Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Kalkatu nájdeš na celom svete. Potrebuješ len oči, aby si videl. Všade sú ľudia, ktorí nie sú milovaní, ktorých nikto nechce...“
Matka Tereza

Obrovská radosť. V dnešnej dobe, plnej zhonu, individualizmu, nedostatku času, sa nájdu vždy ľudia, ktorí ukazujú spoločnosti, že žiť sa dá aj ináč – pre iných, pre núdznych, pre vylúčených na okraj...

Patrik Herman – človek so srdcom na pravom mieste, prekvapuje každý deň niečím novým. Ozývajú sa rodiny, ktorým pomohol pohnúť „neriešiteľné“ situácie, ktorým zohnal financie na operácie pre deti, alebo na iné základné potreby.

Nezastaví sa ničím – a nikým. Mám tú česť osobne vidieť jeho zanietenie pomáhať tým najbezbrannejším – chorým deťom, ľuďom bez prístrešia, rodinám v núdzi, onkologicky chorým...

V septembri zorganizoval cez svojich priateľov na FB jednoduchú výzvu – kto chce pomôcť rodine žijúcej v záhradnej chatke bez vody – kúpou obyčajnej vody, nech príde pred TESCO v Košiciach na Jazere.

Nevedel, či sa niekto ochotný nájde. Ale on pricestoval z Bratislavy a na parkovisko šiel. Dával si otázku, či sa dnes nájdu ochotní ľudia – ktorí chudobného neobídu. A Košičania NESKLAMALI J

Prišlo ich viac ako 50 a keďže chceli rodine kúpiť aj potraviny, na parkovisku si rozdelili, kto čo kúpi do 5, €. Malo to mať symbolický ráz – že nie sme hluchí, ani slepí.

Aké bolo prekvapenie, keď sme sa po krátkom nákupe všetci zišli a každý mal nakúpené obrovské košíky jedlaJ Osobne sme to odniesli prekvapenej 7 člennej rodine, ktorá toľko potravín nikdy nevidela...

Viem, že slová vďaka nie sú dostatočné – ale verím, že Patrik Herman a všetci tí, ktorí prišli s otvoreným srdcom, dostanú odmenu v nebi.