Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

„Pán vypočuje chudobných a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.“
Žalm 69,34
Som slobodná matka dvoch detí. Jedno dieťa mám pri sebe v krízovom centre a jedno dieťa mám v detskom domove. Dôvod, že mám dieťa v detskom domove je, že som bývala na charite a tam sa mi neskôr ukončila zmluva. Potom som otehotnela s terajším dieťaťom, ale otec dňa chcel spáchať samovraždu. Vyšiel na elektrické napätie...

Počas tehotenstva som bývala na charite a snažila som si privyrobiť peniaze predávaním časopisu NOTABENE. Potom som išla pracovať na dohodu. Do Krízového centra som sa dostala vďaka sociálnym pracovníčkam z Charity.

O maloleté dieťa, ktoré mám pri sebe sa riadne starám a poctivo navštevujem všetky potrebné lekárske vyšetrenia a kontroly, na byte nemám žiadne podlžnosti. Pani vedúca a sociálne pracovníčky sú so mnou spokojné. Nemám však dostatok financií za zabezpečenie základných potrieb, ako je strava a lieky.