Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


Moje obľúbené Tatry.
 
 
 Drsný skauting...ale nálada nás neopúšťa


  

Výlet miništrantov ČR


..so synovcom...aký ma krásny úsmevŽeby v máji 2010?

Pohľad späť

     

škôlkar

   

maturita