Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu.“
Žalm 35,23

Sv. Alžbeta Uhorská je patrónkou chudobných, a práve na jej sviatok, 17.11.2017, zorganizoval Františkánsky svetský rád charitatívnu zbierku suchých potravín pre ľudí v núdzi. Počas sv. omše v Dóme sv. Alžbety mohli veriaci nosiť suché potraviny, ktoré nám na konci sv. omše členovia Františkánskeho svetského rádu odovzdali. Darované potraviny pomôžu zmierniť ťažkú životnú situáciu desiatkam rodín v núdzi.

Niektorí dobrodinci darovali aj finančné dary. Tie použijeme na zaplatenie nevyhnutných liekov chudobným rodinám.

Po sv. omši sme spolu s členmi Františkánskeho svetského rádu oslávili ich aj našu patrónku – sv. Alžbetu Uhorskú v ich priestoroch. Popri domácich koláčoch a chutnom guľáši sme mohli spoznávať skvelých ľudí s otvoreným srdcom pre pomoc núdznym.