Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

Plesám a teším sa, že si milosrdný, lebo si zhliadol na moju poníženosť.“
Žalm 31,8
  • kniha_web-clovek na periferii spolocnosti

Mimoriadny rok milosrdenstva nás vyzýva k hlbšiemu zamysleniu nad svojím životom. Sme zameraní len na svoje potreby, alebo vieme svoj čas venovať aj tým, ktorí žijú okolo nás? Ježišove slová „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk  6,36) nás nemôžu nechať nečinnými. Ježiš nás vyzýva, aby sme nesúdili, neodsudzovali, odpúšťali a dávali.

Cieľom tejto monografie je zviditeľniť milosrdenstvo, ktoré preukazujú ľudia v rôznych pomáhajúcich organizáciách na Slovensku, v Poľsku a Taliansku. Napriek náročnej dobe a stále sa zväčšujúcemu počtu rodín v núdzi, osamelých matiek s deťmi, väzňov, utečencov, závislých a opustených zomierajúcich ľudí, chceme upriamiť svoju pozornosť na dobro. Chceme sa navzájom povzbudiť a motivovať v konaní skutkov milosrdenstva.

Mnohé pomáhajúce organizácie sú skutočným svetlom pre dnešný svet. Pomáhajú ľuďom na okraji spoločnosti – nesúdia a neodsudzujú, lebo dobre vedia, že títo ľudia potrebujú prijatie, lásku a nádej na lepší zajtrajšok.

„Choďte a naučte sa, čo znamená: Milosrdenstvo chcem – a nie obetu.“ (Mt 9,12). Kde sa môžeme učiť tomuto milosrdenstvu? Príležitostí máme každý deň dosť – v rodine, v práci, v škole, na ulici...potrebné je jedno – ochotne poslúžiť vždy, keď sa stretneme s človekom v núdzi.

Pápež František nám dáva denno-denne príklad osobného života v službe najbiednejším. Nevyzýva nás k milosrdenstvu z pozície moci – on sám kľačí pred bezdomovcami a umýva im nohy, navštevuje chorých v nemocniciach, vchádza do väzníc a ukazuje ľudskú tvár tým, ktorým chýba láska, prichádza k utečencom a dodáva im nádej.

Verím, že každý skutok milosrdenstva zasiahne srdcia ľudí (nielen tých, čo sú na okraji spoločnosti) a vleje im novú nádej na lepší zajtrajšok. Verím, že cez preukazovanie konkrétnych skutkov lásky, ľudia spoznajú milujúcu tvár Otca.