DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2023) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Chudobní sa najedia a budú nasýtení a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú.“
Žalm 22,27


Človek na periférii spoločnosti - Riešenie krízových situácií (Zborník 2019)

Kríza – slovo, ktoré u nás vyvoláva strach, napätie, neistotu. A predsa, kríza je súčasťou našich životov, kdekoľvek žijeme a pracujeme. Nik z nás sa jej nevyhne.
Prichádza do všetkých oblastí, v ktorých sa pohybujeme – ekonomická kríza, pracovná, ekologická, prírodné katastrofy, ale je tu aj kríza vo vzťahoch na pracoviskách, v rodinách, kríza v povolaní. Aktuálne sa stretávame s krízou ochrany života, krízou, ktorú prináša ideológia gender, krajiny bojujú aj s krízou, ktorú spôsobuje príliv utečencov.
Rodiny sú v kríze pre závislosť svojich členov, denne na uliciach stretávame bezdomovcov, ktorí sú opustení a úplne na dne. Kríza sa týka rodín v stave chudoby, ale aj nepripravenosti štátu na riešenie bývania pre sociálne slabé rodiny. Mnohí zažívajú krízu, ak sa nevedia postarať o starých a bezvládnych rodičov. Preplnené krízové centrá pre týrané matky s deťmi a domovy seniorov svedčia o kríze v krajine.
Vieme, že kríza môže prísť. Niekedy si myslíme, že nás sa nedotkne, že sa jej úspešne vyhneme. No ona príde. V akej sile? Ako hlboko zasiahne naše rodiny, povolanie, krajinu? Zvládneme ju riešiť sami alebo budeme potrebovať pomoc iných? A ako zmení naše životy, fungovanie či celú budúcnosť?
Cieľom tejto konferencie je dotknúť sa rôznych oblastí života a poukázať na riešenia jednotlivých druhov kríz. Dobrá prax v pomáhajúcich organizáciách nám pomôže lepšie sa zorientovať v danej problematike.

celé znenie zborníka na stiahnutie

Hľadaj