Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba.“
Tob 4,7

Naše akcie

Potraviny od ZŠ Bukovecká (apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.05.2017

V pôstnom období zorganizovala ZŠ Bukovecká pod vedením pani katechétky Milkovičovej potravinovú zbierku pre vybranú rodinu z Majáku nádeje. Deti a učitelia tak vedeli, komu presne potraviny zbierajú, a čo najviac daná rodinka potrebuje. Pani katechétka osobne navštívila danú rodinku v sociálnom byte, kde žijú, a odovzdala jej vyzbierané potraviny. Rodinka z toho bola veľmi dojatá a vďačná.

Ďakujeme vedeniu školy, učiteľom, deťom a ich rodičom za ich potravinové dary, ktoré pomôžu preklenúť vybranej rodinke dlhšie obdobie ich ťažkého životného osudu.

Hravé detstvo (apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     16.05.2017

Zamestnanci Mestskej časti – Košice Sever iniciatívne zorganizovali zbierku hračiek a školských potrieb pre deti zo sociálne slabých rodín z Majáku nádeje. Krabice a tašky plné hračiek a školských potrieb sme rozdelili do rodín podľa počtu a veku detí. Deti mali nesmiernu radosť z hračiek, ktoré by si inak nemohli dovoliť kúpiť...plyšáky, stavebnice, bábiky, autíčka, detské knihy a mnoho ďalších vyčarilo radosť v detských dušiach.

Ďakujeme zamestnancom Mestskej časti – Košice Sever za ich otvorené srdce pre pomoc chudobným deťom. Aj vďaka vám môžu mať desiatky detí hravé detstvo.

Mesačné stretnutie rodín Majáku nádeje (22.4.2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     29.04.2017

V sobotu 22.4.2017 sme mali mesačné stretnutie rodín na Kalvárii u Saleziánov, kde sa zišla väčšina našich rodín z Majáku nádeje. Tieto pravidelné mesačné stretnutia sú zamerané na osobnostnú a duchovnú formáciu rodín v núdzi z Majáku nádeje. Taktiež sú aj miestom, kde sa môžeme „všetci spoločne stretnúť“ a oboznámiť rodiny o pripravovaných aktivitách.

Témou tohto stretnutia bolo „Dávanie“. V rámci prednášky mali rodiny možnosť vypočuť si od Katky Kalafusovej rôzne druhy, či spôsoby darovania, napr. darovanie času, odpustenia, lásky, úsmevu a pod. Následne bola práca v skupinkách, kde mohli rodiny diskutovať o tom, koho by najradšej obdarovali a čím. Kedy naposledy niekomu niečo darovali a či ich to urobilo šťastnými. Či majú problém niekomu  niečo darovať a prečo.

Mamky v divadle (apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     29.04.2017

V Majáku nádeje sa snažíme pomáhať chudobným rodinám. Avšak chudoba môže mať nielen ekonomický rozmer, ale aj duchovný rozmer. Veď nielen z chleba žije človek... A tak popri pomoci s napĺňaním základných životných potrieb (potraviny, hygienické pomôcky, lieky,...) sa snažíme napĺňať aj duchovné potreby našich rodín.

Preto sme mamky pozvali do Štátneho divadla na komédiu Chrobák v hlave. Krásne vyobliekané a upravené mamky s napätím sledovali čoraz viac sa zamotávajúci príbeh manželského páru a ich priateľov, pričom spúšťačom zápletky bol práve „chrobák v hlave“ manželky, ktorá pochybovala (zbytočne) o vernosti svojho manžela. Počas prestávok bol dostatok priestoru na zdieľanie dojmov z predstavenia a budovanie vzájomných vzťahov.

Ďakujeme sponzorovi, ktorý nám daroval financie výhradne na kultúrne akcie pre naše rodiny. Aj vďaka nemu môžeme prekonávať duchovnú chudobu mnohých rodín.

Firma AT&T otvára svoje brány pomoci núdznym (6. apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

Zamestnanci firmy AT&T z Košíc popri svojich pracovných povinnostiach nezabúdajú ani na filantropickú činnosť. Pozvali nás s výrobkami našich rodín na ich Burzu detského oblečenia. Zamestnanci firmy tak popri zakúpení oblečenia mohli zakúpiť aj výrobky, ktoré vyrábajú naše rodiny na tvorivých dielňach, a to levanduľové srdiečka, mydlá či plátenné tašky.

V závere akcie niektorí zamestnanci darovali zvyšné oblečenie rodinám v núdzi z Majáku nádeje. Oblečenie sme ešte v ten deň rozdali mamkám na tvorivých dielňach. Mamky sa veľmi potešili za praktickú pomoc a darcom zo srdca ďakujú.

Z vyzbieraných financií za predané výrobky našich rodín budeme môcť zaplatiť lieky mnohým rodinám, ktoré nemajú financie ani na základné potreby.

Ďakujeme zamestnancom firmy AT&T a členom Parents@Work AT&T za ich charitatívne cítenie a otvorenosť pre pomoc núdznym. Ste vzorom pre mnohé firmy.

Radosť z kina (7. apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

Rodinám v núdzi sa snažíme pomáhať po všetkých stránkach. Popri základných potrebách, ako sú potraviny, lieky či preplácanie nájmu, zameriavame sa aj na kultúrnu formáciu rodín. Nezabúdame na najmenších a snažíme sa plniť sny detí a dať im, čo si nemôžu dovoliť. Preto sme sa rozhodli navštíviť s nimi kino v Optime.

V piatok podvečer sa už deti nevedeli dočkať, kedy si pozrú nádhernú rozprávku Šmolkovia – stratená dedinka. Pre niektoré z detí to bola prvá návšteva kina. Všetci sa natešene usadili a túžobne očakávali rozprávku. Zahĺbili sa do sledovania deja, ako Šmolkovia nájdu dedinku, kde žijú pre nich doteraz nepoznaní Šmolkovia a ako spoločnými silami zvíťazia nad zlým Gargamelom.

ZŠ Bukovecká v Košiciach a jej pomoc chudobným (marec 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

Učitelia a žiaci zorganizovali v marci charitatívnu akciu, kde boli ponúknuté výrobky z tvorivých dielní našich rodín. Každý prispel, ako mohol, a tak sa vyzbierali financie, ktoré veľmi pomôžu rodinám v núdzi, najmä na zaplatenie nájmov a liekov. Učiteľom a žiakom ich dobrý skutok budú pripomínať výrobky, ako levanduľové srdiečka, mydlá či ružence.

Vážime si Vašu otvorenosť pre pomoc rodinám v núdzi a ochotu k formácii charitatívneho cítenia žiakov. Ste vzorom aj pre ďalšie školy. Nech Pán odmení a požehná štedrosť každého, kto otvoril srdce pre pomoc núdznym.

ZŠ Kežmarská v Košiciach pomáha (marec 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

ZŠ Kežmarská zorganizovala v marci charitatívnu akciu spojenú s ponúknutím výrobkov našich rodín medzi svojimi žiakmi a učiteľmi. Žiaci a učitelia tak mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, plátenné tašky, náhrdelníky, mydlá či ružence. Tieto výrobky vyrábajú naše rodiny v núdzi na pravidelných tvorivých dielňach. Výťažok z tohto dobrovoľného predaja smeruje práve tým najbiednejším na to najnevyhnutnejšie – lieky a nájom.

Ďakujeme vedeniu školy, pedagogickému zboru, žiakom a ich rodičom za otvorenosť pre pomoc núdznym! Nech Pán odmení každého darcu!

Za všetkých dobrodincov Majáku nádeje je slávená svätá omša každý prvý štvrtok v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach.

Potravinová zbierka na ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach (apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

V prvý pôstny týždeň nám p. učiteľka D. Snopková zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach osobne odovzdala zbierku trvanlivých potravín a drogérie.

Zbierka potravín na tejto škole má dlhoročnú prax, kedy ich žiaci prinášajú ako obetné dary na sv. omšu. Tento krát sme prevzali 136 kg potravín a drogérie, ktoré boli prevezené do nášho skladu a odtiaľ budú priamo distribuované pre rodiny, ktoré máme v opatere.

Veľmi si vážime štedrosť rodičov žiakov, ako aj samotných pedagógov, za ich prejavy empatie a spolupatričnosti.

Manželské stretnutia pomáhajú chudobným (apríl 2017)

Napísal(a): Soňa Vancáková     10.04.2017

V dňoch 1. - 2. apríla 2017 sme sa zúčastnili jarnej obnovy Manželských stretnutí v Gabčíkove.  Popri  duchovnom a spoločenskom programe v rámci tejto akcie, sme dostali priestor na prezentáciu nášho OZ Maják nádeje. Zúčastneným manželským párom sme ponúkli aj výrobky z našich tvorivých dielní (tašky, ružence, mydlá, náhrdelníky), ako aj knihy opisujúce prácu i poslanie nášho OZ. S potešením sme ponúkli aj novinku: Novénu k sv. Alžbete za ľudí v kríze.

Už tradične nám toto milé spoločenstvo prejavilo svoju veľkú priazeň, ako aj finančnú podporu- formou dobrovoľných príspevkov za ponúkané výrobky.

Úprimne ďakujeme všetkým manželákom za prijatie, nezištné obdarovania.