Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

„Pán vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha.“
Žalm 72,12

Môj príbeh je zložitý a smutný. Ešte totalita nás ako rodinu obrala o všetko. A to čo zostalo zneužila švagriná, ktorá oklamala môjho brata. Matku dali do starobinca a jej byt predali. S peniazmi odišla aj so svojím priateľom do zahraničia. S bratom sa rozviedla. Matka sa v starobinci užialila a zabila. Moje veci aj mňa, vysťahovali a stala sa zo mňa bezdomovkyňa.

Bývam v podnájme u cudzích ľudí, kým nedoriešim si veci, ale teraz nemám ani na nájom. Mám rok pred dôchodkom a zdravotné problémy, ktoré mi bránia sa ešte zamestnať. Riešim si predčasný dôchodok, a v tom vákuu, kým mi bude dôchodok uznaný, nemám príjem. Potrebujem dočasnú finančnú pomoc a potraviny na to obdobie (1-3 mesiace), kým dôjde rozhodnutie o predčasnom dôchodku.