Reklama na náš časopis

Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán je ochrancom všetkých, čo v Neho dúfajú.“
Žalm 18,31


Naše akcieV sobotu 14.5.2016 sme v rámci pravidelného mesačného stretnutia rodín oslávili výnimočný deň, a to Deň matiek. Stretnutie začalo prednáškou pre matky, ktorá bola zameraná na tzv. päť jazykov lásky, medzi ktoré patrí fyzický kontakt, slová uistenia, skutky lásky, pozornosť a dary. Následne v skupinkách mali matky príležitosť diskutovať o tom, aké prejavy lásky sa dostávajú im, ako oni prejavujú lásku svojim deťom a ako konkrétne sa každý z piatich jazykov lásky prejavuje v ich živote.

Po prednáške a práci v skupinkách nasledovalo pre matky milé prekvapenie, ktoré im pripravili členovia lekárenskej siete Dr. Max, a to vo forme vitamínovo-zdravotníckych balíčkov. Matky a ich deti mohli v balíčkoch nájsť vitamínové tabletky, šumivé vitamínové tablety, hroznový cukor, čaje, maste, detské náplaste, antibakteriálne gély na ruky či digitálne teplomery.


V rámci roku milosrdenstva sme začali realizovať charitatívny program na školách všetkých stupňov MŠ, základné, stredné, gymnázia, VŠ).
Svoju pozornosť sme zamerali najprv na všetky cirkevné školy v Košiciach. Našou snahou je predstaviť činnosť Majáku nádeje – ako praktické konanie skutkov telesného a duševného milosrdenstva pre tých najnúdznejších.
Program spočíva v spoločnej prednáške pre celú školu, kde formou prezentácie predstavujeme našu pomoc, podporu a sprevádzanie rodín v núdzi. Celá prezentácia vychádza priamo z praxe a je postavená na denno dennom kontakte s chudobnými.
Následne dohodneme vzájomnú dlhodobú spoluprácu s jednotlivými školami. Je to napríklad charitatívny predaj ručných výrobkov našich rodín, zbierky potravín, drogérie, školských potrieb, prax študentov v Majáku nádeje a pod.
Ku Dňu matiek sme v spolupráci s gymnáziom sv. Edity Steinovej Košiciach a Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Michalovciach zrealizovali projekt pod názvom „Srdce pre mamu“. Ďakujeme celému učiteľskému tímu a študentom za ich ochotu podporiť naše rodiny v núdzi kúpou ručných výrobkov.


Dnešný deň nám ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 16 v Košiciach prostredníctvom zástupkyne pedagogického zboru Drahomíra Snopková odovzdala zbierku potravín pre naše OZ. Zbierky potravín na tejto škole sú organizované formou obetných darov, ktoré prinášajú deti v rámci sv. omší. Veľkým prínosom týchto zbierok je o.i. aj vo výchove žiakov k sociálnej empatii.

V tomto školskom roku 2015/16 zo strany tejto školy išlo už o tretie odovzdanie potravín. Aktuálne bolo vyzbieraných 125 kg suchých potravín ( múka, cukor, cestoviny, konzervy ... ) , ktoré boli zabalené do praktických krabíc. Potraviny boli uskladnené v našom sklade, odkiaľ budú následne distribuované rodinám, ktoré máme v opatere.

Ďakujeme vedeniu školy, všetkým pedagógom, žiakom a v neposlednom rade aj štedrým rodičom za ich prejavenú priazeň nielen pri tejto zbierke, ale počas celého školského roku 2015/16 !


V rámci charitatívnej formácie študentov na školách sme 11.5.2016 navštívili aj Strednú zdravotnícku školu sv. Alžbety v Košiciach. O svoje skúsenosti z práce s rodinami v núdzi sme sa v prezentácii podelili so všetkými študentkami a ich učiteľkami.
Stretli sme sa s veľkým osobným záujmom študentiek a snahou pomáhať našim rodinám v núdzi. Pani riaditeľka hneď odsúhlasila aj zbierku potravín a drogérie, ktorá prebieha počas mája. Za ich pomoc už vopred ďakujeme.


Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda podporila rodiny v núdzi zorganizovaním charitatívneho predaja pod názvom Srdce pre mamu. Táto akcia sa konala z príležitosti Dňa matiek. Študenti a pedagógovia si mohli zakúpiť levanduľové srdiečka, ktoré ušili naše rodiny na tvorivých dielňach. Tie venovali svojím mamkám. Do tejto milej akcie sa zapojilo aj Gréckokatolícke spoločenstvo sv. Mikuláša.

Zvlášť ďakujeme o. Martinovi Matimu, pedagógovi školy, ktorý predaj v Budimíri zorganizoval. Veľká vďaka všetkým:-)Deň matiek sme oslávili aj v našom združení – a to celkom výnimočne. Pre všetky klientky pripravila kozmetická firma Mary Kay deň venovaný len im. Všetky pozvané mamičky sa mohli nechať nalíčiť kozmetickými poradkyňami.

Na líčenie prišlo 15 mamičiek so svojimi deťmi. 4 kozmetičky pod vedením kozmetickej poradkyne Zuzky Alexovičovej sa ich ujali veľmi pekne, boli milé a veľmi vnímavé. Celé líčenie trvalo do 18.15, takže kozmetičky naozaj mali čo robiť, lebo líčili vkuse 3 hodiny.Na základe našich oslovení s prosbou o pomoc pre klientov nášho OZ reagujú mnohí ľudia a firmy. Je to pre nás povzbudením v našej práci, že osudy ľudí žijúcich v krajnej núdzi sa dotýkajú stále viacerých sŕdc úprimných darcov. Zároveň máme radosť z toho, že stále máme čo ponúknuť našim klientom.

Jedným z nasledovania hodným príkladom je aj firma Metsa Tissue Slovakia s.r.o. so sídlom v Žiline, ktorá je svetovým producentom rôznorodých výrobkov z dreva – od papierových výrobkov používaných každý deň v domácnostiach, po drevené komponenty používané v priemysle a stavebníctve.Ďakujeme podpore KSK – VUC, vďaka ktorému sme získali podporu na projekt pre rodiny v núdzi. Projekt je v hodnote 1.000,- € a prebiehal pod názvom Tvorivé dielne pre osamelé matky s deťmi v núdzi. Z projektu sme zakúpili materiál na dielne, ako sú látky, korálky, ale aj šijací stroj. Realizácia projektu už prebieha a mamičky sa tešia, že môžu šiť levanduľové srdiečka z nových druhov látok a vyrábať nádherné náhrdelníky, o ktoré je veľký záujem.


 

Prosíme Vás o podporu pri hlasovaní za náš projekt “ Nové zručnosti osamelých matiek“.

Každý zákazník, ktorý od 11. mája do 7. júna, nakúpi v ktoromkoľvek obchode Tesco, dostane pri každom nákupe 1 hlasovací žetón
Žetón vhodí do hlasovacieho boxu v obchode Tesco projektu, ktorý chce podporiť.
Za projekt „Nové zručnosti osamelých matiek“ je možné hlasovať len v hypermarkete TESCO EXTRA na Trolejbusovej v Košiciach a v hypermarkete TESCO Košice nad Jazerom.

Víťazný projekt  s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získa podporu vo výške 1300 €.

Získaný grant chceme použiť na kúpu šijacích strojov, látok a korálok. Matky v núdzi by sa mohli naučiť  šiť a vyrábať šperky, čím by sa podporila ich sebarealizácia, rast zručností a udržiavanie pracovných návykov a tiež by sa zmiernil hmotný nedostatok ich rodín.

ĎAKUJEME ZA PODPORU A ŠÍRENIE TEJTO SPRÁVY
J


 V nedeľu 1.5.2016 sme zrealizovali zbierku vo farnosti Haniska a v jej filialkách Sokoľany a Bočiar. Veriaci mali možnosť zakúpiť si levanduľové srdiečka, ktoré vyrábajú naše rodiny v rámci tvorivých dielní. Spoločne takto prispeli sumou 523,65 eur.
Sme vďační p. farárovi za ústretovosť pre zorganizovanie zbierky a veriacim za ich chápajúce a otvorené srdcia pre pomoc núdznym.

Hľadaj