Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Ja som síce biedny a chudobný, no Pán sa o mňa stará.“
Žalm 40,18

V sobotu 16.9.2017 prebiehal 6. ročník Karpatskej vandrovky. Okolo 100 vandrovníkov sa vybralo na turistickú trať východným Slovenskom dlhú 25 alebo 50 km. Trať začala v kúpeľoch ŠTOS o 5 hod. ráno a cieľ pre vandrovníkoch bol pripravený v areáli Čičky na KVP v Košiciach, kde prichádzali od 17 hod. V cieli bolo pre vandrovníkov pripravené občerstvenie a hudobný program. Súčasťou bola aj prezentácia organizácii a ich projektov, ktoré boli podporené práve vďaka Fondu Karpatskej nadácie.

Prezentácie sme sa zúčastnili aj my. Vandrovníkom sme v krátkosti predstavili našu činnosť a projekt na tvorivé dielne pre rodiny v núdzi, ktorý bol podporený práve z Fondu Karpatskej vandrovky. Vandrovníci si mohli prezrieť aj výrobky rodín (levanduľové srdiečka, tašky, náramky, darčekové mydlá,..), ktoré vďaka tomuto podporenému projektu vyrobili na tvorivých dielňach.

S obdivom za námahu, ktorú vandrovníci vydali počas ich niekoľkokilometrovej túry im ďakujeme, že prinášajú pomoc a radosť obyvateľom východného Slovenska.