Číslo účtu:

2769833457/0200
IBAN:
SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.„Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.“
Žalm 55,23


Naše akcie03.05.2015 sme si pozreli klasickú rozprávku o Šípkovej Ruženke, kde urazenú pýchu porazila láska. Táto hra je plná veselých pesničiek a „čakania“ na pravého princa. Navyše deti veľmi potešil krátky workshop pred predstavením, kde bábkoherci predstavili bábky deťom, pričom si malí diváci mohli skúsiť aj prácu s bábkami. Ešte raz veľká vďaka celému tímu Bábkového divadla v Košiciach.Posledné dva mesiace naše ženy na tvorivých dielňach šili na šijacích strojoch veľkonočné motívy - ako sú tulipány v rôznych farbách  naplnené levanduľou, iné "plietli" z papiera veľkonočné venčeky a potom ich ozdobovali kvetmi, vajíčkami a kuriatkami. Tvorivé dielne máme tri krát do týždňa (po skupinách) a spoločne všetky rodiny aj raz v mesiaci.
Počas tvorivých dielní sa vytvárajú nové vzťahy, ženy a ich dospievajúce dcéry si nachádzajú spriaznené duše a zároveň sa zdokonaľujú v tvorivej činnosti. Nakoniec - uznajte sami podľa fotiek. Výrobky sú krásne a vkusné zároveň :-)


Aj tentokrát našim rodinám s ochotou pomohli žiaci, rodičia a učitelia cirkevnej základnej školy Bernoláková 18 v Košiciach. V rámci obetných darov počas sv. omší vyzbierali veľké množstvo suchých potravín, ktoré sme prevzali a rozdali našim rodinám pred veľkonočnými sviatkami.
Rodiny mali veľkú radosť, pretože denno - denne zápasia s neschopnosťou zabezpečiť si základné potreby, medzi ktoré patrí práve zakúpenie potravín.
Všetkým ochotným darcom, ako aj učiteľskému zboru, ktorý formuje srdcia žiakov, srdečne ďakujeme :-)


Žiaci cirkevného gymnázia sv.Tomáša Akvinského spoločnými silami vyzbierali peniaze, suché potraviny, oblečenie a drogériu pre jednu z našich rodín. Ich otvorené a ochotné srdcia mali možnosť urobiť dobrý skutok, ktorý im bol bohato odmenený nezištnou radosťou a vďačnosťou rodiny.
Tešíme sa, že spolupracujeme s učiteľmi, ako je aj pani Danková, ktorí okrem vyučovania svoj voľný čas venujú aj formácii študentov a sami ich zapaľujú nadšením k službe. Pani učiteľke Dankovej, ako aj celému učiteľskému zboru a žiakom IV. ročníka zo srdca ďakujeme.


V sobotu 28. marca 2015 o 15.00 h v priestoroch saleziánov na Kalvárii v Košiciach prebiehalo vyšetrenie očí pre deti z našich rodín. Akcia prebiehala spolu s tvorivými dielňami, kde matky vyrábali veľkonočné výrobky a deti boli postupne vyšetrené odborným pracovníkom.

Cieľom merania očí novou metódou je zistenie možných očných vád. Výsledok je podkladom pre odborné vyšetrenie očným lekárom, ktorý predpíše okuliare. Tie preplatíme všetkým deťom z Majáku nádeje z projektu, ktorý sa uskutočňuje vďaka podpore Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., v spolupráci s Karpatskou nadáciou a to v hodnote 500,- €.V nedeľu 01.02.2015 deti z Majáku nádeje navštívili predstavenie Braček Jelenček v Bábkovom divadle v Košiciach. Bolo to veľmi milé a živé  predstavenie, plné nádherne vypracovaných drevených bábok a kulís. Herci počas celého predstavenia komunikovali s detským publikom a zapájali deti do diania, čo deti tešilo a ocenili  to aj búrlivým potleskom. Rozprávka na motívy Pavla Dobšinského bola skvelo doplnená ľudovými piesňami.Dňa 21.01.2015 sa na pôde Seminára a Teologickej fakulty v Košiciach konala slávnostná svätá omša, obetovaná za všetkých dobrodincov a členov OZ Maják nádeje. Po nej sa pozvaní hostia presunuli do krásne vyzdobenej miestnosti na druhom poschodí semináru, kde sa konajú rôzne slávnosti. Boli tu pozvaní košickí biskupi, otec vicerektor, otec vikár, ďalší kňazi. (Niektorí ospravedlnili svoju neúčasť kvôli KBS), predstavitelia Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, školský kaplán, farár novej farnosti Sedembolestná P. Mária na Kalvárii, otec Gombita z Bernátoviec, Sociálne sestričky, riaditeľka gymnázia sv.Edity Steinovej, pracovník rádia Lumen, členovia, rodičia a dobrovoľníci OZ Maják nádeje a mnohí ďalší.


21.12.2014 od 16:30 bolo počuť cinkanie lyžíc a vôňu kapustnice z priestorov čajovne u saleziánov na 3H. S veľkým srdcom pozvali saleziáni Don Bosca 30 ľudí - mamky s deťmi - z OZ Maják nádeje a pripravili im naozaj chutnú štedrú večeru.

Začala vrúcnym príhovorom direktora, po ktorom nasledovala modlitba k vianočnému stolu, ktorú prednášajú otcovia rodín a komunít.


Tradičným dobrým zvykom pred Vianocami je aj starostlivosť a štedrosť žiakov Základnej cirkevnej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Celé triedy sa skladali na krajšie sviatky 17 rodinám z Majáku nádeje. Každá trieda mala možnosť si vybrať danú rodinu a celý advent sa za ňu modlili a prinášali dary (drogériu, hračky, školské potreby...).ktoré spoločne v triede zabalili s učiteľmi a odniesli rodinám. Vyzbierali aj peniaze - ktoré sa odovzdali OZ Maják nádeje. Z nich im kúpime veci podľa potreby počas školského roka hlavne okuliare, zdravotnícke pomôcky a preplatíme lieky. Akcia je veľmi úspešná, učitelia vychovávajú svojich žiakov k obetavosti, k otvoreným očiam a srdcu pre chudobnejších a biednych. Je to odraz ich dobrej výchovy. Prajeme všetkým ľuďom taký dobrý pocit z dobrého skutku, a to nielen na Vianoce, ale každý deň v roku:)


Už tretí rok zorganizoval Maják nádeje program Vianočné dieťa na teologickej fakulte v Košiciach. 19.12.2014 o 15:00 pripravili darček pre pozvané deti rodiny z Nemecka. Krabice sú stále rozdelené podľa pohlavia a veku. Adekvátne veku sa vo vnútri krabíc nachádza oblečenie, drogéria, sladkosti, školské potreby, hračky...všetko krásne zabalené a pripravené pre adresáta.

Hľadaj