Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

„Pán vypočuje chudobných a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.“
Žalm 69,34

Žijem sama s dvoma deťmi vo veku 11 a 5 rokov v krízovom centre. Predtým som bývala v podnájmoch, ktoré som si zvládala platiť, pretože som mala prácu, o ktorú som prišla z dôvodu, že mi vzali vodičský preukaz za prekročenie rýchlosti.

Momentálne sa snažím nájsť si prácu či brigádu, čo je pomerne ťažké, nakoľko som matkou a nemám nikoho, kto by mi pomohol strážiť deti, kým by som bola v práci.

Takže kým bývam v krízovom centre, dosť ma blokujú pravidlá a podmienky krízového centra.

Mojím cieľom je dostať sa späť k vodičskému preukazu a normálnemu bývaniu, aby som mohla, tak ako viem, fungovať a živiť riadne rodinu.