Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku.“
Žalm 37,23

Naše akcie

Letné tábory 2014

Napísal(a): Soňa Vancáková     18.09.2014

Počas letných prázdnin (1. júl – 31. august) sme tak ako po iné roky organizovali umiestnenie detí z nášho OZ do letných táborov. Jednotlivé turnusy v letných táboroch boli organizované ako denné, resp. pobytové a zúčastnilo sa ich spolu  52 detí.

Deťom boli z našej strany uhradené všetky finančné nároky, súvisiace s pobytom v táboroch.

Kniha RODINY V NÚDZI

Napísal(a): Soňa Vancáková     18.09.2014

Na vigíliu sviatku Povýšenia sv. Kríža bola vydaná kniha „ Rodiny v núdzi".
Kniha je zameraná na chudobu vo všeobecnosti. Súčasťou je aj zdokumentovanie činnosti OZ Maják Nádeje za 5 rokov poskytovania pomoci rodinám v núdzi. 
Kniha ponúka aj prieskum, z ktorého vidieť, v akej situácii sa rodiny v núdzi nachádzajú.
Získané poznatky z knihy môžu zároveň slúžiť ako pomoc pri poskytovaní pomoci sociálne odkázaným rodinám, či osamelým matkám.
Kúpou knihy podporíte naše dielo - výťažok z jej predaja bude použitý na pomoc našim sociálne odkázaným rodinám.  Kniha je k dispozícií v predajniach v Košiciach - Dobrá kniha a František.

Stretnutie dobrovoľníkov - 16.6.2014

Napísal(a): Soňa Vancáková     11.06.2014

Milí dobrovoľníci,

ďakujeme za vaše "dobrovoľnícke prihlášky".

Prvé - organizačné stretnutie budeme mať v pondelok 16.6. o 17:00 h
na  Teologickej fakulte (Hlavná 89) v átriu.
Átrium sa nachádza hneď pri vrátnici - presklenná miestnosť.

Tešíme sa na vás:-)

    členovia OZ Maják nádeje

8. marec 2014 - sme oslávili prácou

Napísal(a): Soňa Vancáková     09.03.2014

03-8-marec.jpgNaše marcové tvorivé dielne sme mali práve v deň, keď pred „pár rokmi“ sa oslavoval Medzinárodný deň žien.
Povedali sme si – prečo nevyužiť takýto sviatok? Ženy ktoré k nám prichádzajú nemali v živote veľa radosti a šťastia. Zažili naopak mnohé utrpenia, týranie, pocit, ako chutí odmietanie...Preto sme ich potešili aspoň kvietkom. Všetky boli prekvapené a už od začiatku vládla rodinná atmosféra.

Tvorivé dielne - šitie na strojoch

Napísal(a): Soňa Vancáková     07.03.2014

01-tvorive-dielne-2014.jpgCieľom  tvorivých dielní je ponúknuť základný kurz šitia pre osamelé matky z Krízových centier a matky s mnohými deťmi, nachádzajúce sa v sociálnej núdzi, spolu so svojimi dospievajúcimi dcérami.

Základná škola pomáha chudobným (Vianoce 2013)

Napísal(a): Soňa Vancáková     07.03.2014

08-pomoc-chudobnym.jpgViacročná spolupráca so Základnou školou Bernoláková 18 v Košiciach prináša prvé dobré ovocie.
Čo je obsahom pomoci ,ktorú škola ponúka rodinám v núdzi? A akou formou pomoc prebieha?

Zbierka potravín - Krista Kráľa - 22.12.2103

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.12.2013

zbierka-2013.JPGTak ako minulý rok, aj teraz na 4. adventnú nedeľu otec vikár vyhlásil zbierku potravín pre rodiny v núdzi. Veriaci tak mali možnosť konkrétnym spôsobom pomôcť chudobným deťom a ich mamkám. Zbierka bola totiž zameraná na Krízové centrá. Veriaci doniesli veľké množstvo potravín, ktoré prinášali priamo pod oltár, ako obetné dary. Ako pozornosť dostali sviečky s textom z Písma, ktoré lepili mamičky.

Vianočný strom želaní (VSŽ) na Ťahanovciach

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.12.2013

vsz-2013.jpgPočas Adventného obdobia od 8. – 18. 12. 2013 sa v kaplnke sv. Dominika Sávia na sídlisku Ťahanovce konala netradičná aktivita – pod názvom

 VSŽ sa vracia! Zaujíma Vás, čo sa pod týmto pojmom skrýva?

Vianočné dieťa (darčeky z Nemecka) - 20.12.2013

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.12.2013

064-ovd-2013.jpgA je to tu! Po roku sme sa stretli opäť na slávnostnom vianočnom posedení s deťmi, ktoré pochádzajú z rodín v núdzi. Toto stretnutie je v rámci medzinárodného projektu, ktoré sa nazýva OVD - Operácia vianočné dieťa.

Vianočné zbierky drogérie

Napísal(a): Soňa Vancáková     22.12.2013

drogeria-2013.jpgV rámci slávenia Adventu, naše združenie s pomocou Košických saleziánov vyhlásilo vianočnú zbierku drogérie pre rodiny v núdzi. Zbierka prebiehala v nedele po skončení sv. omší. Mnohé rodiny nosili drogériu najrôznejšieho druhu. Z vyzbieraných darov sme urobili darčeky pre rodiny.
Za Vašu štedrosť v mene chudobných rodín ĎAKUJEME:-)