Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

„Lepšie je na tom chudobný, ak je zdravý a mocný v sile, ako nevládny a neduhom bičovaný boháč.“
Sir 30,14
  • utrpenie

Téma predkladanej publikácie sa dotýka všetkých ľudí bez rozdielu. Utrpenie, s ktorým sa stretávame dennodenne, nie preto, že by sme chceli, ale preto, že je neoddeliteľnou súčasťou nášho života.

Autori jednotlivých kapitol sú ľudia pracujúci s rôznymi cieľovými skupinami, ako sú ťažko chorí, zomierajúci, závislí, väzni, Rómovia, bezdomovci a manželia, ktorí nemôžu mať vlastné deti. Samostatnou, a veľmi potrebnou témou je utrpenie, s ktorým sa stretávajú kňazi vo svojej službe.

Našou snahou je poukázať skrze osobné svedectvá ľudí na to, že v utrpení nie sme sami, akokoľvek dlho trvá. Práve osobné stretnutie s Bohom v utrpení je dôvodom na prehĺbenie vzťahu s Ním – hoci po ťažkých vnútorných bojoch.

Významným prínosom publikácie sú osobné svedectvá ľudí, ktorí prežili vo svojich životoch veľké utrpenia. Cennými je ich pokora a otvorenosť, s ktorou sa s čitateľmi delia o ich prežívanie, vnútorné boje a vzťah s Bohom.

Poďme, otvorme oči a všimnime si tých, ktorí trpia. Stojme pri nich a dovoľme, aby cez nás prúdila láska, ktorá uzdravuje.