Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán podopiera všetkých, čo klesajú a dvíha všetkých skľúčených.“
Žalm 145,14

Naše akcie

Ďakujeme za Vašu pomoc mladej mamičke

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.12.2014

Všetkým darcom, ktorí prispeli akokoľvek finančnou sumou pre mladú mamičku, ktorá mala byt v dražbe a ocitla sa v krízovej situácii s 2 ročnou dcérkou ďakujeme za pomoc a podporu. K 20.12.2014 sme potrebovali vyzbierať 1.000 €, aby sme pomohli zrušiť dražbu bytu (vyplatením nedoplatku na byte). Byt sa nám s Vašou pomocou podarilo včas vyplatiť.

Vianočné stretnutie rodín na Kalvárii (13.12.2014)

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.12.2014

Pravidelné mesačné stretnutie rodín u saleziánov na Kalvárii sa tentokrát nieslo v duchu predvianočnej atmosféry. Rodiny mali možnosť zapísať sa na finančný kurz, ktorý plánujeme organizovať v januári.

Naplánovali sme ďalšiu návštevu Bábkového divadla na 28.12.2014. Zároveň sme rodiny potešili projektami, ktoré sme mali počas Adventu schválené nadáciu Orange.

Zbierka hračiek od spoločenstiev (december 2014)

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.12.2014

Tri spoločenstvá v Adventnom období nás prekvapili zbierkami zachovalých hračiek. Zbierky sami zorganizovali a hračky venovali deťom z rodín v núdzi. Medzi nimi bolo spoločenstvo Resonance, greko farnosť na Ťahanovciach a Stredná Zdravotnícka škola v Košiciach.

Hračky sme rozdelili deťom na rôznych vianočných akciách Majáku nádeje a priniesli im veľkú radosť. Všetkým organizátorom, a darcom v mene detí ďakujeme.

Foto: Crosa

Gymnázium Edity Steinovej v pomoci núdznym

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.12.2014

Študenti Gymnázia Edity Steinovej Košiciach – osobitne štvrtáci – sa zapojili do pomoci rodinám v núdzi predajom levanduľových srdiečok, ktoré naše rodiny vyrobili. K tomu zorganizovali zbierku drogérie. Za ich ochotu a štedrosť im ďakujeme.

Ručné výrobky našich rodín ponúkané vo farnostiach (14.12.2014)

Napísal(a): Soňa Vancáková     23.12.2014

V Adventnom období sme v jednotlivých farnostiach po dohode s farármi ponúkali ručné výrobky našich rodín v núdzi. Boli to hlavne levanduľové srdiečka, ktoré naše šikovné ženy ušili z rôznych vianočných látok. Okrem nich sme ponúkli aj nástenný kalendár na rok 2015, ktorý tvoria fotky z našich akcií. V ponuke bola aj kniha o Majáku nádeje.

Zbierka suchých potravín (14.12.2014)

Napísal(a): Soňa Vancáková     03.12.2014

V nedeľu 14.12.2014 bola zbierka suchých potravín pre rodiny v núdzi.

Potraviny veriaci prinášali priamo do kostola Krista Kráľa na sv. omše o 8.00 h a 10.00 h. Bol medzi nimi múka, cukor, olej, cestoviny, čaj, káva, granko, piškóty a mnoho iných základných potravín.

Všetky potraviny sme v ten istý deň rozdali asi 25 rodinám, ktoré sa nachádzajú v núdzi. Za Vašu štedrosť v mene týchto rodín ďakujeme :)

Zbierka drogérie (1.12. - 20.12.2014)

Napísal(a): Soňa Vancáková     03.12.2014

Ak chcete pomôcť rodinám v núdzi – jednou z možností je zakúpenie akejkoľvek drogérie v drogérii TETA (Furča a sídlisko Ťahanovce).

Zbierka prebieha od 1. decembra do 20. decembra 2014.

Zakúpený tovar môžete nechať v krabici pri pokladni.

Vopred ďakujeme za Vaše darčeky pre rodiny v núdzi.

Stretnutie rodín - november 2014

Napísal(a): Soňa Vancáková     03.12.2014

Aj tento mesiac sme sa stretli s rodinami a ich deťmi na spoločnom stretnutí na Kalvárii u našich saleziánov. Deťom sa venovali naši mladí animátori – okrem hier na čerstvom vzduchu pozerali deti rozprávku. Dobrovoľníci rozdelili veľké množstvo oblečenia, ktoré si rodiny na konci stretnutia zobrali podľa potreby. Hlavnou náplňou stretnutia pre dospelých bola prednáška otca vikára, ktorá bola zameraná na vďaku. Po prednáške bola živá diskusia a modlitba za matky.

Benefičný koncert pre Maják nádeje

Napísal(a): Soňa Vancáková     03.11.2014

V nedeľu 9.11.2014 sa v Košiciach na sídlisku Furča - v kostole sv.Rodiny o 19.15 h. uskutočnil Benefičný koncert pre OZ Maják nádeje.
V programe bola klasická hudba a spev. Nádherné tóny priniesli radosť všetkým prítomným. Vyzbieralo sa 168,- €. Všetkým darcom, ako aj spevákom a hudobníkom vyslovujeme srdečné ďakujem :-)
Účinkujúci:
F. Balún
T. Paľovčíková
A. Baculík
E. Dovcová
M. Varhoľáková
B. Fazekáš
I. Červenáková

Odpust na Kalvárii

Napísal(a): Soňa Vancáková     18.09.2014

Počas odpustovej slávnosti na košickej Kalvárii sme v dňoch 13.- 15. 9. zorganizovali predaj výrobkov - levanduľové vrecúška, prívesky a ružence o ktoré bol povzbudivo veľký záujem.

Výrobky sme vyrábali s našimi rodinami na tvorivých dielňach. Ďakujeme bratom saleziánom za umožnenie tejto akcie, ktorej výťažok bude v plnej miere použitý na nákup základných potravín pre rodiny v núdzi v OZ Maják Nádeje.