Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Kalkatu nájdeš na celom svete. Potrebuješ len oči, aby si videl. Všade sú ľudia, ktorí nie sú milovaní, ktorých nikto nechce...“
Matka Tereza

V dňoch 20. 10. – 22. 10. 2017 sme sa zúčastnili jesennej Obnove Manželských stretnutí, ktorá sa uskutočnila v Gabčíkove. Vo chvíľach  voľného času, medzi prednáškami, sme ponúkali výrobky z našich tvorivých dielní: voňavé sviečky, vankúše, obrusy, tašky, zástery, rukavice. Účastníci obnovy vyzdvihovali to, že ponúkame stále širší sortiment s vysokou kvalitou. Sme veľmi radi, že spoločenstvo manželov je stále priaznivo naklonené podpore našich aktivít. Ďakujeme manželom za pomoc, ktorú preukazujú rodinám v núdzi.