Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


Plesám a teším sa, že si milosrdný, lebo si zhliadol na moju poníženosť.“
Žalm 31,8

domsvalzbety.jpg  Dňa 5. 12. 2010 sa vo vybraných  kostoloch v Košiciach  uskutočnila finančná zbierka pre rodiny v núdzi, pri ktorej sme vyzbierali celkovú sumu 3798,99 eur.

Osobitne ďakujeme Mons. Bernardovi Boberovi za schválenie zbierky, ďalej p. dekanovi Šándorovi, všetkým kňazom v konkrétnych kostoloch, ktorí nám umožnili túto zbierku a hlavne štedrým darcom. 
Srdečne ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do zbierky.
V jednotlivých kostoloch sme vyzbierali:

1. Dóm sv. Alžbety:885,30 eur
2. Dominikáni: 610,94 eur
3. Uršulínky: 540,06 eur
4. Krista Kráľa: 417, 00 eur
5. Seminárny kostol: 539, 97 eur
6. Geriatria: 75,00 eur
7. Podhradová: 388,36 eur
8. Jezuiti: 209,96 eur
9. Furča: 53 eur
10. Sociálne sestry: 70 eur" Rozdávať často a veľa...
                             vedieť, že niekomu sa ľahšie dýcha,
                             pretože ste žili. To je úspech."
                                         R.W.Emerson