DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2023) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha.“
1Sam 2,7


Utrpenie bolí, ale má zmysel (2017)

Téma predkladanej publikácie sa dotýka všetkých ľudí bez rozdielu. Utrpenie, s ktorým sa stretávame dennodenne, nie preto, že by sme chceli, ale preto, že je neoddeliteľnou súčasťou nášho života.

Autori jednotlivých kapitol sú ľudia pracujúci s rôznymi cieľovými skupinami, ako sú ťažko chorí, zomierajúci, závislí, väzni, Rómovia, bezdomovci a manželia, ktorí nemôžu mať vlastné deti. Samostatnou, a veľmi potrebnou témou je utrpenie, s ktorým sa stretávajú kňazi vo svojej službe.

Našou snahou je poukázať skrze osobné svedectvá ľudí na to, že v utrpení nie sme sami, akokoľvek dlho trvá. Práve osobné stretnutie s Bohom v utrpení je dôvodom na prehĺbenie vzťahu s Ním – hoci po ťažkých vnútorných bojoch.

Významným prínosom publikácie sú osobné svedectvá ľudí, ktorí prežili vo svojich životoch veľké utrpenia. Cennými je ich pokora a otvorenosť, s ktorou sa s čitateľmi delia o ich prežívanie, vnútorné boje a vzťah s Bohom.

Poďme, otvorme oči a všimnime si tých, ktorí trpia. Stojme pri nich a dovoľme, aby cez nás prúdila láska, ktorá uzdravuje.

Hľadaj