Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

„Rozdeľuje a dáva chudobným, jeho dobročinnosť potrvá naveky.“
Žalm 112,9

Sme rodinka s 5 deťmi. Sme v hmotnej núdzi, spolu poberáme len 206,- eur mesačne. V roku 2011 sme odišli bývať do sociálneho zariadenia pre matky s deťmi. Bývala som tam s 5 mojimi deťmi bez manžela, ktorý bol v ten čas vo výkone trestu na dobu 9 mesiacov.

  V apríli 2011 som bohužiaľ musela nastúpiť do výkonu trestu aj ja na dobu 16 mesiacov. Spolu s vedúcou sociálneho zariadenia sme hľadali riešenie, kde by sme na tú dobu mohli umiestniť naše deti tak, aby boli spolu, nakoľko ich chceli rozdeliť do dvoch detských domovov. Vďaka pani vedúcej sociálneho zariadenia sme vybavili, že ich nechali spolu v detskom domove v našej dedinke, kde nemuseli meniť školu a ani kamarátov. Veľmi nám to pomohlo, keďže pri našich deťoch ostali všetci, ktorí pri nás boli aj v sociálnom zariadení. Spoločnými silami sme to zvládli a vydržali až kým som sa nevrátila k nim.

Hneď po ukončení môjho trestu odňatia slobody sme šli na súd, kde nám zverili naše deti spoločne s manželom do našej starostlivosti. Začali sme hľadať podnájom, kde by sme mohli byť spolu, nakoľko v sociálnom zariadení boli len matky s deťmi bez manželov. V roku 2013 sa nám podarilo vybaviť podnájom, kde bývame doteraz. Nie je to ľahké, keď zaplatiť 400,- eur mesačne nájomné nemáme z čoho. Z dávky, ktorú poberáme sa to nedá, ale vďaka našim známym, ktorí nám pomôžu, sa to snažíme zvládnuť. No stále sa to nedá zvládnuť. Manžel je bez práce, a to je pre nás ešte ťažšie.

 

 Preto by sme Vás chceli poprosiť o akúkoľvek pomoc pre nás a naše deti, ktoré si vo svojom živote vytrpeli už dosť. Je nám ťažko, že im nedokážeme dať aspoň polovicu z toho, čo majú ich kamaráti. Za všetko Vám zo srdca ďakujeme.