Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

„Boh je naše útočište a sila, aj najistejšia pomoc v súžení. Preto sa nebojíme...“
Žalm 46,2

Som matkou 2 dcér. Staršia dcéra je už preč z domu, má priateľa a narodil sa im syn. Druhá dcéra študuje na súkromnej akadémii v Košiciach odbor učiteľka.

            Moja finančná situácia je veľmi ťažká. Som už 10 rokov rozvedená, poberám dávku hmotnej núdze. Po vyplatení inkasa a bežných životných potrieb trpím nedostatkom financií. Momentálne mi prišiel nedoplatok za vodu a nemám ho z čoho zaplatiť. Som samoživiteľka, ale momentálne som v takej ťažkej situácii, že sa s prosbou obraciam na vás, aby ste mi mohli pomôcť.