Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, lebo som biedny a chudobný.“
Ž 86,1

V stredu 3. novembra 2017 sme zorganizovali prednášku pre študentov Gymnázia sv. košických mučeníkov zameranú na ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Cieľom prednášky bolo informovať študentov o činnosti občianskeho združenia, ako aj vzbudiť v nich záujem o túto sociálnu problematiku. Študentom bola na prednáške predstavená konkrétna činnosť Majáku nádeje pri pomoci rodinám nachádzajúcich sa v  sociálnej núdzi. Zároveň mali študenti možnosť prezrieť si výrobky nášho združenia (levanduľové srdiečka, mydlá...), ktoré vyrábajú jednotlivé rodiny, ktorým sa poskytuje pomoc. Študenti gymnázia boli na prednáške oboznámení o možnostiach pomoci núdznym:  kúpou našich výrobkov ako forma finančnej podpory rodín (zároveň získaním pekných darčekov na obdarovanie blízkych), zapojením sa do dobrovoľníckej činnosti, informovaním o činnosti Majáku nádeje konkrétnych jednotlivcov potrebujúcich pomoc. Po ukončení prednášky sme sa poďakovali vedeniu gymnázia za možnosť prezentácie činnosti OZ Maják nádeje s cieľom vzbudenia záujmu študentov o pomoc a podporu rodín v núdzi.