Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

„Boh je naše útočište a sila, aj najistejšia pomoc v súžení. Preto sa nebojíme...“
Žalm 46,2
  • KNIHA rodiny v nudzi

K  napísaniu publikácie viedli autorku osobné skúsenosti s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi. Týmto rodinám pomáhala viac rokov individuálne. V apríli 2010 sa rozhodla inštitucionalizovať svoju pomoc a spolu s ďalšími členmi založili občianske združenie Maják nádeje so sídlom v Košiciach. Združenie vzniklo ako odozva na potreby rodín v núdzi.

Publikácia sa dotýka problému chudoby a sociálneho vylúčenia. Zároveň ponúka vnímanie chudobného ako bytosti, ktorá túži po dôstojnosti napriek svojej ťažkej situácii.

Cieľom tejto knihy je identifikovať situáciu rodín žijúcich v krízových životných situáciách a prehľadne spracovať jednotlivé znaky, ktoré ich charakterizujú. Zároveň zhodnotiť situáciu rodín v núdzi a posúdiť, či je nevyhnutná pomoc od štátu a neziskového sektora.

Kniha hovorí o práci s chudobnými aj o konkrétnej činnosti OZ Maják nádeje, zameranej na zmierňovanie a odstraňovanie sociálneho vylúčenia rodín. Osobitným prínosom je predstavenie jednotlivých činností a aktivít v rôznych oblastiach, v ktorých združenie ponúklo svoju pomoc rodinám, ako aj vízia združenia do budúcnosti. V poslednej kapitole sú uvedené výsledky kvantitatívneho prieskumu, ktorý skúmal situáciu, v akej sa nachádzajú rodiny, ktoré požiadali OZ Maják nádeje o poskytnutie pomoci.