Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“
Mt 5,3

V pondelok 6.11.2017 sme boli pozvaní na cirkevnú Základnú školu sv. Marka Križina v Krásnej, kde sme žiakom celej školy hovorili o rôznych formách chudoby a podmienkach, v akých žijú mnohé rodiny v Košiciach. Prednáška bola rozdelená zvlášť pre žiakov 1. stupňa a zvlášť pre 2. stupeň. Stretli sme sa s veľkým záujmom žiakov, ktorý sa prejavil ich aktivitou, reakciami na chudobu a hlavne ochotou pomôcť tým, ktorí nemali až toľko šťastia v živote.

                Samotní učitelia boli povzbudení, že sme priniesli osobnú skúsenosť z praxe a najmä prepojením konkrétnej pomoci chudobných rodinám  cez žiakov, rodičov  a vedenie školy.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a formovanie žiakov k charitatívnemu mysleniu.