Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.„Ja dúfam Pane v tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z tvojej pomoci.“
Žalm 13,6


Naše akcieV rámci adventného obdobia prebiehala v kostole Krista Kráľa zbierka potravín pre rodiny v núdzi, z Majáku nádeje. Zbierka vyvrcholila na štvrtú adventnú nedeľu, na sv. omšiach o 8.00 h a 10.00 hod. Veriaci prinášali pod vianočný stromček rôzne potraviny. Od našich dobrovoľníkov ako spomienku na ich skutok lásky, dostávali medovníkové srdiečka, ktoré upiekli rodiny v núdzi. Vyzbieralo sa 42 plných igelitových tašiek potravín.

 

V rámci homílie sa k nám adresne prihovoril aj celebrant, biskupský vikár Vlado Šosták. Na sv. omši sa zúčastnili aj rodiny, ktorým bola táto pomoc určená.

Za OZ Maják nádeje sa prítomným veriacim poďakovala predsedníčka Majáku nádeje, ktorá v krátkosti priblížila ťažké životné podmienky rodín. Po skončení sv. omše dobrovoľníci OZ Maják nádeje, prerozdelili potraviny do tašiek a vzápätí boli odovzdávané rodinám v núdzi.Povzbudením pre nás je aj stále viac sa rozvíjajúca spolupráca s rehoľnými spoločenstvami a komunitami, pôsobiacimi v našom meste a blízkom okolí. Rovnako ako minulý rok, tak aj v roku 2015 sme prijali pozvanie saleziánov  – Strediska Tri Hôrky, na Štedrovečerné posedenie s rodinami v núdzi. Tejto milej akcie sa zúčastnilo 10 rodín z Majáku nádeje so svojimi deťmi, v celkovom počte 26 ľudí. Za naše združenie boli prítomní traja dobrovoľníci.


Z našej strany s potešením sledujeme aj novo sa rozvíjajúcu aktivitu.  V našom meste pracovne pôsobí viacero rodín zo zahraničia, najmä z USA, či Nemecka. Tieto sa zúčastňujú pravidelne duchovných aktivít v rámci rímsko- katolíckej cirkvi. Na základe iniciatívy a výzvy duchovného otca, ktorý má na starosti ich pastoráciu, sa rozhodli konkrétnou formou zabezpečiť príjemnejšie prežitie Vianoc v nami vybraných rodinách, našej klientely.Tak, ako po minulé roky sme sa zapojili do spolupráce s nadáciou Orange, ktorej poslaním je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých.

Za Maják  nádeje sme spolu napísali  11 samostatných projektov najmä  na zabezpečenie vybavenia a zariadenia domácnosti našich klientov od pračiek až po paplóny, či drevo na vykurovanie. 

Do tejto akcie sa priamo zapojilo aj mnoho ľudí, našich priaznivcov, ktorý cez www. dakujeme.sk , napomohli svojimi finančnými darmi k úspešnému zvládnutiu tejto akcie. Tento ich šľachetný čin si vysoko vážime a oceňujeme.

Aktuálne v Majáku nádeje prebieha vyhodnocovanie a zúčtovanie pre nadáciu Orange, čo v sebe nesie množstvo obetavej práce. Napriek tomu sa tešíme, že spoločným dielom sme napomohli k skvalitneniu života v rodinách našich klientov.


S potešením sme tesne pred Vianocami zorganizovali už tradičný program Vianočné dieťa. V našom podaní sa jednalo už o štvrtý ročník tejto milej akcie, spoločne s nemeckým partnerom. Ten zabezpečil, tak ako po minulé roky distribúciu balíčkov pre deti.

 

V priestoroch Teologickej fakulty, v Aule sa uskutočnilo spoločné stretnutie našich rodín, za prítomnosti pracovníkov a dobrovoľníkov Majáku nádeje. Po milom uvítaní nasledoval zábavný program, ktorého hlavným protagonistom bol tento rok „ medvedík“ .  Ten obecenstvo zaujal, zvlášť malých divákov, svojimi vtipnými glosami. Na záver jeho vystúpenia si spolu s deťmi na javisku zatancovali na obľúbené pesničky.V predvianočnom čase nás kontaktoval redaktor denníka Pravda, ktorý nám sprostredkoval darcu, sponzora finančného daru vo výške 200 €. Tieto prostriedky mali byť určené pre nami vybranú rodinu, z prostredia našich klientov.

Po zvážení sme vybrali rodinu s deviatimi deťmi. S  redaktorom  a rodinou sme  boli na nákupe a zakúpili sme  potraviny a drogériu vo výške 200,- €.  Veľmi si vážime a tešíme sa aj z tejto konkrétnej formy prejavu empatie pána redaktora, ako aj pre nás anonymného sponzora. Tento ich čin pomohol k spríjemneniu Vianoc v o viacčlennej rodine. Srdečne im ešte raz aj touto formou ďakujeme. Členka Majáku nádeje PhDr. Janka Rečičárová spolu s pedagogickým zborom  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, kde chodia aj jej deti,  zorganizovali  zbierku potravín a drogérie na tamojšej škole.

 

Zbierka prebiehala počas celého advetného obdobia. Jej začiatok bol sprevádzaný prednáškou na tamojšej škole, kde Soňa Vancáková – ako predsedníčka OZ Maják Nádeje  odprezentovala činnosť OZ Majáku nádeje, so zameraním na ciele a formy starostlivosti pre sociálne odkázané skupiny ľudí. Súčasťou prednášky boli  predstavené  aj životné osudy vybraných rodín. Táto prednáška sa stretla u zúčastnených žiakov s vysokým záujmom, čo sa pretavilo aj do konkrétnej formy pomoci. Do zbierky sa následne zapojila väčšina žiakov, najmä prostredníctvom ich rodičov.  Riaditeľka  Gymnázia  sv. Edity Steinovej , ktorá bola účastná na minuloročnom stretnutí  sponzorov OZ Maják nádeje sa nechala inšpirovať a na škole zorganizovali  zbierku darčekov pre naše rodiny.

Bolo vybraných 18 rodín, ktorým študenti osobne doniesli darčeky pred Vianocami.  Srdečne ďakujeme za túto milú aktivitu, ktorou dopomohli k spríjemneniu prežitia Vianoc v obdarovaných rodinách. Veríme, že týmto sa na Gymes zrodila aktivita, ktorá bude mať dlhoročné pôsobenie medzi študentmi a pedagógmi tejto školy.Začiatkom decembra sa uskutočnilo školenie dobrovoľníkov OZ Maják nádeje. Záujem bol veľký, veď každý sa chce a potrebuje vzdelávať v tejto oblasti, ak má záujem kvalitne a zodpovedne vykonávať túto činnosť. Prvá prednáška bola po výbornej večeri, kde nám Erika Bakajsová zdôraznila podstatu našej pomoci, kedy naša pomoc už ľuďom škodí a ako a kedy vlastne pomáhať. Dozvedeli sme sa, že nie každý človek potrebuje hneď našu pomoc, skôr nasmerovanie na jeho vlastné zdroje, z ktorých si vie aj sám pomôcť. Náš postoj taktiež nemá byť povýšenecký, alebo mesiášsky ak chceme byť blízko ľuďom.

Hľadaj