DMS RODINY

Podporte rodiny v núdzi prostredníctvom Darcovskej SMS

zaslaním SMS správy v znení: DMS RODINY (DMS medzera RODINY) na číslo 877 (do 30.11.2023) môže ktokoľvek pomôcť rodinám v núdzi. Cena Darcovskej SMS je 5 €
Čítať ďalej...

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Za všetkých dobrodincov Majáku je slúžená  sv. omša každý prvy štvrtok v mesiaci.

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán zošle pomoc z neba a zachráni sa. Zahanbí tých, čo ma týrajú.“
Žalm 57,4


Nové srdce (2019)

Kniha Nové srdce – Prejav Božieho milosrdenstva v duši, vznikla pri písaní listov s mužom odsúdeným na doživotie. Na samotke doteraz strávil takmer 30 rokov. Utrpenie, ktoré prežíval v samote, pocity viny, ľútosti nad svojimi skutkami, nezmyselnosť života, strata rodiny... ho priviedli k Bohu.

Autor píše z väzenia a my sa tak môžeme dostať až do jeho cely, ktorú svet nevidí. Máme však možnosť nazrieť do jeho vnútra, ktoré je doslova premenené Božím milosrdenstvom. Práve ono zažalo nové svetlo v jeho duši. Ostáva síce vo väzení – ale s iným pohľadom a iným srdcom.

Kniha je spestrená a doplnená ilustráciami, ktoré prehlbujú sila slova. Začítajme sa a stretnime sa s milosrdenstvom Boha, ktorý je tu pre každého hriešnika.

S diablom sa nezahrávaj

V hriechu som žil,
v čase diabla pil.
O svoj život som s ním hral
a on sa mi smial.
Lákal ma lesk tohto sveta,
bohatstvo a jeho sláva.
No prišla krutá správa,
diabol zadarmo nič nedáva.

Stratil som slobodu i rodinu,
oľutoval som s diablom hodinu.
V tvrdom zákona znení
skončil som vo väzení.

Zrazu všetci ma opustili,
všetci ma zradili.
Tí, čo so mnou pili,
i tí, čo ma velebili.

A ten, ktorého som ukrižoval,
jediný verný pri mne stál.
Miluje ma a vždy ma miloval,
moje hriechy mi odpúšťal,
preto jemu som svoj život odovzdal.

Hľadaj