Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce.“
Žalm 62,11

PB217506.jpgĎAKUJEME všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zbierkam potravín a drogérie.


14. 11. 2010 - zbierka u saleziánov (Košice):
                     - Tri Hôrky - vyzbierali sme 4 banánové krabice a pomohli nimi 4 rodinám (s 21 deťmi)
                     -na Kalvárii  -sa vyzbieralo 5 banánových krabíc ( tiež pre 4 rodiny)  

21. 11. 2010 - zbierka na sídlisku Ťahanovce ( Košice) :
 Spolu v obidvoch zberných miestach sme vyzbierali 19 banánových krabíc, z ktorých sme 10 rozniesli osobne 9 rodinám v núdzi a zvyšok dali augustiniánom a gr. -kat. farnosti (KE), ktorí sprostredkujú adresnú pomoc pre ďalšie rodiny.

Ďakujeme aj neznámemu darcovi za 25 eur pre tieto rodiny.

Zvláštne poďakovanie patrí všetkým mladým, ktorí prišli dobrovoľne pomôcť pri organizovaní zbierky a s nadšením vytrvali až do jej konca.

Naša vďaka patrí aj 
     saleziánom v Košiciach
     MČ Ťahanovce Košice
     rim. - kat. farnosti (sídlisko Ťahanovce)
     gr. - kat. farnosti ( sídlisko Ťahanovce )
     OZ Krok za krokom
za vyhlásenie zbierok a sprostredkovanie miestností k zberu potravín.


                          " Rozdávať často a veľa...
                             vedieť, že niekomu sa ľahšie dýcha,
                             pretože ste žili. To je úspech."
                                         R.W.Emerson

 • 1zbierka
 • PB217482
 • PB217483
 • PB217489
 • PB217491
 • PB217492
 • PB217495
 • PB217496
 • PB217497
 • PB217499
 • PB217500
 • PB217501
 • PB217502
 • PB217505
 • PB217506
 • PB217507
 • PB217515
 • PB217516
 • PB217517
 • PB217519
 • PB217521
 • PB217524
 • PB217527
 • PBx217484

Dobrovoľníci:

 • PB217485
 • PB217510
 • PB217529
 • PB217534