodiny v Nemecku, ktoré sa aj tento rok rozhodli zapojiť do projektu Vianočné dieťa, a tak s láskou pripraviť darček v krabici od topánok pre deti, ktoré z neho budú mať radosť aj úžitok.

Na piatok 16.10. sme pozvali naše rodiny s deťmi do auly Teologickej fakulty KU, aby si tak deti prevzali svoju “vianočnú krabičku”. Niektoré deti nás potešili krásnym vianočným vinšom či pesničkou. Keď už každé dieťa držalo v ruke svoj vianočný darček, pustili sa naraz do rozbaľovania. Deti s očakávaním otvárali darčeky, aby zistili, čo sa v nich skrýva a my dospelí sme s úžasom sledovali šťastné očká detí.

Na záver sa deti modlitbou poďakovali darcom – nemeckým rodinám, ktoré pre nich tieto dary s láskou pripravili.

Exkurzia detí v Technickom múzeu (15.12. 2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

V Majáku nádeje sa snažíme rozvíjať aj kultúrne cítenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tentokrát sme si pre nich pripravili exkurziu v Technickom múzeu v Košiciach. A tak vo štvrtok 15.12. mala možnosť malá skupinka detí dobíjať technicko-vedecké tajomstvá. Najviac sa deťom páčili expozície, ktoré si interaktívne aj sami mohli odskúšať a úlohou nás dospelých už len bolo, dať všetko na miesto a do pôvodného stavu.

Výrobky vo farnosti Kostoľany (11.12.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

V tretiu adventnú nedeľu sme s výrobkami, ktoré vyrobili rodiny v núdzi navštívili farnosť Kostoľany a jej filiálky Tepličany, Malá Vieska a Sokoľ.

Veriaci tak mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, ružence, náhrdelníky, tašky, kalendár o Majáku nádeje či aktuálne vydanú knihu Milosrdenstvo voči trpiacim, ktorá prináša prepojenie skutkov milosrdenstva s poskytovanou pomocou Majáku nádeje voči rodinám v núdzi.  Zakúpením výrobkov za dobrovoľný príspevok, veriaci takto prispeli na pomoc rodinám v núdzi z Majáku nádeje

Ďakujeme p. farárovi a kaplánom za ich prijatie a veriacim za ich otvorené srdcia pre pomoc núdznym.

Bábkové divadlo „Čert a Káča“ (11.12.2016)

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

V nedeľu 11.12.2016 sme si pozreli v Bábkovom divadle Košice vynikajúcu rozprávku „Čert a Káča“, herci nás pútavou formou vtiahli do  humorného i poučného príbehu o nebojácnej Kači, múdrom pastierovi Miškovi a oklamanom čertovi. Vrelo odporúčame.

Lego je super

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

V popoludňajších hodinách 11.12.2016  sme navštívili  Bricklandiu – výstavu lego kociek. Ponorili sme sa do detského sveta stavebníc, ktoré sme obdivovali  so zatajeným dychom. Hľadali sme gašparka a niečo sme si aj sami postavili. Deti v plnej miere využili svoju kreativitu. Veľmi milá a zaujímavá výstava pre deti.

Ďakujeme Mestu Košice – Referátu športu a mládeže za finančnú dotáciu, prostredníctvom ktorej a mohli deti z Majáku nádeje zúčastniť výstavy Bricklandia – krajina kociek.

Mikulášske balíčky od Dunajskej Lužnej

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

V predvianočnom období 10. decembra sa rodiny z Majáku nádeje opäť stretli na pravidelných mesačných formačných stretnutiach na Kalvárii. Tentokrát rodičia mali možnosť si vypočuť prednášku o Vianociach a sviatosti zmierenia, ktorú im pripravil bohoslovec a člen Majáku nádeje Janko Pčolinský. Po prakticky podanej prednáške nasledovala práca v skupinkách. Rodičia v malých skupinkách diskutovali na otázky, ako napr. Čoho sú ochotní sa vzdať a priniesť to do Betlehéma malému Ježiškovi  tak, ako to urobili Traja Králi? Či môže svätá spoveď pomôcť pri prehĺbení vzťahu s Kristom a akým spôsobom? Ako si predstavujú ideálne Vianoce?

Pre deti bolo pripravené Mikulášske prekvapenie, ktoré k nám dorazilo zo ZŠ v Dunajskej Lužnej, kde pre deti z rodín v núdzi pripravili Mikulášske balíčky. Deti sa balíčkom veľmi potešili a ďakujú tým, ktorí im ich s láskou pripravili.

Gymnázium sv. T. Akvinského pomáha

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.01.2017

Stredoškoláci z Gymnázia sv. T. Akvinského pod vedením pedagogického zboru zorganizovali v novembri potravinovú zbierku. Každý prispel, ako mohol a tak sa vyzbieralo niekoľko kg suchých potravín, ktoré veľmi pomôžu rodinám v núdzi v tomto predvianočnom čase a niektoré z nich sa objavia aj na vianočnom stole týchto rodín.

Ďakujeme vedeniu školu, pedagogickému zboru, študentom a ich rodičom za potravinové dary, ktoré pomôžu tým, ktorí často nemajú financie na zakúpenie ani základných potravín. Ďakujeme, že vieru pretavujete do skutkov J