Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

„Pán je ochrancom všetkých, čo v Neho dúfajú.“
Žalm 18,31
  • OBALKA_nahlad-bez bieleho pozadia

Táto publikácia vznikla so zámerom podeliť sa osobné skúsenosti získané v priebehu našej práce. Kniha vznikla na základe viacročných praktických skúseností. Autori jednotlivých kapitol sú ľudia pracujúci s rôznymi cieľovými skupinami, ako sú rodiny v núdzi, osamelé matky s deťmi v krízových centrách, závislí, seniori a zomierajúci.

Našou snahou je uviesť milosrdenstvo do každodenného života práve tam, kde sa nachádzame a podeliť sa svojimi osobnými skúsenosťami s prejavovaním milosrdenstva. Cieľom všetkých je priblížiť milosrdenstvo, ktoré by sa malo stať naším životným programom a zároveň poznanie, že všímať si jeden druhého je cesta k hlbokej vnútornej radosti. Chceme sa navzájom povzbudiť a inšpirovať v preukazovaní milosrdenstva voči všetkým, ktorí s nami žijú.

Významným prínosom sú praktické skúsenosti v rôznych oblastiach a najmä svedectvá, ktoré priťahujú samé osobe. V nich rozpoznávame ľudskú biedu, bolesť srdca a zároveň liečivú silu lásky, s ktorou sa mnohí skláňajú k zraneným.

Je samozrejmé, že milosrdenstvo, ktoré čakáme od Boha a od ľudí, vyžaduje aj našu spoluprácu a schopnosť sa otvoriť tým, ktorých stretávame na svojich cestách. Poznatky a skúsenosti predstavené v tejto publikácii majú za cieľ inšpirovať, motivovať, viesť a zároveň zapáliť všetkých čitateľov pri konaní dobra. Z pohľadu autorov je to cesta, ako posunúť milosrdenstvo do každodenného života, k ľuďom, s ktorými nielen pracujeme, ale aj žijeme. Našou snahou je vliať nádej na lepší zajtrajšok všetkým, ktorí sú zranení, sklamaní, rezignovaní a zároveň povzbudiť tých, ktorí sú v pomáhajúcich profesiách k milosrdnej láske.

Môže byť pre našu generáciu niečo dôležitejšieho, ako sa vážne pokúsiť praktizovať Ježišovo učenie o milosrdenstve?