Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať.“
Žalm 32,8

Vďaka Fondu Karpatskej vandrovky, ktorý zastrešuje Karpatská nadácia, sa môžu rodiny v núdzi z Majáku nádeje zúčastniť tvorivých dielní. Mamky a dospievajúce dcéry tak majú možnosť získať pracovné zručnosti a návyky, osobnostne rásť a budovať spoločenstvo. Navyše do tvorivých dielní sa môže zapojiť aj široká verejnosť, aby sme tak napomohli sociálnej inklúzii rodín v núdzi, ktoré sú často na okraji spoločnosti a rozvíjali empatiu a charitatívne cítenie bežnej populácie.

Na tvorivých dielňach mamky a dospievajúce dcéry buď šijú (levanduľové srdiečka, plátenné tašky, vankúše, …), vyrábajú korálkovú bižutériu (náramky, náhrdelníky), alebo sa učia vyrábať darčekové mydlá (rôznych tvarov, farieb a vôní).

Ďakujeme účastníkom 5. ročníka Karpatskej vandrovky aj Karpatskej nadácie za podporu projektu. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.