Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

„Pán vypočuje chudobných a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.“
Žalm 69,34

Som slobodná matka 8-ročnej dcéry. Spolu so svojou školopovinnou dcérou bývam u svojej matky, ktorá je ZŤP, a ktorej robím opatrovateľku. Jej zdravotný stav je už natoľko vážny, že už vyžaduje 24-hodinovú opateru. Naše finančné problémy nás doviedli do zúfalej situácie, preto sa obraciame na Vás s prosbou o pomoc.

Do týchto problémov sme sa dostali zhruba pred dvoma rokmi, a to odchodom môjho priateľa a otca mojej dcéry zo spoločnej domácnosti, čím sme prišli o jeho mesačný príjem. Tým pádom sme už nezvládali splácať pôžičky, ktoré si zobrala moja mama, keďže jeho príjem nám dosť pomáhal.

Približne v čase odchodu priateľa sa zhoršil aj zdravotný stav mojej mamy, a tak som bola nútená sa o ňu postarať ja, keďže súrodenci žijú mimo Košíc a majú tiež svoje problémy. Od tej doby žijeme z dvoch príjmov, a to z matkinho dôchodku a môjho príspevku za opatrovanie.

Matkin dôchodok činí 278,70 €, z ktorého vždy najprv poctivo vyplatím napožičiavané peniaze od susedov (cca 100 €). Keď sa mi podarí, ak nenastanú nepredvídané udalosti (zhoršený stav matky, mojej dcéry a pod.), tak vyplatím nejakú exekučnú splátku, keďže matke hrozí exekučné konanie. Z dôchodku taktiež vyberám a uhrádzam matkine lieky a zdravotnícke potreby. Zo sumy čo zostane, nakúpim potraviny a hygienické potreby a snažíme sa prežiť do 12-tého, kedy dostávam výživné na dcéru 100 €.

Z výživného hneď vyplatím 32 € za televíziu a internet, aby som sa vyhla pokute, keby nás odpojili za neskorú úhradu, pretože každé euro nám potom chýba. Z tých peňazí, čo mi zostanú, dokúpim zásoby, najmä potraviny, ktoré idú hlavne na matkinu sprísnenú diétu, keďže je, okrem iného, diabetička ťažkého stupňa.

Okolo 18-tého v mesiaci mi prichádza z ÚPSVaR opatrovateľský príspevok za opatrovanie mamky v sume 220,50 €. Z tohto príspevku vyplatím nájom a inkaso, čo činí dokopy 210 €.

Matka takisto v tom čase z ÚPSVaR dostáva peňažný príspevok na prepravu v sume 51,48 €. Zo zvyšku, čo nám zostáva (cca 60 €) musíme prežiť do ďalšieho matkinho dôchodku. Čo sa v skutočnosti ale nedá, a tak sme stále v tom istom kolobehu, že si požičiavame od susedov, aby sme mohli prežiť.

Naša situácia je naozaj neúnosná a zúfalá a boli by sme veľmi vďačné za akúkoľvek Vašu pomoc. Ďakujeme